Šta novo donosi označavanje pneumatika u EU?

Objašnjenje EU oznaka na gumi

 

Šta novo donosi

označavanje pneumatika u EU?

Od maja 2021. godine primenjuje se Propis (EU) 2020/740 koji menja način označavanja pneumatika. Saznajte više o značenju oznake pneumatika i novostima o oceni energetske učinkovitosti pneumatika. 

Kompanija Goodyear je blisko sarađivala sa evropskim institucijama na ažuriranoj oznaci pneumatika kako bi promovisala industrijske inovacije i pomogla potrošačima da donesu informirane odluke o svojim pneumatika. Verujemo da će nova EU oznaka pneumatika omogućiti potrošačima da dobiju relevantnije i uporedive informacije o parametrima pneumatika i osnažiti krajnje korisnike da informisano odluče prilikom kupovine novih pneumatika. Nova EU oznaka pneumatika takođe pruža detaljnije informacije dostupne na Internetu - što potrošačima i profesionalcima olakšava pravi izbor. Za vas smo pripremili detaljnije objašnjenje oznaka za gume u sledećim odeljcima.

Staro naspram novog: poređenje EU oznaka pneumatika

EU oznake pneumatika i klase potrošnje novog su dizajna i neznatno izmenjene zbog novoformirane skale. Nekadašnja standardna oznaka pokazivala je samo klase pneumatika s obzirom na otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i eksterni nivo buke kotrljanja. Nova EU oznaka pneumatika sadrži dodatne informacije o performansama pneumatika po ​​snegu i ledu. Skala klasa oznaka za prianjanje na mokrom i otpor kotrljanja sada ima 5 umesto 7 klasa, označenih slovima od A do E. 

Stara oznaka

1222/2009

Nova oznaka

2020/740

Ocena prianjanja na mokrom

,,Prianjanje na mokrom’’ je sposobnost pneumatika da se drži puta u mokrim uslovima. EU ocenjivanje se fokusira samo na jedan aspekt prianjanja na mokrom - performanse kočenja pneumatika na mokrom putu. Performanse se klasifikuju između klase A i klase E. Pneumatici sa visokom ocenom prianjanja na mokrom putu zaustavljaće se brže na mokrim putevima kada se pritisnu kočnice do kraja. U vanrednoj situaciji nekoliko metara može napraviti veliku razliku.

Napomena: uvek bi trebalo da poštujete preporučeni zaustavni put u vožnji.

*Kada se meri prema testnim metodama utvrđenim Propisom EC 1222/2009. Udaljenost kočenja može varirati u zavisnosti od uslova vožnje i drugih uticajnih faktora. 

Potrošnja goriva

Da li ste znali da pneumatici doprinose potrošnji goriva vašeg vozila do 20 %? Izborom pneumatika sa visokom ocenom potrošnje goriva dobićete veći doseg i smanjićete emisiju CO2. U zavisnosti od otpora kotrljanja pneumatika, potrošnja goriva kretaće se od klase A, što ukazuje na najbolju ekonomičnost goriva, sve do klase E, koja ukazuje na najgoru. Između klasa, potrošnja goriva povećava se za približno 0,1 litra na svakih 100 pređenih kilometara. Jednostavno rečeno, pneumatici koje štede gorivo zahtevaju manje energije za kotrljanje. Ovo na kraju rezultira sa manje utrošenog goriva, a smanjićete i svoj uticaj na životnu sredinu!

Ocena buke

EU ocene pneumatika takođe uzimaju u obzir spoljnu buku koju pneumatik stvara tokom vožnje. Izborom pneumatika sa dobrom ocenom buke možete smanjiti uticaj vaše vožnje na okolno okruženje. Nivo buke je sortiran u klasu A, B ili C. Buka kotrljanja gume meri se u decibelima, a tačan broj je prikazan u donjem delu oznake. Pneumatici sa malim nivoom buke imaju između 67 i 71 dB. Najviši nivo pokazuje zvučne talase između 72 i 77 dB. Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Zapravo, razlika od 3dB udvostručuje količinu spoljne buke koju pneumatici proizvode.

Objašnjenje nove oznake EU pneumatika

Dostupne su nove informacije koje možete pronaći u ažuriranoj verziji o EU oznakama pneumatika. Ukratko, novi dizajn EU oznake pneumatika je sljedeći:

 

 

QR kod:

Uključivanje QR koda omogućava lak pristup detaljima proizvoda u javnom delu baze podataka EU proizvoda. Kod se može skenirati i omogućava pristup podacima o proizvodu i evropskim oznakama pneumatika. 

 

Identifikator tipa pneumatika:

Svaki pneumatik mora se identifikovati pomoću jedinstvene oznake pneumatika.

 

Ikona pneumatika za sneg:

Ikona pneumatika za sneg pokazuje da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove. Ima simbol planine sa tri vrha i pahuljicom snijega (3PMSF) koji je utisnut u bočnu stranu takvih pneumatika. Općeniti učinak prianjanja na snegu ispituje se u skladu sa Aneksom 7 UNECE Pravilnika br. 117. Propis detaljno opisuje faktore kao što su površina za ispitivanje, temperatura vazduha, vozilo za ispitivanje, opterećenje, pritisak, brzina i mnogi drugi.

 

Ikona pneumatika za led:

Druga nova ikona sadrži simbol ledenog stalagmita i ukazuje na to da pneumatik zimi ima kraći kočioni put na putevima prekrivenim ledom. Informacije o performansama prianjanja na ledu biće zasnovane na ISO standardu (ISO 19447), za koji se očekuje da će biti objavljen u julu 2021. godine. Za pneumatike koji ispunjavaju tehničke zahteve piktogram prianjanja za led biće uključen u novu EU oznaku pneumatika C1 (pneumatik za putnička vozila), a koja zadovoljava minimalne vrednosti indeksa prianjanja na ledu utvrđene u tom ISO standardu. Standardi za pneumatike C2 i C3 tek treba da se definišu.

Pogledajte naše pneumatike

Kompanija Goodyear u potpunosti podržava ove izmene Propisa o označavanju pneumatika i rado će pružiti svojim kupcima relevantnije informacije o parametrima pneumatika prilikom njihove kupovine. Čvrsto verujemo da je naša misija promocija pneumatika sa najboljom sigurnošću za potrošače koje štede gorivo i zalažu se za zaštitu životne sredine u celoj industriji pneumatika. Naši stručnjaci rado će vas savetovati u pogledu najsavršenijeg prilagođavanja pneumatika vašem automobilu i potrebama!

 

Rezime promena

 • Smanjeni kriterijumi ocenjivanja: potrošnja goriva i prianjanje na mokrom sada se ocenjuju na 5 nivoa (od A do E) umesto na 7
 • Eksterna buka kotrljanja ocenjena je od A (najniži nivo buke) do C (najviši nivo buke)
 • Nova EU oznaka pneumatika pruža QR kod koji se može skenirati kako bi se dobio pristup detaljima proizvoda
 • Svaki pneumatik mora da pokaže jedinstveni identifikator
 • Nova ikona pneumatika za sneg pokazuje da li je pneumatik pogodan za teške snežne uslove
 • Nova ikona prianjanja za led pokazuje da li pneumatik C1 (pneumatik za putnička vozila) zadovoljava minimalne vrednosti indeksa prianjanja na ledu utvrđene u novom standardu ISO 19447

 

Često postavljana pitanja o novoj uredbi o označavanju pneumatika

 

 1. Šta je oznaka na pneumatiku?
  Uvedena 2012. godine, oznaka na pneumaticima potrošačima širom Evrope pruža osnovne informacije o ekonomičnosti potrošnje goriva, bezbednosti i nivou buke, sa detaljnim informacijama o otporu kotrljanja, mokrom prianjanju i spoljašnjoj buci usled kotrljanja. Cilj primene ove evropske oznake na pneumaticima je da olakša potrošačima proces donošenja informisane odluke pri kupovini novih pneumatika. Od 1. maja 2021. godine u upotrebi će biti revidirana oznaka na pneumaticima.
 2. Zašto Evropska komisija menja postojeću oznaku na pneumaticima?
  Revidiranom uredbom o oznakama na pneumaticima Evropska komisija želi da poveća bezbednost, kao i ekonomičnost i ekološku efikasnost drumskog saobraćaja time što promoviše bezbedne pneumatike sa ekonomičnom potrošnjom goriva i niskim nivoima buke. Nova oznaka takođe sadrži nove informacije namenjene potrošačima, koje pokazuju da li je pneumatik prikladan za upotrebu u zahtevnim snežnim uslovima ili na ekstremnom ledu.
 3. Kakav je stav kompanije Goodyear o revidiranoj oznaci na pneumaticima?
  Kompanija Goodyear podržava revizije Uredbe o označavaju pneumatika i posvećena je ispunjenju svih obaveza u pogledu implementacije ove uredbe. Verujemo da će nove evropske oznake na pneumaticima omogućiti potrošačima da dobiju relevantne i uporedive informacije o parametrima pneumatika i osnažiti krajnje korisnike pri donošenju informisane odluke pri kupovini novih pneumatika. Takođe će pomoći u promovisanju pneumatika koji nude najbolje performanse u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine. Osim toga, Evropski registar proizvoda za energetsko označavanje (EPREL) koji sadrži sve registrovane pneumatike u EU doprineće unapređenju protoka informacija između proizvođača pneumatika i nadležnih organa, a time će takođe unaprediti tržišni nadzor.
 4. Kada nova EU oznaka za pneumatike stupa na snagu?
  Nova uredba o označavanju pneumatika primenjuje se od 1. maja 2021. godine. Do tada će se koristiti trenutno važeće oznake na pneumaticima.
 5. Da li su svi pneumatici obuhvaćeni novom uredbom o označavanju pneumatika?
  Nova uredba o označavanju pneumatika odnosi se samo na nove pneumatike za putnička vozila (C1 pneumatike), pneumatike za laka komercijalna vozila (C2 pneumatike) i na pneumatike za teška vozila (C3 pneumatike).
 6. Koji pneumatici nisu obuhvaćeni novom uredbom o označavanju pneumatika?
  Nova uredba o označavanju pneumatika odnosi se samo na nove pneumatike za putnička vozila (C1 pneumatike), pneumatike za laka komercijalna vozila (C2 pneumatike) i na pneumatike za teška vozila (C3 pneumatike). Sledeće kategorije trenutno nisu obuhvaćene ovom uredbom: protektirani pneumatici, pneumatici za off-road vožnju, pneumatici za trkačka vozila, pneumatici sa šiljcima, rezervni pneumatici za privremenu upotrebu, pneumatici namenjeni za postavljanje na vozila koja su prvi put registrovana pre 1. oktobra 1990. godine, pneumatici sa indeksom brzine manjim od 80 km/h, pneumatici sa nominalnim prečnikom felne ne većim od 254 mm ili od 635 mm ili više.
 7. Šta se menja na evropskoj oznaci na pneumaticima?
  • Nova uredba se takođe primenjuje na kamionske pneumatike, pa obuhvata i klase pneumatika C1 (pneumatici za putnička vozila), C2 (pneumatici za laka komercijalna vozila) i C3 (pneumatici za teška komercijalna vozila).
  • Prema novoj uredbi, pored standardne oznake (otpor kotrljanja, mokro prianjanje i spoljašnja buka usled kotrljanja), takođe postoji opcija dodavanja ikone koja pokazuje da li je pneumatik prikladan za uslove jakog snega i nove ikone za prianjanje na ledu. Pneumatici prikladni za snežne uslove imaju simbol planine sa tri vrha i snežne pahuljice (3PMSF), koji se nalazi na bočnoj strani takvih pneumatika. Pneumatici klase C1 (za putnička vozila), koji ispunjavaju zahteve predstojećeg ISO standarda za performanse na ledu, imaće novi simbol koji predstavlja ledeni stalagmit.
  • Uvedena je i manja promena u pogledu klasa oznaka za otpor kotrljanja i mokro prianjanje: trenutno prazne ili neiskorišćene klase za C1 i C2 pneumatike su popunjene i uklonjene su redundantne klase oznaka (koje više nisu dozvoljene prema graničnim vrednostima) kako bi se dobila nova skala sa svega 5 klasa (od A do E).
  • U donjem delu uvek će se nalaziti klasa buke (A, B ili C) pored vrednosti spoljašnje buke izražene u decibelima.
  • Prema novoj uredbi, oznake na pneumaticima takođe moraju da sadrže naziv proizvođača pneumatika, kao i jedinstvenu identifikaciju tipa pneumatika.
  • Na kraju, oznaka na pneumatiku mora da sadrži QR kod koji vodi direktno ka Evropskom registru proizvoda za energetsko označavanje (EPREL).
 8. Da li su prodavci pneumatika dužni da stave nove oznake na pneumatike u zalihama koji su pušteni u promet pre 1. maja 2021. godine?
  Svi pneumatici klase C1, C2 i C3 koji su proizvedeni nakon 1. maja 2021. godine i nužno pušteni u promet nakon navedenog datuma moraju da imaju novu oznaku. Međutim, ne postoji nikakva obaveza prodavaca da stave nove oznake na pneumatike iz zaliha nakon 1. maja ako su takvi pneumatici stavljeni u promet pre navedenog datuma, dakle pre stupanja nove uredbe o označavanju pneumatika na snagu. Drugim rečima, pneumatici pušteni u promet pre 1. maja ostaju označeni starom oznakom do prodaje. Stoga, na mestu prodaje moći će se pronaći i stare, i nove oznake na pneumaticima nakon 1. maja 2021. godine, u zavisnosti od datuma stavljanja takvih pneumatika u promet.
 9. Koje obaveze proizvođača pneumatika proističu iz nove uredbe o označavanju pneumatika?
  Proizvođači pneumatika mogu da biraju da li će staviti nalepnicu na šaru pneumatika ili će priložiti štampanu oznaku uz svaku seriju identičnih pneumatika koji se isporučuju prodavcu. Goodyear će se pobrinuti da svi pneumatici koji se isporučuju prodavcima pneumatika imaju nalepnicu sa oznakom. Informacije sa oznake za sve pneumatike moraju takođe biti navedene na internet stranicama proizvođača, u brošurama i u tehničkoj promotivnoj dokumentaciji koja se daje kupcima. Proizvođači pneumatika takođe moraju da unose informacije predviđene novom uredbom o označavanju pneumatika u registar proizvoda (EPREL) pre nego što puste pneumatik u promet nakon 1. maja 2021. godine.
 10. Šta je EPREL?
  EPREL je Evropski registar proizvoda za energetsko označavanje koji je uveden kako bi se potrošačima pružile važne informacije o energetskoj efikasnosti. Svrha ovog registra je da se unaprede aktivnosti tržišnog nadzora i njegovog sprovođenja u EU. Dobavljači proizvoda (proizvođači, uvoznici ili ovlašćeni zastupnici) imaju zakonsku obavezu propisanu Propisima o energetskom označavanju u EU (npr. uređaji za domaćinstvo) da otpreme informacije o proizvodima u registar proizvoda pre stavljanja takvih proizvoda u promet na tržištu EU. Prema novoj uredbi o označavanju pneumatika, proizvođači pneumatika su takođe dužni da nakon 1. maja 2021. godine unose informacije u registar proizvoda pre nego što puste pneumatik u promet na tržištu EU.
 11. Da li oznaka na pneumatiku pruža sveobuhvatne informacije o performansama pneumatika?
  Oznaka pruža osnovne informacije o tri osnovna aspekta performansi pneumatika (ekonomičnost potrošnje goriva, mokro prianjanje i spoljašnja buka kotrljanja), koji pomažu potrošačima da donesu informisanu odluku. Međutim, oznaka ne obuhvata sve parametre koji se odnose na opšte performanse pneumatika. Poređenja radi, nezavisna ispitivanja koja sprovode automobilski časopisi obuhvataju u proseku petnaest aspekata performansi pneumatika, dok kompanija Goodyear analizira preko pedeset kriterijuma, uključujući otpornost na akvaplaning, upravljanje na suvom, kočenje na suvom, stabilnost pri velikim brzinama, kilometražu i mnoge druge. Stoga, oznaka ne zamenjuje provere kvaliteta koje vrše specijalizovane laboratorije ili informacije koje pružaju proizvođači i druga lica, a u kojima se koristi širi spektar kriterijuma za procenu performansi.

Pronađite pneumatik

Pronađite prodavca

Tehnologija i inovacije