Kaip skaityti padangos šoninės sienelės ženklus

Kaip skaityti padangos šoninės sienelės ženklus

Jūsų padangos šoninėje sienelėje pateikta visa jums reikalinga informacija apie padangą. Trumpai paaiškinsime, ką reiškia šie skaičiai ir raidės.

Tyre Sidewall Markings

Kaip skaityti padangos šoninės sienelės ženklus

Jūsų padangos šoninėje sienelėje pateikta visa jums reikalinga informacija apie padangą. Trumpai paaiškinsime, ką reiškia šie skaičiai ir raidės.

A. Padangos plotis

Padangos plotis matuojamas milimetrais nuo vienos šoninės sienelės iki kitos.

B. Matmenų santykis

Tai padangos skerspjūvio santykis su jos procentais išreikštu pločiu. Pavyzdžiui, kai matmenų santykis yra 65, tai reiškia, kad padangos aukštis yra 65 % jos pločio.

C. Rato skersmuo

Rato skersmuo (aukštis) coliais.

D. Apkrovos indeksas

Padangos apkrovos indeksas yra susijęs su didžiausia keliamąja geba (kg). Padangos apkrovos indeksas nurodytas ant šoninės sienelės, į dešinę nuo skersmens.

Pavyzdžiui, padanga, kurios apkrovos indeksas yra 91, gali išlaikyti 615 kg svorį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo platintoją.

Kai perkate naują padangą, reikėtų kartu vertinti apkrovos ir greičio indeksus. Taip pat nepamirškite patikrinti savo gamintojo rekomendacijų.

E. Greičio indeksas

Greičio indeksas – tai didžiausias padangos greitis, kai ji yra tinkamai pripūsta ir naudojama esant apkrovai. Greičio indeksas nurodomas raide šoninės sienelės gale, po apkrovos indekso numerio. Pavyzdžiui, padangos, kurios greičio indeksas V, didžiausias greitis yra 240 km/h.

Kai perkate naujas padangas, būtinai suderinkite greičio indeksą su savo transporto priemonės greičio galimybėmis.

Didesni apkrovos indeksai ir skirtingi greičio indeksai

Gali būti įmanoma sumontuoti padangas su didesniais apkrovos indeksais ir skirtingais greičio indeksais, nei nurodyta jūsų transporto priemonės gamintojo dokumentacijoje. 

Tačiau pirmiausia visada patikrinkite savo transporto priemonės gamintojo dokumentaciją, ar šias padangas galima montuoti jūsų transporto priemonėje ir ar jas leidžiama naudoti pagal vietos teisės aktus ir taisykles. Taip pat privalote laikytis visų galiojančių vietinių teisės aktų ir taisyklių reikalavimų bei neviršyti šių padangų ir transporto priemonės gamintojo dokumentacijoje pateiktų techninių reikalavimų greičio ir apkrovos atžvilgiu. Jūsų platintojas gali padėti patikrinti šią informaciją prieš perkant ar montuojant padangas.

Ar galima sumontuoti padangas su didesniu greičio indeksu, nei rekomenduoja mano gamintojas?

Taip, tai gali būti įmanoma. Tačiau pirmiausia visada pasitikrinkite savo transporto priemonės gamintojo dokumentacijoje, ar šias padangas galima montuoti jūsų transporto priemonei.

Ar galima sumontuoti padangas su didesniu apkrovos indeksu, nei rekomenduoja mano gamintojas?

Taip, tai gali būti įmanoma. Tačiau pirmiausiai visada pasitikrinkite savo transporto priemonės gamintojo dokumentacijoje, ar šias padangas galima montuoti jūsų transporto priemonei.

Ar galima sumontuoti padangas su didesniais greičio ir apkrovos indeksais, nei rekomenduoja mano gamintojas?

Taip, tai gali būti įmanoma. Tačiau pirmiausiai visada pasitikrinkite savo transporto priemonės gamintojo dokumentacijoje, ar šias padangas galima montuoti jūsų transporto priemonei.

Ar galima sumontuoti padangas su mažesniu greičio indeksu, nei rekomenduoja mano gamintojas?

Taip, tai gali būti įmanoma naudojant žiemines padangas, kurių mažesnis greičio indeksas žiemą, jei: a) vairuotojo matymo lauke yra lipdukas, rodantis maksimalų leistiną greitį, ir b) jūs nevažiuojate transporto priemone greičiau, nei maksimaliu leistinu greičiu. Tačiau pirmiausiai visada patikrinkite savo transporto priemonės gamintojo dokumentaciją, ar šias padangas galima montuoti jūsų transporto priemonėje ir ar jas leidžiama naudoti pagal vietos teisės aktus ir taisykles.

Ar galima sumontuoti padangas su didesniu apkrovos indeksu ir mažesniu greičio indeksu, nei rekomenduoja mano gamintojas?

Taip, tai gali būti įmanoma. Galite naudoti žiemines padangas, kurių mažesnis greičio indeksas žiemą, jei: a) vairuotojo matymo lauke yra lipdukas, rodantis didžiausią leistiną greitį, ir b) nevažiuojate transporto priemone greičiau nei didžiausiu leistinu greičiu. Tačiau pirmiausiai visada patikrinkite savo transporto priemonės gamintojo dokumentaciją, ar šias padangas galima montuoti jūsų transporto priemonėje ir ar jas leidžiama naudoti pagal vietos teisės aktus ir taisykles.

Įspėjimas!

Patikrinkite transporto priemonės naudotojo vadove, kokios yra apkrovos ribos. Perkrovus transporto priemonę, atsiranda įtempis padangoms ir kitoms svarbioms transporto priemonės dalims. Todėl gali būti sunku valdyti transporto priemonę, gali padidėti degalų sąnaudos ir padangos būti sugadintos. Taip pat tai gali sukelti didelius skilimus, dalių atsiskyrimą arba „sprogimą“. 

Padangų tipas

Raidė „P“ arba raidės nebuvimas rodo, kad tai yra lengvojo automobilio padanga.

Konstrukcija

Raidė „R“ reiškia radialinę padangą. Šiandien beveik kiekviena nauja padanga yra radialinė.

ECE patvirtinimo žyma ir numeris

Tai reiškia, kad jūsų padanga atitinka Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (UNECE) reikalavimus pneumatinių padangų atžvilgiu.

Informacija apie padangų slėgį

Tai yra maksimalus jūsų padangos pripūtimo slėgis. Išsamesnės informacijos apie rekomenduojamą padangų slėgį rasite transporto priemonės vadove, nes jis gali turėti poveikio automobilio valdymui, sukimui, stabdymui ir degalų naudojimo efektyvumui.

Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai

Raidės „TWI“ rodo padangos protektoriaus nusidėvėjimo indikatorių vietą. Turite reguliariai tikrinti šiuos indikatorius, kad užtikrintumėte pakankamą padangų protektorių. Daugumoje ES šalių minimalus protektoriaus rašto gylis yra 1,6 mm. Šiaurės ir Baltijos šalyse vasarinių padangų minimalus protektoriaus rašto gylis yra 1,6 mm. Žieminėms padangoms „Goodyear“ rekomenduoja ne mažesnį kaip 4–5 mm protektoriaus rašto gylį. 

Pagaminimo data

Tai keturių skaitmenų kodas, nurodantis jūsų padangos pagaminimo metus ir savaitę.

Raskite padangą

Raskite prekybos atstovą

Technologija ir naujovės