Kada reikia keisti padangas

Padangų keitimas

Visos padangos nusidėvi arba yra sugadinamos ir galiausiai jas reikia keisti.

Kaip greitai to prireiks, priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, jūsų vairavimo įpročių, kur gyvenate ir kaip gerai prižiūrite savo padangas.

Kada reikia keisti padangas?

Padangas reikia tikrinti reguliariai – bent kartą per mėnesį. Patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir sužinokite, ar jūsų padangas reikia keisti:

 • protektoriaus nusidėvėjimo indikatorių juostelės: dauguma padangų turi protektoriaus nusidėvėjimo indikatorių juosteles – kietos gumos juosteles, kurios matomos tik tada, kai protektoriaus rašto gylis viršija saugaus važiavimo ribą, paprastai 1,6 mm; 
 • netolygaus nusidėvėjimo plotai: taip pat reikia tikrinti protektorius, ar jie tolygiai nusidėvėję, nes tai gali rodyti kitas padangų ar transporto priemonės problemas;
 • padangos šoninėje sienelėje yra išsikišimas arba pūslė. Tai gali visiškai sugadinti padangą ir būti pavojinga;
 • padanga subliuško, nes sprogo;
 • padangoje yra įplyšimų ar kitokių reikšmingų pažeidimų;
 • padangos šoninėje sienelėje ar protektoriuje yra didesnių kaip 0,64 cm pradūrimų. Negalima taisyti didesnių nei nurodyta pradūrimų ir niekada negalima taisyti padangų, kurių protektorius nusidėvėjęs iki mažiau nei 1,6 mm.

Patarimai dėl keičiamųjų padangų pirkimo

 • Keiskite vienu kartu visas keturias padangas

Visas keturias padangas keisti vienu metu yra puiki mintis. Rekomenduojame įsigyti to paties tipo ir dydžio padangas optimaliam jų naudojimui ir kontrolei, nebent transporto priemonės gamintojas rekomenduoja kitaip.

 • Įsitikinkite, kad jos dera tarpusavyje

Jeigu perkate tik dvi padangas, įsitikinkite, kad naujos dera prie turimų padangų ir kad jas leidžiama naudoti pagal vietos teisės aktus ir transporto priemonės gamintojo nurodymus.

 • Montuokite naujas padangas ant galinės ašies

Jeigu perkate tik dvi padangas, montuokite jas ant galinių ratų, kad važiuojant būtų geresnė trauka ir stabilumas.

 • Radialinės ir neradialinės

Jeigu abiejų rūšių padangas reikia montuoti toje pačioje transporto priemonėje, radialines padangas montuokite ant galinės ašies.

 • Radialinės

Ir neradialinės padangų niekada negalima montuoti ant tos pačios ašies.

 • Skirtingi greičio indeksai

Nerekomenduojama montuoti padangų su skirtingais greičio indeksais. Tačiau jeigu montuojamos padangos su skirtingais greičio indeksais, ant tos pačios ašies turi būti montuojamos padangos su tais pačiais indeksais.

 • Apkrovos geba

Užtikrinkite, kad keičiamųjų padangų apkrovos geba būtų vienoda arba didesnė, nei nurodo originalios įrangos gamintojas.

Kas atsitiks su mano senomis padangomis?

90 % senų padangų (taip pat vadinamų pasibaigusios naudojimo trukmės padangų) yra perdirbamos JAV, Europoje ir Japonijoje energijai regeneruoti. 

Įspėjimas

Prieš keisdami padangas, visada peržiūrėkite transporto priemonės naudotojo vadovą ir laikykitės transporto priemonės gamintojo keičiamųjų padangų rekomendacijų. Padangų dydžio ar tipo pakeitimas gali reikšmingai paveikti transporto priemonės naudojimą. 

Raskite padangą

Raskite prekybos atstovą

Technologija ir naujovės