Politika privatnosti na internetu

Ova Politika privatnosti na internetu („Politika”) odnosi se na www.goodyear.eu („veb-sajt”).

Posvećenost privatnosti Goodyear Slovenija d.o.o., Ogranak Beograd

Kompanija Goodyear Tire & Rubber Company i njene pridružene kompanije poštuju ličnu privatnost i cene poverenje koje im ukazuju posetioci veb-sajtova, klijenti, prodavci i svi ostali sa kojima sarađujemo. Težimo da obrađujemo lične podatke (kao što je objašnjeno u nastavku) na način usaglašen sa zakonima država u kojima poslujemo. U Evropskoj uniji, počevši od 25. maja 2018, to obuhvata i Opštu uredbu o zaštiti ličnih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR)[1].

Kad god posetite naš veb-sajt, www.goodyear.eu (u daljem tekstu i „Goodyear” ili „mi”) obrađivaćemo vaše lične podatke (kao što je definisano u nastavku). U tom smislu, kompanija Goodyear ima ulogu kontrolora, tj. lica odgovornog za obradu vaših ličnih podataka jer odlučuje zašto i na koji će se način obrađivati vaši lični podaci.

Svrha ove Politike je da vam na transparentan način pruži informacije i objašnjenja:

 • zašto i kako kompanija Goodyear sakuplja, obrađuje i skladišti vaše lične podatke;
 • šta podrazumeva njena uloga „kontrolora” u odnosu na vaše lične podatke; i
 • koja su vaša prava, a koje naše dužnosti u pogledu ovakve vrste obrade.

Definicije

Za svrhe ove Politike primenjuju se sledeće definicije:

podaci” podrazumevaju sve informacije u vezi sa identifikovanim fizičkim licem ili fizičkim licem koje se može identifikovati[2];

obrada” podrazumeva svaku radnju ili niz radnji preduzetih u vezi sa ličnim podacima, kao što su: prikupljanje, beleženje, organizovanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili menjanje, povlačenje, prepisivanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenja dostupnim, usaglašavanje ili ukrštanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, a glagol „obraditi” biće tumačen u skladu sa prethodno navedenim; i

obrađivač podataka” podrazumeva fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora. Obrađivači podataka u ime kompanije Goodyear mogu da budu zavisna društva, pridružene kompanije ili dobavljači treće strane i pružaoci usluga. U svim slučajevima, kompanija Goodyear zaključuje ugovor o obradi podataka sa svojim saradnicima da bi obezbedila da se vaši lični podaci obrađuju u skladu sa uredbom GDPR.

Prikupljanje informacija

Metoda prikupljanja

Kada pregledate veb-sajt, neki lični podaci se prikupljaju samim pregledanjem.  Međutim, neke funkcije našeg veb-sajta mogu da vam zatraže da dobrovoljno dostavite dodatne lične podatke kompaniji Goodyear.

Kategorije podataka koji se prikupljaju

Od posetilaca veb-sajta prikupljamo sledeće informacije:

 • vašu IP adresu;
 • domen vašeg internet provajdera;
 • vrstu i verziju vašeg pregledača, operativnog sistema i platforme;
 • informacije u vezi sa stranicama koje ste posetili, informacije koje ste pretraživali, vreme provedeno na veb-sajtu i druge statističke podatke;
 • informacije u vezi sa vašim navikama i preferencijama.

Ako želite pristup našem veb-sajtu ili želite da koristite neke funkcije našeg veb-sajta, možemo vam zatražiti da nam dostavite i sledeće dodatne informacije: 

 • osnovne podatke o identitetu (poput imena, poštanske adrese ili e-adrese i broja telefona);
 • sadržaj obrazaca za kontakt koje popunjavate putem našeg veb-sajta;
 • finansijske podatke (poput pojedinosti bankovnog računa);
 • informacije o onlajn registraciji garancije za pneumatike i referentne brojeve;
 • identifikacione podatke o vozilu (uključujući broj tablica, do mere dozvoljene primenjivim zakonom);
 • detalje o prijavljivanju; i
 • druge informacije relevantne za ankete koje sprovodimo u vezi sa korišćenjem našeg veb-sajta.

Napominjemo da je u nekim zemljama moguće dobiti identifikacione podatke o vozilu putem javno dostupnih izvora kojima imamo pristup da bismo povezali broj tablica sa identifikacionim podacima o vozilu. 

Obradu plaćanja, uključujući plaćanja putem debitne ili kreditne kartice, obavljaju pružaoci usluga treće strane, a kompanija Goodyear ne obrađuje niti skladišti podatke o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici korišćenoj za obavljanje transakcija putem našeg veb-sajta.  

Posledice u slučaju da odbijete da obezbedite svoje lične podatke

Ne postoji zakonska obaveza prema kojoj morate da podelite svoje lične podatke sa kompanijom Goodyear. Međutim, imajte na umu da, u nekim okolnostima, vaše odbijanje da dostavite svoje lične podatke ili da prihvatite upotrebu kolačića ili podešavanja pregledača može da utiče na vaše iskustvo prilikom pregledanja i da vam onemogući određene funkcije na našem veb-sajtu. 

Stoga, kad god se prikupljaju lični podaci (npr. u obrascima), naglasićemo da li je obezbeđivanje tih podataka obavezno (npr. pomoću zvezdice), kao i posledice odbijanja unošenja traženih podataka.

 

Kolačići i druge slične tehnologije

Naš veb-sajt može da koristi „kolačiće” i „veb-svetionike”. „Kolačić” je tekstualna datoteka koja može da se pohrani na vaš računar, uređaj ili sistem prilikom posete našem veb-sajtu. Kolačići olakšavaju kompaniji Goodyear da što bolje usluži svoje posetioce veb-sajta pružajući im personalizovano iskustvo. Sadrži informacije koje su prikupljene sa vašeg uređaja, a zatim poslate nazad veb-sajtu prilikom svake posete da bi pamtio vaše radnje i podešavanja tokom vremena. Prikupljene informacije ne sadrže vaše ime, adresu, broj telefona ili e-adresu.

Bezbednost

Uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i rizike i promenljive verovatnoće i ozbiljnost prava i sloboda fizičkih lica, kompanija Goodyear preduzima odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka koje poseduje da ne bi došlo do gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništavanja te da bi odgovarajuće reagovala na zloupotrebu, gubitak ili neovlašćenu upotrebu takvih ličnih podataka.

Informacije koje kompanija Goodyear prikuplja mogu se skladišti u sistemima za skladištenje podataka trećih strana (videti „Primaoce trećih strana” u nastavku). U tim slučajevima, kompanija Goodyear takođe zahteva da te treće strane primenjuju bezbednosne prakse i sisteme da bi se osigurala bezbednost informacija.

Svrha i zakonska osnova obrade

Svrha obrade

Kompanija Goodyear i obrađivači podataka koji postupaju u ime kompanije Goodyear koriste lične podatke koje podelite sa kompanijom Goodyear u sledeće svrhe:  

 • Registracija korisnika i upravljanje (poput upravljanja nalogom i odgovaranja na pitanja).
 • Obrada, snimanje i praćenje vaših kupovina, plaćanja, povraćaja, garancija ili popusta.
 • Naručivanje proizvoda ili usluga.
 • Merenje upotrebe našeg veb-sajta (uključujući pripremu statistike upotrebe).
 • Periodično slanje promotivnih e-pisama o našim proizvodima, posebnim ponudama i informacijama koje vama ili kompaniji za koju radite mogu da budu interesantne, koristeći e-adresu koju ste nam dostavili (ako jeste).
 • Pozivanje na učešće u onlajn anketama.
 • Zahtevanje povratnih informacija o našim proizvodima i uslugama.
 • Unapređenje našeg veb-sajta.
 • Komunikacija sa vama u obliku odgovora na zahtev dobijen od vas.

Informacije o onlajn-registraciji garancije za pneumatike koje ste nam obezbedili neće se koristiti u marketinške svrhe.  

Zakonska osnova obrade

Nije nam dozvoljeno da obrađujemo lične podatke ako nemamo validnu zakonsku osnovu. Stoga, obrađivaćemo lične podatke samo u sledećim situacijama:

 • ako smo prethodno od vas dobili pristanak; 
 • obrada je neophodna da bismo mogli da ispunimo svoju ugovornu obavezu prema vama ili da preduzmemo predugovorne korake na vaš zahtev;
 • obrada je neophodna u skladu sa našim zakonskim ili regulatornim obavezama (npr. poreski ili računovodstveni zahtevi); ili
 • obrada je neophodna radi legitimnih interesa kompanije Goodyear i ni na koji način ne utiče na vaše interese ili osnovna prava i slobode. Napominjemo da, prilikom zakonske osnove obrade vaših ličnih podataka, uvek se trudimo da održimo ravnotežu između naših legitimnih interesa i vaše privatnosti.

Primeri takvih legitimnih interesa predstavljaju:

 • koristi ekonomičnih usluga (npr. možemo da odlučimo da koristimo određene platforme spoljnih dobavljača za obradu podataka);
 • ponuda naših proizvoda i usluga našim klijentima ili mogućim klijentima;
 • bolje upravljanje i administracija našeg odnosa sa klijentima i njihovih podataka;
 • unapređivanje kvaliteta usluga našim klijentima uzimajući u obzir njihova podešavanja u pogledu komunikacija (telefon, e-pošta itd.), kao i učestalost;
 • merenje zainteresovanosti naših klijenata za proizvode kompanije Goodyear i bolje razumevanje interakcija naših klijenata putem marketinške e-pošte, uključujući sprovođenje statističkih i drugih istraživanja i analize podataka u pogledu statusa e-poruka (neisporučene, isporučene, otvorene); 
 • omogućavanje kompaniji Goodyear da nudi personalizovane reklamne ponude svojim klijentima da bi svoje ponude bolje reklamirala;
 • prodaja dela naše kompanije ili njene imovine ili ako je naša celokupna imovina u vlasništvu trećeg lica, u tom slučaju lični podaci mogu da budu deo te imovine;
 • sprečavanje prevare ili kriminalne aktivnosti, zloupotrebe naših proizvoda ili usluga, kao i bezbednost naših IT sistema, arhitekture i mreža; i
 • ispunjavanje naših korporativnih i društveno odgovornih ciljeva.

Primaoci trećih strana

Postoji mogućnost da prebacimo lične podatke članovima našeg osoblja (do one mere do koje su im potrebni za obavljanje zadataka) i drugim kompanijama grupe Goodyear. Takve druge kompanije iz grupe imaće ulogu drugog kontrolora (u tom slučaju ćete biti posebno obavešteni o toj obradi) ili će samo obrađivati lične podatke u ime i na zahtev kontrolora (stoga, imaće ulogu obrađivača podataka).

Takođe, možemo da prebacimo vaše lične podatke obrađivačima podataka trećih strana van grupe Goodyear da bismo ispunili gore navedene svrhe, do one mere do koje su im potrebni da bi postupili u skladu sa instrukcijama koje im damo.

U takve obrađivače podataka trećih strana spadaju:

 • naši pružaoci (IT) usluga, pružaoci usluga u vezi sa skladištenjem na oblaku i pružaoci usluga u vezi sa bazama podataka;
 • naši konsultanti, dobavljači i pružaoci usluga koji pomažu kompaniji Goodyear u promociji i reklamiranju proizvoda i usluga; čuvanju i analiziranju ličnih podataka; sprovođenju ocenjivanja korisnika i potrošača; revizijama i anketama; komunikaciji sa vama u ime kompanije Goodyear; obradi i obavljanju transakcija, uključujući kupovinu pneumatika i montažu i/ili druge usluge u vezi sa vozilima; i kao što je drugačije neophodno da se sprovode promotivne komunikacije ili usluge korisnicima veb-sajta i klijentima.

Vaši lični podaci se takođe mogu dostaviti:

 • svakom trećem licu kom mi prebacimo neka od svojih prava ili obaveza u skladu sa relevantnim sporazumom;
 • svakom nacionalnom i/ili internacionalnom regulatornom, izvršnom ili nadzornom telu ili sudu koji to od nas zahteva na osnovu primenjivog zakona ili njihovog naloga; i
 • svakom centralnom ili lokalnom ministarstvu vlade ili drugom zakonskom ili javnom telu.

Sve informacije koje korisnici dostave putem obrasca za onlajn registraciju garancije za pneumatike dostupnom na ovom veb-sajtu neće se dostavljati nijednom trećem licu, osim ako tako ne nalaže zakon.

Prekogranični prenos podataka

Lični podaci prebačeni unutar ili izvan kompanije Goodyear mogu se takođe obrađivati u zemljana izvan Evropskog ekonomskog prostora, koji uključuje zemlje članice EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku („EEP”). 

Ukoliko se vaši lični podaci prebace izvan EEP-a, prethodno ćemo se pozvati na standardne ugovorne klauzule EU koje je odobrila Evropska komisija da bismo se uverili da je ispunjen odgovarajući stepen zaštite prenesenih ličnih podataka. Možete zatražiti dodatne informacije na ovu temu i dobiti primerak relevantnih mera zaštite koje su primenjene pozivajući se na svoja prava u skladu sa dole navedenim (videti odeljak „Vaša prava”).

Zadržavanje podataka

Kompanija Goodyear zadržava vaše podatke samo tokom [perioda od 4 godina nakon [vaše poslednje posete našem veb-sajtu]. 

Međutim, ako pojedinci žele da se njihovi lični podaci uklone iz naše baze podataka pre isteka pomenutog perioda, mogu da podnesu zahtev na dole opisani način.

Vaša prava

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađuje kompanija Goodyear u skladu sa ovom Politikom. Ukoliko smatrate da su bilo koji podaci o vama koje čuvamo netačni ili nepotpuni, takođe možete tražiti njihovu ispravku. Kompanija Goodyear će brzo ispraviti takve informacije.

Takođe imate pravo da:

 • zahtevate brisanje svojih ličnih podataka; 
 • zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka; 
 • povučete svoju saglasnost kojom je kompanija Goodyear dobila vašu dozvolu da obrađuje vaše lične podatke (bez ovog povlačenja koje utiče na zakonitost obrade pre povlačenja);
 • uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u direktne marketinške svrhe; ili 
 • uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u druge svrhe u određenim slučajevima kada kompanija Goodyear obrađuje vaše lične podatke na osnovu drugačije pravne osnove od one na koju ste pristali;

a kompanija Goodyear će poštovati takve zahteve, povlačenje ili prigovore, kao što je predviđeno primenjivim pravilima za zaštitu podataka.

Takođe, imate pravo na prenosivost podataka. To je pravo da dobijete lične podatke koje ste dali kompaniji Goodyear u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i da zahtevate prenos takvih ličnih podataka trećem licu, bez protivljenja kompanije Goodyear i u skladu sa sopstvenim obavezama o poverljivosti.

Da biste ostvarili gore navedena prava, pošaljite nam e-poštu na adresu privacy_office@goodyear.com, sa skeniranom prednjom i zadnjom stranom ili kopijom svoje lične karte ili pasoša radi identifikacije.

Ako ne želite da primate e-poštu ili druge oblike komunikacije od kompanije Goodyear, podesite svoja podešavanja slanjem e-pošte na privacy_office@goodyear.com. Kompanija Goodyear će razmotriti sve zahteve za uklanjanje imena iz spiska poštanskih adresa ili adresa e-pošte u skladu sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja ili niste zadovoljni načinom na koji kompanija Goodyear obrađuje vaše lične podatke, obavestite nas o tome putem e-pošte na privacy_office@goodyear.com. Ispitaćemo sve vaše žalbe i odgovorićemo vam u najkraćem roku. 

Takođe imate pravo da podnesete žalbu kod nadležnog tela za zaštitu podataka.

Drugi veb-sajtovi

Veb-sajt može da sadrži veze do drugih veb-sajtova koji nisu vlasništvo kompanije Goodyear i mi se trudimo da postavljamo veze samo onih veb-sajtova koji dele naše visoke standarde i poštuju privatnost. Međutim, kompanija Goodyear nije odgovorna za sadržaj niti za politike privatnosti drugih veb-sajtova koji nisu vlasništvo kompanije Goodyear.

Deca

Kompanija Goodyear ne sakuplja, ne koristi niti s namerom otkriva lične podatke (poput imena, adrese i broja telefona) dece mlađe od 16 godina putem našeg veb-sajta bez prethodno dobijene saglasnosti roditelja ili staratelja. Kompanija Goodyear ne dozvoljava deci mlađoj od 16 godina da se registruju ili učestvuju u sadržaju ili promocijama na ovom veb-sajtu. Međutim, ako roditelj ili staratelj deteta mlađeg od 16 godina veruje da je njegovo ili njeno dete dostavilo lične podatke kompaniji Goodyear, taj roditelj ili staratelj treba da se obrati kompaniji Goodyear ako želi da se te informacije obrišu iz sistema kompanije Goodyear. Ako kompanija Goodyear sazna da poseduje lične podatke deteta mlađeg od 16 godina u povratnom obliku u svojim datotekama, kompanija Goodyear će izbrisati te informacije iz postojećih datoteka.

Pored toga, sva lica mlađa od 16 godina treba da zatraže dozvolu od roditelja ili staratelja pre upotrebe ili ostavljanja ličnih podataka na ovom veb-sajtu.

Ažuriranja ove Politike

O svim budućim ažuriranjima u pogledu obrade vaših ličnih podataka na način opisan u ovoj Politici bićete unapred obavešteni putem našeg veb-sajta (putem iskačućeg prozora ili na drugi način), kao i putem naših drugih uobičajenih vidova komunikacije (npr. e-poštom, ako je dostupna). 

[1] Regulativa 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta usvojena 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46/EZ.

[2] Fizičko lice koje se može identifikovati predstavlja lice čiji se identitet može utvrditi, posredno ili neposredno, naročito na osnovu pomena obeležja kao što su: ime, matični broj, podaci o lokaciji, onlajn obeležje ili jednog ili više faktora karakterističnih za obeležja fizičkog, fiziološkog, genetskog, duhovnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta tog fizičkog lica.