Kaip pakeisti padangą

 • Pastatykite automobilį ant lygaus paviršiaus, kur nėra eismo
 • Naudokite avarinius žibintus ir kitas įspėjamąsias priemones, kaip to reikalauja vietinės kelių eismo taisyklės (pvz., apsauginę liemenę, įspėjamąjį trikampio ženklą), kad užtikrintumėte, jog esate matomas atvažiuojančių transporto priemonių.
 • Padėkite atraminės medžiagos, pavyzdžiui, medžio gabalą ar plytą, už ir prieš vieną iš padangų, kurios nekeliate, kad automobilis neriedėtų ir būtų geresnis stabilumas.
 • Suraskite atsarginę padangą ir kėliklį. Jeigu nežinote, kur jie yra, pasižiūrėkite naudotojo vadove.
 • Tinkamai sulygiuokite kėliklį, kad jis būtų tinkamoje vietoje ir nesugadintų jūsų automobilio. Jeigu nežinote, kur jį statyti, pasitikrinkite vadove. 
 • Pradėkite kėlikliu kelti automobilį, išlaikydami spaudimą į žemę (visiškai nepakelkite automobilio).
 • Nuimkite gaubtus ar vidurinius dangčius, kad galėtumėte pasiekti tvirtinimo veržles.
 • Veržlių raktu sukite tvirtinimo veržles prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte jas.
 • Užbaikite automobilio kėlimą kėlikliu, kad galėtumėte lengvai nuimti padangą. Pirmiausiai įsitikinkite, kad kėliklis yra stabilus.
 • Uždėkite atsarginę padangą ir į tinkamas vietas uždėkite tvirtinimo veržles.
 • Šie tiek priveržkite tvirtinimo veržles padangų raktu, šįkart sukdami pagal laikrodžio rodyklę. PATARIMAS. Užtikrinkite, kad tvirtinimo veržlės būtų priveržtos, bet nenaudokite per daug jėgos. Taip jūsų automobilis gali nukristi nuo kėliklio.
 • Visiškai nuleiskite kėliklį, kol automobilis vėl stovės ant visų keturių ratų. 
 • Prieš važiuodami, tinkamai priveržkite tvirtinimo veržles raktu. Įsitikinkite, kad jos gerai priveržtos.
 • Nuvažiavę kelis kilometrus, sustokite ir patikrinkite, ar tvirtinimo veržlės vis dar tvirtai priveržtos.

Raskite padangą

Raskite prekybos atstovą

Technologija ir naujovės