Kada treba zameniti gume

Zamena guma

Sve gume se habaju i oštećuju, tako da ćete kad-tad morati da ih zamenite.

Koliko brzo će do toga doći zavisi od raznih faktora, kao što su vaše vozačke navike, područje u kojem živite i način održavanja guma.

Kada bi trebalo da ih zamenim?

Gume treba da pregledate redovno – najmanje jednom mesečno. Proverite uz pomoć sledeće liste da li je neophodna zamena guma:

 • Indikatori habanja gazećeg sloja: većina guma poseduje indikatore habanja gazećeg sloja – trake od tvrde gume koje postaju vidljive tek kada se gazeći sloj pohaba preko granične vrednosti za bezbednu vožnju, što obično iznosi 1,6 mm. 
 • Neravnomerne šeme habanja: takođe treba proveravati gazeći sloj kako bi se uočila neravnomerna šema habanja, što može ukazivati na druge probleme sa gumama ili vozilom. 
 • Postoji ispupčenje ili mehur na bočnom zidu gume. Ovo može da dovede do pucanja gume i predstavlja potencijalnu opasnost. 
 • Guma je ispustila vazduh usled pucanja.
 • Na gumi ima poderotina ili drugih većih oštećenja.
 • Postoje rupe veće od 0,64 cm na bočnom zidu ili gazećem sloju. Rupe veće od ovoga nije moguće sanirati, a gume čiji je gazeći sloj pohaban toliko da je plići od 1,6 mm nikada ne treba popravljati.

Saveti za kupovinu guma za zamenu

 • Zamenite sve četiri gume odjednom

Najbolje je da se sve četiri gume zamene istovremeno. Radi optimalnih mogućnosti upravljanja i kontrole, preporučujemo da sve gume budu istog tipa i veličine, osim ako u specifikacijama proizvođača vozila nije navedeno drugačije.

 • Pobrinite se da su odgovarajuće

Ako kupujete samo dve nove gume, vodite računa da novi par guma odgovara starim gumama koje ostaju na vozilu i proverite da li je to dozvoljeno prema lokalnim propisima i uputstvima proizvođača vozila.

 • Stavite nove gume na zadnju osovinu

Radi bolje vuče i stabilnosti u vožnji, ako kupujete samo dve nove gume, montirajte ih na zadnje točkove.

 • Radijalne i neradijalne gume

Ako na vozilu moraju da se montiraju obe vrste guma, radijalne gume postavite na zadnju osovinu.

 • Nikada nemojte mešati 

Radijalne i neradijalne gume na istoj osovini.

 • Različiti indeksi brzine

Ne preporučuje se postavljanje guma s različitim indeksima brzine. Ukoliko su ipak montirane gume sa različitim indeksima brzine, trebalo bi na jednoj osovini postaviti gume sa istim indeksom brzine.

 • Nosivost gume

Vodite računa o tome da nosivost guma za zamenu bude jednaka ili veća od nosivosti koju je propisao proizvođač originalne opreme.


Šta se dešava s mojim starim gumama?

Na teritoriji SAD, Evrope i Japana, 90% starih guma (koje se još nazivaju „isluženim” gumama) reciklira se radi obnavljanja energije.

Upozorenje

Pre zamene guma obavezno pročitajte priručnik za upotrebu vozila i postupite u skladu s preporukama proizvođača u pogledu zamene guma. Mogućnost upravljanja vozilom može biti znatno narušena usled promene tipa ili veličine guma. 


Pronađite pneumatik

Pretraga pneumatika

Pronađite prodavca

Lokacije prodavnica

Tehnologija i inovacije

Saznajte više