Sådan skifter du et dæk

 • Parkér på et roligt sted uden trafik på en plan overflade
 • Brug katastrofeblinket og andre advarselsmetoder, der kræves i henhold til den lokale færdselslov (f.eks. refleksvest, advarselstrekant osv.), for at sikre, at du bliver set af andre trafikanter.
 • Placér støttemateriale – f.eks. et stykke træ eller en mursten – bag ved og foran et af de dæk, du ikke løfter, for at undgå, at køretøjet triller og for at øge stabiliteten.
 • Find reservehjulet og donkraften frem. Kig i bilens instruktionsbog, hvis du ikke ved, hvor de er.
 • Anbring donkraften korrekt ud for et løftepunkt for at undgå at beskadige bilen. Kig i instruktionsbogen, hvis du er usikker på, hvor den skal placeres.
 • Begynd at hæve bilen med donkraften, men sørg for, at dens vægt stadig hviler på jorden (uden at løfte bilen helt op).
 • Fjern hjulkapsler eller -dæksler, så du har adgang til hjulmøtrikkerne.
 • Drej hjulmøtrikkerne med en krydsnøgle mod uret for at løsne dem.
 • Hæv bilen yderligere, indtil dækket er fri af jorden, så det er let at tage af. Sørg først og fremmest for, at donkraften står stabilt.
 • Sæt reservehjulet på, og sæt hjulmøtrikkerne korrekt på igen.
 • Stram hjulmøtrikkerne en smule med krydsnøglen ved at dreje dem med uret. TIP: Sørg for, at hjulmøtrikkerne sidder fast, men undlad at lægge for mange kræfter i. Ellers risikerer du, at bilen falder ned af donkraften.
 • Sænk donkraften helt, indtil bilen igen hviler på alle fire hjul.
 • Stram hjulmøtrikkerne helt med krydsnøglen, inden du kører videre. Sørg for, at de er strammet så meget som muligt.
 • Stop og kontrollér at hjulmøtrikkerne stadig sidder stramt, når du har kørt et par kilometer.