Ponekad je manje više

Feel at ease with up to 50% less noise inside your car*

Our SoundComfort technology delivers a much quieter and comfortable ride by reducing your vehicle’s interior noise level.

Click the icons on the right to hear the different noise levels.

vs

Osećajte se ugodno uz do 50% manje buke unutar automobila*

Naša tehnologija SoundComfort obezbeđuje mnogo tišu i prijatniju vožnju smanjivanjem nivoa unutrašnje buke vašeg vozila do 50%*

Kliknite na ikonice sa desne strane kako biste poslušali različite nivoe buke.

vs


You’ll love the sound of this

Our SoundComfort tyres are designed with a built-in sound barrier. Like a cushion for your tyres, this acoustical barrier reduces air vibrations and dampens the interior noise in your car while you are driving, making the vehicle cabin half as quiet compared to regular tyres*

The result?  A quieter, more relaxed driving experience for you and your passengers.

Watch this video to see how it works.

What’s that sound?

There are many elements that create noise in a car’s interior: wind, driving speed, road conditions, engine and structure noises, as well as tyres.

One of the main sources of tyre noise is the tyre air cavity resonance, produced by air vibration inside the tyre and transmitted to the vehicle’s structure.

Goodyear’s SoundComfort technology works directly to reduce the tyre air cavity resonance.

A sound choice

The good thing is that you can choose for SoundComfort without compromising other capabilities. The warranty is the same, the tyres are repairable, and the driving performance is just as good – the only difference is… they are just a lot quieter.

Available for both summer and winter

The following Goodyear products are available with SoundComfort technology in selected sizes.

Summer: Winter:
- EfficientGrip SUV - UltraGrip Performance SUV
- EfficientGrip Performance - UltraGrip Performance
- EfficientGrip  
- Eagle F1 Asymmetric 3 SUV  
- Eagle F1 Asymmetric 3  
- Eagle F1 Asymmetric 2  

Dopašće vam se kako ovo zvuči

Naši pneumatici SoundComfort projektovani su da imaju ugrađenu zvučnu barijeru. Poput jastuka za vaše pneumatike, ova akustična barijera smanjuje vazdušne vibracije i prigušuje unutrašnju buku u vašem automobilu dok vozite, čineći kabinu upola tišom u odnosu na standardne pneumatike*

Rezultat?  Tiše, opuštenije iskustvo u vožnji za vas i vaše saputnike.

Pogledajte ovaj video-snimak da vidite na koji to način funkcioniše.


Kakav je to zvuk?

Postoje mnogi elementi koji stvaraju buku u unutrašnjosti automobila: vetar, brzina vožnje, kvalitet kolovoza, buka motora i karoserije, kao i pneumatika.

Jedan od glavnih izvora buke pneumatika proizvodi rezonanca vazdušne šupljine koju stvara vibracija vazduha unutar pneumatika i prenosi se na karoseriju vozila.

Tehnologija SoundComfort kompanije Goodyear neposredno utiče na smanjivanje rezonance u vazdušnoj šupljini.


Izbor koji se tiče zvuka

Dobra stvar je što možete izabrati SoundComfort, a da ne ugrozite druge performanse. Garancija je ista, pneumatici se mogu popravljati, a performanse vožnje su podjednako dobre – jedina je razlika što su mnogo tiše.Dostupne u letnjoj i zimskoj varijanti

Niženavedeni proizvodi kompanije Goodyear dostupni su sa tehnologijom SoundComfort u izabranim veličinama:

Letnji: Zimski:
EfficientGrip SUV UltraGrip Performance SUV
EfficientGrip Performance UltraGrip Performance
EfficientGrip  
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV  
Eagle F1 Asymmetric 3  
Eagle F1 Asymmetric 2  

 


*U zavisnosti od vrste vozila, njegove brzine i tipa podloge. Zasnovano na internim merenjima vozila i puta koja su izvršili inženjeri kompanije Goodyear u Luksemburgu u februaru 2018, januaru 2018, novembru 2017. i oktobru 2011. Dimenzije pneumatika: 225/55R17 na automobilima VW Passat Alltrack i Ford Kuga i 255/45R18 na automobilu Audi A7.