Objašnjenje EU oznaka na gumi

Objašnjenje EU oznaka na gumi

EU oznaka na gumi pruža važne informacije o svakoj gumi u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine. Pomaže vam u upoređivanju guma prema prianjanju na mokroj podlozi, efikasnosti potrošnje goriva i nivou buke.

Gde se ova oznaka nalazi?

Trebalo bi da bude na samoj gumi – obeležavanje guma EU oznakom propisano je zakonom. Ali ako ne možete da je pronađete na gumi, pitajte prodavca ili pogledajte na našem veb-sajtu.


Efikasna potrošnja goriva

Da li ste znali da gume uzrokuju do 20% potrošnje goriva vašeg vozila? Izborom pneumatika sa visokom efikasnošću potrošnje goriva ostvarićete uštedu goriva za dodatne kilometre i smanjićete emisiju CO2.

Šta gumu čini efikasnom u pogledu potrošnje goriva?

Jednostavno rečeno, gume sa efikasnijom potrošnjom goriva zahtevaju manje energije za kotrljanje. To u krajnjoj liniji znači manji utrošak goriva.

Kako se ocenjuje efikasnost potrošnje goriva?

Efikasnost potrošnje goriva ocenjuje se u rasponu od A do G, a prikazuje se na lestvici označenoj različitim bojama.

  • A (zeleno) = najviša ocena efikasnosti potrošnje goriva 
  • G (crveno) = najniža ocena efikasnosti potrošnje goriva
  • Ocena D se ne koristi za putnička vozila.

Značenje ocena

Razlika između ocena A i G može da znači smanjenje potrošnje goriva i do 7,5%. Drugim rečima, izborom guma sa ocenom A umesto onih sa ocenom G možete da uštedite više od šest litara goriva na svakih 1000 kilometara.*

Uz prosečnu cenu benzina od 236 RSD po litru, na ovaj način možete ostvariti uštedu od preko 47.259 RSD tokom životnog veka guma.*

Ne zaboravite da ćete time smanjiti i štetan uticaj na životnu sredinu!

*Zasnovano na prosečnoj potrošnji od 8 litara/100 km, ceni goriva od 236 RSD za litar i prosečno pređenoj kilometraži od 35.000 km između dve zamene guma. Stvarna ušteda goriva i novca može se razlikovati, u zavisnosti od, između ostalog, pritiska vazduha u gumama, težine vozila i stila vožnje.

Šta još utiče na efikasnost potrošnje goriva?

  • Nizak pritisak vazduha u gumama.

Nedovoljno napumpane gume imaju veću otpornost na kotrljanje i utiču na prianjanje na mokroj podlozi.

  • Težina vozila.

Težina vozila i stil vožnje takođe mogu da doprinesu efikasnijoj potrošnji goriva. Potrošnju goriva možete smanjiti tako što ćete voziti na energetski efikasniji način (što se naziva i „eko-vožnjom”) 

Vrednosti prikazane na nalepnicama služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije/veličine guma mogu da variraju.


Prianjanje na mokroj podlozi

Gume sa visokom ocenom za prianjanje na mokroj podlozi zaustavljaće se brže na mokrim putevima kad se koči punom snagom.

Šta je to prianjanje na mokroj podlozi?

„Prianjanje na mokroj podlozi” je sposobnost gume da ne klizi po kolovozu u vlažnim uslovima. Pri tom se EU ocena odnosi samo na jedan aspekt prianjanja – na performanse gume pri kočenju na mokroj podlozi.

Kako se ocenjuje prianjanje na mokroj podlozi?

Prianjanje na mokroj podlozi ocenjuje se u rasponu od A do F: 

A = najviša ocena

F = najniža ocena 

Ocene D i G se ne koriste za putničke automobile.

Značenje ocena

U opasnim situacijama nekoliko metara može da znači izuzetno mnogo. Putničkom vozilu koje punom snagom koči pri brzini od 80 km/h, komplet guma sa ocenom A omogućiće do 18 metara kraći zaustavni put u odnosu na komplet guma sa ocenom F. *

Napomena: Uvek poštujte preporučena odstojanja dok vozite.

*Kada se merenje vrši u skladu sa metodima testiranja definisanim u Regulativi EZ 1222/2009. Dužine zaustavnog puta mogu da se razlikuju zavisno od uslova vožnje i uticaja drugih faktora.

Vrednosti prikazane na nalepnicama služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije/veličine guma mogu da variraju.


Buka

Deo buke koju stvara vozilo u prolazu može da se pripiše gumama. Izborom gume sa dobrom ocenom buke možete umanjiti štetan uticaj vožnje na okolinu.

Koja se veličina meri za EU ocenu buke?

Za EU ocenu buke meri se emisija spoljašnje buke gume, u decibelima.

Budući da ima mnogo ljudi koji se ne snalaze najbolje sa vrednostima izraženim u decibelima, nivo buke neke gume predstavlja se simbolom zvučnika sa crnim zvučnim talasima. Što je broj talasa veći, guma je bučnija.

  • 1 crni talas: Tiho (3 dB ili više ispod evropske granične vrednosti)
  • 2 crna talasa: Umereno (između evropske granične vrednosti i za 3 dB niže vrednosti)
  • 3 crna talasa: Bučno (iznad evropske granične vrednosti)

Značenje ocena

Nivoi u decibelima mere se na logaritamskoj skali. To znači da povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Drugim rečima, razlika od samo 3 dB udvostručava nivo spoljašnje buke koju stvara guma.  

Pomislite samo na hiljade vozila na našim putevima svakog dana. Kada bismo svi odabrali gume sa nižom ocenom buke, zamislite samo koliko bi naša naselja i gradovi bili tiši?


Isprobajte ove Goodyear gume sa ocenom A

EfficientGrip Performance

>Više o ovoj gumi

Eagle F1 Asymmetric 2

>Više o ovoj gumi

Goodyear kvalitet

Naše gume podvrgavamo ispitivanju pomoću pedeset različitih testova kako bismo bili sigurni da svaka guma ispunjava najviše standarde. Ne postoji viši nivo od onog koji smo sami sebi postavili.

>Saznajte kako merimo performanse gume


Pronađite pneumatik

Pretraga pneumatika

Pronađite prodavca

Lokacije prodavnica

Tehnologija i inovacije

Saznajte više