Rotiranje guma

Rotiranje guma

Zašto rotirati gume?

Gume na prednjem delu vozila obično se brže habaju od onih na zadnjem delu. Čestim menjanjem mesta omogućićete ravnomernije habanje guma i tako izvući maksimum iz životnog veka gazećeg sloja svake gume.

Napomena: rotiranjem guma ne mogu se otkloniti problemi sa habanjem nastali usled neadekvatnog pritiska u gumama.

Tyre Rotation

Koliko često treba da ih rotiram?

Najbolje je da gume rotirate otprilike na svakih 10.000 km. Postoje i drugi faktori koji mogu uticati na nastanak potrebe za češćim rotiranjem guma:

  • Velike brzine, velika opterećenja, velika rastojanja: ako redovno prelazite velika rastojanja velikom brzinom ili ako prevozite teške terete, ovo dodatno opterećenje može zahtevati nešto češće rotacije guma. 
  • Neravnomerno habanje: gume bi trebalo da rotirate čim primetite da se neravnomerno habaju.
  • Pojava brujanja: ako primetite da vam gume bruje dok vozite po glatkom kolovozu, možda je vreme da razmotrite rotiranje guma.

Mogu li samostalno da rotiram gume?

Preporučujemo da automobil odvezete kod prodavca ili vulkanizera kako bi rotiranje obavio profesionalac. 

Ali čitav postupak je dovoljno jednostavan da možete i sami da ga obavite. Nije potreban nikakav specijalizovani alat – samo malo prostora i nekoliko sati slobodnog vremena. Pre toga obavezno proverite da li u priručniku za vaše vozilo ima nekih posebnih preporuka proizvođača.

O čemu treba voditi računa ako gume rotirate sami

  • Rotiranje sa prednje na zadnju osovinu: rotiranje guma od napred ka pozadi treba vršiti samo ako su sve gume istih dimenzija.
  • Gume različitih dimenzija: pojedina vozila imaju gume različitih dimenzija na prednjoj i zadnjoj osovini.
  • Usmereni dezeni gazećeg sloja: ako gume koje rotirate imaju usmereni dezen gazećeg sloja, vodite računa o smeru strelica na bočnom zidu. 
  • Skidanje, montaža i ponovno balansiranje: ovo treba da uradite ako se na vozilu koriste gume različitih dimenzija sa usmerenom šarom ili točkovi sa različitim pomakom na prednjoj i zadnjoj osovini.

Pronađite pneumatik

Pronađite prodavca

Tehnologija i inovacije