Sådan aflæser du mærkningen på dæksiden

Sådan aflæser du mærkningen på dæksiden

Dækkets side indeholder alle de oplysninger om dækket, som du har brug for. Her er en lille vejledning til, hvad alle de tal og bogstaver betyder:

Tyre Sidewall Markings

A.     Dækbredde

Dækkets bredde i millimeter – målt fra den ene dækside til den anden.

B.     Målforhold

Dette er forholdet mellem dækkets tværsnit og bredde, angivet som en procentværdi. Et målforhold på 65 betyder for eksempel, at dækkets højde er 65% af bredden.

C.     Hjuldiameter

Dækkets diameter (højde) i tommer.

D.     Belastningsindeks

Dækkets belastningsindeks angiver den maksimale 

belastningskapacitet i kg. Et dæk med et belastningsindeks på 91 kan f.eks. bære en last på 615kg.

Du finder dækkets belastningsindeks på siden af dækket, umiddelbart til højre for diameteren.

Du bør kigge på både belastningsindekset og hastighedsindekset, når du vælger et nyt dæk. Husk også at kontrollere producentens anbefalinger.

E.    Hastighedsindeks

Hastighedsindekset er den maksimale tilladte hastighed for et dæk, når dæktrykket er korrekt, og dækket er belastet. Hastighedsindekset er bogstavet til sidst på siden af dækket – efter belastningsindekset. Et dæk med et hastighedsindeks på V har f.eks. en maksimal hastighed på 240 km/t.

Når du køber nye dæk, skal du sørge for, at deres hastighedsindeks svarer til bilens tophastighed.

Højere belastningsindeks og forskellige hastighedsindeks

Det kan være muligt at montere dæk med højere belastningsindeks og andre hastighedsindeks end dem, der er angivet i bilproducentens dokumentation.

Du skal dog først undersøge i bilproducentens dokumentation, om disse dæk kan monteres på dit køretøj, og om det er tilladt at bruge dem i henhold til de lokale love og bestemmelser. Du skal overholde alle gældende krav i de lokale love og bestemmelser og ikke overskride dækkenes specifikationer, hvad angår hastighed og belastning. Din forhandler kan hjælpe dig med dette, inden dækkene købes eller monteres.

Er det muligt at montere dæk med et højere hastighedsindeks end det, der anbefales af producenten?

Ja, det er måske muligt. Du skal dog først læse bilproducentens dokumentation for at se, om dækkene kan monteres på din bil.

Er det muligt at montere dæk med et højere belastningsindeks end det, der anbefales af producenten?

Ja, det er måske muligt. Du skal dog først læse bilproducentens dokumentation for at se, om dækkene kan monteres på din bil.

Er det muligt at montere dæk med et højere hastighedsindeks og et højere belastningsindeks end dem, der anbefales af producenten?

Ja, det er måske muligt. Du skal dog først læse bilproducentens dokumentation for at se, om dækkene kan monteres på din bil.

Er det muligt at montere dæk med et lavere hastighedsindeks end det, der anbefales af producenten?

Ja, det er måske muligt. Du kan bruge helårs- eller vinterdæk (M+S), som har et lavere hastighedsindeks i vintersæsonen, såfremt: a) Der sættes et klistermærke med den maksimale hastighedsgrænse for dækkene i førerens synsfelt, og b) du ikke overskrider den maksimale hastighedsgrænse. Du skal dog først undersøge i bilproducentens dokumentation, om disse dæk kan monteres på dit køretøj, og om det er tilladt at bruge dem i henhold til de lokale love og bestemmelser.

Er det muligt at montere dæk med et højere belastningsindeks og et lavere hastighedsindeks end dem, der anbefales af producenten?

Ja, det er måske muligt. Du kan bruge helårs- eller vinterdæk (M+S), som har et lavere hastighedsindeks i vintersæsonen, såfremt: a) Der sættes et klistermærke med den maksimale hastighedsgrænse for dækkene i førerens synsfelt, og b) du ikke overskrider den maksimale hastighedsgrænse. Du skal dog først undersøge i bilproducentens dokumentation, om disse dæk kan monteres på dit køretøj, og om det er tilladt at bruge dem i henhold til de lokale love og bestemmelser.

Advarsel

Kig i bilens instruktionsbog for at fastslå belastningsgrænserne. Hvis bilen læsses for tungt, belastes dækkene og andre vigtige komponenter i bilen. Det kan medføre en forringelse af styreegenskaberne, øget brændstofforbrug og dæksvigt. Det kan også medføre alvorlige revner, adskillelse af komponenterne eller sprængning af dæk.

Dæktype

Et P eller intet bogstav er tegn på et dæk til en personbil.

Konstruktion

Bogstavet R står for radial. Næsten alle moderne dæk er radialdæk.

ECE-godkendelsesmærke og -nummer

Det fortæller dig, at dækket overholder standarderne for UNECE (FN's økonomiske kommission for Europa) hvad angår luftdæk.

Oplysninger om dæktryk

Dette er det maksimale dæktryk for dækket. Se køretøjets instruktionsbog for at få flere oplysninger om anbefalede dæktryk, da det kan have indflydelse på bilens styreegenskaber, sving, bremsning og brændstofeffektivitet.

Slidbaneindikatorer

Bogstaverne TWI (Tread Wear Indicators) angiver, hvor dækkets slidbaneindikatorer befinder sig. Du bør kontrollere disse indikatorer jævnligt for at sikre, at dækkenes slidbane er dyb nok. I de fleste EU-lande er den minimale mønsterdybde 1,6 mm.

Produktionsdato

Denne firecifrede kode fortæller dig, hvilken uge og hvilket år dækket blev fremstillet.