Hvad er nyt ved EU’s dækmærke?

EU-dækmærket forklaret

 

Hvad er nyt

ved EU’s dækmærke?

 

Fra og med maj 2021 gælder regulativ (EU) 2020/740 om ændring af den måde, hvorpå dæk er mærket. Få mere at vide om dækmærkets betydning og nyt om dækkenes energiklassificering.

 

Goodyear har arbejdet tæt sammen med de europæiske institutioner om det opdaterede dækmærke for at fremme innovation i branchen og for at hjælpe forbrugerne med at træffe mere velovervejede beslutninger om deres dæk. Vi mener, at det nye EU-dækmærke vil gøre det muligt for forbrugerne at få mere relevante og sammenlignelige oplysninger om dækparametre og give slutbrugerne mulighed for at træffe et velovervejet valg, når de køber nye dæk. Det nye EU-dækmærke giver også mere detaljerede oplysninger online – hvilket gør det nemmere for forbrugere og fagfolk at træffe det rigtige valg. Vi har udarbejdet en mere detaljeret forklaring vedr. dækmærket for dig i de følgende afsnit.

Gammel vs. ny: En sammenligning af EU-dækmærkerne

EU-dækmærket og effektivitetsklasserne har fået et nyt design og er blevet ændret en smule på grund af en ny skala. Det tidligere standardmærke viste kun dækklasser med hensyn til rullemodstand, vejgreb i vådt føre og udvendig rullestøj. Det nye EU-dækmærke indeholder yderligere oplysninger om dækkenes ydeevne under vejrforhold med sne og is. Skalaen for mærkeklasserne for vejgreb i vådt føre og rullemodstand har nu 5 klasser i stedet for 7, og disse klasser er angivet med bogstaverne A til E. 

Gammelt mærke

1222/2009

Nyt mærke

2020/740

Klassificering af vejgreb i vådt føre

Vejgreb i vådt føre er dækkets evne til at gribe fat i vejen i vådt føre. EU-klassifikationen fokuserer kun på ét aspekt af vejgreb i vådt føre – dækkets bremseevne i vådt føre. Ydeevnen er gradueret mellem klasse A og klasse E. Dæk med en høj klassificering for vejgreb i vådt føre har kortere bremselængde på våde veje, når bremserne anvendes. I en nødsituation kan nogle få meter være afgørende.

Bemærk: Du bør altid overholde de anbefalede bremseafstande under kørsel.

*Ved måling i henhold til testmetoderne i direktiv EF 1222/2009. Bremselængder kan variere efter kørselsforhold og andre faktorer.

Brændstoføkonomi

Vidste du, at dækkene står for op til 20 % af din bils brændstofforbrug? Ved at vælge dæk fra en høj klassificering for brændstoføkonomi kan du køre længere på literen og udlede mindre CO2. Afhængigt af dækkets rullemodstand vil brændstoføkonomien variere fra klasse A, som angiver den bedste brændstoføkonomi, og hele vejen frem til klasse E, som giver den dårligste brændstoføkonomi. Mellem klasserne øges brændstofforbruget med ca. 0,1 liter for hver 100 kørte km. Kort sagt kræver det mindre energi at få brændstoføkonomiske dæk til at køre rundt. Det betyder i sidste ende et lavere brændstofforbrug, og du vil også reducere din miljøpåvirkning!

Støjklassificering

EU-dækklassificeringerne tager også højde for den udvendige støj, som et dæk genererer under kørslen. Ved at vælge dæk med en lav støjklassificering vil din kørsel i mindre grad påvirke dine omgivelser. Støjniveauet er sorteret i klasse A, B eller C. Dækkets rullestøj måles i decibel, og det nøjagtige tal vises på den nederste del af mærket. Dæk med lavt støjniveau har mellem 67 og 71 dB. Det højeste niveau viser lydbølger mellem 72 og 77 dB. En stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Rent faktisk betyder en forskel på 3 dB, at dækkets udvendige støjniveau fordobles.

En forklaring på det nye EU-dækmærke

Der findes nogle nydesignede oplysninger om den opdaterede version af EU-dækmærket. Her er det nye design af EU-dækmærket kort fortalt:

 

QR-koden:

Ved at inkludere en QR-kode får du nem adgang til produktoplysninger i den offentlige del af EU's produktdatabase. Koden kan scannes og giver adgang til produktdatablade og europæiske dækmærkninger. 

 

Identifikatoren for dæktype:

Hvert dækprodukt skal kunne identificeres ved hjælp af en unik dækangivelse.

 

Ikonet for vinterdæk:

Ikonet for vinterdæk vises, hvis et dæk er egnet til vanskelige vinterforhold. Det er forsynet med et 3PMSF-symbol, der er indarbejdet på sidevæggen af sådanne dæk. Vejgrebsevne i sne afprøves generelt i overensstemmelse med bilag 7 i UNECE-forordning nr. 117. Forordningen beskriver detaljeret faktorer som testoverflade, lufttemperatur, test af køretøj, belastning, tryk, hastighed og meget mere.

 

Ikonet for isdæk:

Det andet nye ikon har en isstalagmit som symbol og angiver, at et dæk giver en kortere bremseafstand på isdækkede veje om vinteren. Oplysninger om vejgrebsevne på is bliver baseret på ISO-standarden (ISO 19447), som forventes offentliggjort i juli 2021. For dæk, der opfylder de tekniske krav, vil piktogrammet for vejgreb på is være inkluderet på det nye EU-dækmærke på et C1-dæk (dæk til personbil), som opfylder minimumsværdierne for vejgreb på is-indekset, som beskrevet i den pågældende ISO-standard. Standarderne for C2- og C3-dæk er ikke defineret endnu.

Se vores dæk

Goodyear støtter fuldt ud disse ændringer af forordningen om mærkning af dæk og giver gerne kunderne flere relevante oplysninger om dækparametre, når de køber dæk. Vi er overbeviste om, at det er vores mission at promovere dæk, som yder den bedste sikkerhed for forbrugerne, er brændstofbesparende og står for miljøbeskyttelse på tværs af hele dækindustrien. Vores eksperter vil med glæde rådgive dig om de bedste dæk til din bil og dine behov!

 

Oversigt over ændringer

 

 • Færre niveauer for klassificering: Brændstoføkonomi og vejgreb i vådt føre er nu klassificeret i 5 niveauer (fra A til E) i stedet for 7
 • Ekstern rullestøj er klassificeret fra A (laveste støjniveau) til C (højeste støjniveau)
 • Det nye EU-dækmærke har en QR-kode, der kan scannes for at få adgang til produktoplysninger
 • Hvert dæk skal vise en unik identifikator
 • Ikonet for det nye vinterdæk vises, hvis et dæk er velegnet til store mængder sne
 • Et nyt ikon for vejgreb på is angiver, om et C1-dæk (dæk til personbil) opfylder minimumsværdierne for vejgreb på is-indekset, som beskrevet i den nye ISO 19447-standard

 

Den nye dækmærkningsforordning, ofte stillede spørgsmål

 

 1. Hvad er dækmærket?
  Dækmærket blev indført i 2012 for at give forbrugere i hele Europa vigtig information om brændstofeffektivitet, sikkerhed og støjniveau via oplysninger om dækkets rullemodstand, vådgreb og udvendige rullestøj. EU-dækmærkets formål er ved hjælp af en fælles skala at gøre det lettere for forbrugerne at træffe et informeret valg, når de køber dæk. Det reviderede dækmærke træder i kraft den 1. maj 2021.
 2. Hvorfor ændrer Europa-Kommissionen det nuværende dækmærke?
  Med den reviderede dækmærkningsforordning er det Europa-Kommissionens mål at øge sikkerheden så vel som den økonomiske og miljømæssige effektivitet af vejtransporten ved at promovere brændstofeffektivitet og sikre dæk med et lavt støjniveau. Det nye dækmærke indeholder også ny information til forbrugerne om, hvorvidt dækket er egnet til brug under hårde sneforhold eller ved ekstreme forhold med is.
 3. Hvad er Goodyears syn på den reviderede dækmærkningsforordning?
  Goodyear støtter revideringen af dækmærkningsforordningen og bestræber sig på at opfylde alle forpligtelser for at implementere den. Vi tror på, at det nye EU-dækmærke vil give forbrugerne mulighed for at finde mere relevant og sammenlignelig information om dækparametre og gøre slutbrugerne i stand til at træffe et informeret valg, når de køber nye dæk.  Dækmærket vil også hjælpe med at promovere de dæk, der giver den bedste sikkerhed og miljøbeskyttelse. Desuden vil den europæiske database for energimærkning (EPREL), hvor alle tilgængelige dæk i Europa registreres, bidrage til at forbedre informationsflowet mellem dækproducenter og myndigheder, og i sidste ende forbedre markedsovervågningen.
 4. Hvornår træder det nye EU-dækmærke i kraft?
  Den nye dækmærkningsforordning gælder fra 1. maj 2021. Indtil da gælder det nuværende dækmærke.
 5. Er alle dæk omfattet af den nye dækmærkningsforordning?
  Den nye dækmærkningsforordning gælder kun nye personbildæk (C1-dæk), varevognsdæk (C2-dæk) og dæk til tunge køretøjer (C3).
 6. Hvilke typer dæk er ikke omfattet af den nye dækmærkningsforordning?
  Den nye dækmærkningsforordning gælder kun nye personbildæk (C1-dæk), varevognsdæk (C2-dæk) og dæk til tunge køretøjer (C3). Følgende kategorier er i øjeblikket ikke omfattet af den nye forordning: regummierede dæk, offroad-dæk, racerløbsdæk, pigdæk, dæk til midlertidige reservehjul, dæk, der er designet til køretøjer, som er indregistreret første gang før 1. oktober 1990, dæk med hastighedsindeks lavere end 80 km/t, dæk med en nominel fælgdiameter, der ikke overstiger 254 mm eller er på 635 mm eller mere.
 7. Hvad ændres i EU-dækmærket?
  • Den nye forordning gælder også for lastbildæk, så den består af dækklasse C1 (personbildæk), C2 (varevogne) og C3 (dæk til tunge køretøjer).
  • Under den nye forordning er der, udover standardmærket (rullemodstand, vådgreb og udvendig rullestøj), også mulighed for at inkludere et ikon, der angiver, om et dæk er egnet til hårde sneforhold og endnu et nyt ikon for isgreb. Dæk, som er egnede til hårde sneforhold bærer symbolet ’det tretindede bjerg med snefnug’ (3PMSF), som findes på sidevæggen af denne type dæk. De C1-dæk (personbil), der opfylder kravene i den kommende ISO-standard for egenskaber på is, har et nyt ikon for isgreb.
  • En mindre ændring af mærkeklasserne for rullemodstand og vådgreb er blevet implementeret: nuværende tomme eller ikke-anvendte klasser for C1- og C2-dæk er blevet udfyldt, og overflødige klasser, (som ikke længere er tilladte pga. grænseværdier), er blevet fjernet for at etablere en ny skala med kun 5 klasser (A til E)
  • Nederst i dækmærket vil støjklassen (A, B eller C) altid blive vist som tilføjelse til værdien af udvendig støj angivet i decibel.
  • Under den nye forordning skal dækmærker også indeholde navnet på dækproducenten sammen med en unik identifikation – dæktypeidentifikationen.
  • Endelig skal dækmærket indeholde en QR-kode, som linker direkte til den europæiske database for energimærkning (EPREL).
 8. Skal dækforhandlerne udskifte dækmærket på dæk på lageret, som blev markedsført før 1. maj 1. maj 2021.
  Alle C1-, C2- og C3-dæk, der produceres fra og med den 1. maj 2021 og derfor nødvendigvis markedsføres efter denne dato, skal bære det nye dækmærke. Forhandlerne er dog ikke forpligtet til at udskifte dækmærket på dæk, der er på lager efter den 1. maj, hvis disse dæk blev markedsført før denne dato og derfor før den nye dækmærkningsforordning trådte i kraft. Med andre ord kan dæk, der er markedsført før denne dato, beholde det gamle mærke, indtil de bliver solgt. Derfor kan man finde både det gamle og det nye dækmærke på salgssteder efter den 1. maj 2021, alt afhængigt af den dag, de pågældende dæk blev markedsført.
 9. Hvad er dækproducenternes forpligtelser i forhold til den nye dækmærkningsforordning?
  Dækproducenterne kan vælge enten at sætte et klistermærke på dækkets slidbane eller inkludere et trykt dækmærke i hvert leveret parti af identiske dæk til forhandleren. Goodyear vil sørge for, at alle dæk, der leveres til dækforhandlerne, bærer klistermærker med dækmærket. For alle dæk gælder det, at information om mærkningen skal findes på producentens websteder, brochurer og tekniske marketingmaterialer, som udleveres til køberen. Dækproducenter skal også indtaste de oplysninger, der kræves i den nye dækmærkningsforordning i produktdatabasen (EPREL), før dækket markedsføres fra den 1. maj 2021.
 10. Hvad er EPREL?
  EPREL er den europæiske produktdatabase for energimærkning, som blev etableret for at give forbrugerne vigtig information om energieffektivitet. Dens formål er at forbedre markedsovervågningen og -håndhævelsen i EU.  Det er et lovkrav for leverandører (producenter, importører og autoriserede sælgere) af produkter, der er dækket af EU’s energimærkningsforordning (dvs. husholdningsapparater), at overføre oplysninger om deres produkter til databasen, før de markedsføres i EU.  I henhold til den nye dækmærkningsforordning, skal dækproducenter også indtaste oplysninger i produktdatabasen, før de markedsfører et dæk på EU-markedet fra og med den 1. maj 2021.
 11. Indeholder dækmærket alle oplysninger om dækkets ydelse?
  Dækmærket giver grundlæggende oplysninger om tre vigtige aspekter af dækkets ydeevne (brændstofeffektivitet, vådgreb og udvendig rullestøj), for at hjælpe forbrugerne med at træffe et informeret valg. Dækmærket dækker imidlertid ikke alle parametre, der har med dækkets samlede ydeevne at gøre. Ved sammenligning dækker undersøgelser udført af køretøjsmagasiner i gennemsnit femten aspekter af dækkets ydeevne, mens Goodyears analyser dækker mere end halvtreds kriterier, bl.a. akvaplaningssikkerhed, håndtering på tør vej, bremsning på tør vej, stabilitet ved høj hastighed, kilometertal og mange flere. Derfor kan dækmærket ikke erstatte kvalitetstestning foretaget af speciallaboratorier eller de oplysninger, der formidles af producenter og andre, som anvender en længere række kriterier til at vurdere et dæks ydeevne.

Det rigtige dæk for dig

Find en forhandler

Guide til at købe dæk