Online privatlivspolitik

Denne online privatlivspolitik (i det følgende kaldet "politikken") gælder for www.goodyear.dk placeret på https://www.goodyear.eu/da_dk/consumer/privacy-policy.html (i det følgende kaldet "webstedet").

Goodyear Danmark A/S forpligtelse til beskyttelse af personoplysninger

Goodyear Tire & Rubber Company og dets partnere respekterer individets privatliv og værdsætter tilliden hos de besøgende på vores websteder, vores kunder, leverandører og andre, med hvem vi gør forretninger. Vi stræber efter at behandle personoplysninger (som nærmere defineret nedenfor) på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, hvor vi driver forretning. I Den Europæiske Union omfatter dette fra den 25. maj 2018, den generelle databeskyttelsesforordning (i det følgende kaldet "GDPR")1.

Når du besøger vores websted, behandler Goodyear Danmark A/S (CVR-nr. 54037317 - i det følgende også "Goodyear" eller "vi") personoplysninger om dig (som er yderligere defineret nedenfor). I den sammenhæng vil Goodyear fungere som den dataansvarlige, det vil sige den person, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, da selskabet afgør, hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles.

Formålet med denne politik er at informere dig og tydeligt forklare dig:

 • Hvorfor og hvordan Goodyear indsamler, behandler og lagrer dine personoplysninger
 • Hvad selskabets rolle som "dataansvarlig" for dine personoplysninger involverer
 • Hvad dine rettigheder og vores forpligtelser er i relation til denne behandling.

Definitioner

I forbindelse med denne politik gælder følgende definitioner:

"Personoplysninger" er enhver form for information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person2

"Behandling" : enhver handling eller sæt af handlinger, der udføres på personoplysninger eller sæt af personoplysninger, uanset om de er automatiske, såsom indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, indhentning, høring, brug, offentliggørelse ved overførsel, formidling eller på anden at måde stille dem til rådighed, tilpasning eller kombination, blokering, sletning eller ødelæggelse og verbet "at behandle" skal fortolkes i overensstemmelse hermed og

"databehandler": en fysisk eller juridisk person, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige. Goodyears databehandlere kan være datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller tredjepartsleverandører og serviceudbydere. I alle tilfælde vil Goodyear indgå en databehandlingsaftale med databehandleren for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med GDPR.

Indsamling af oplysninger

Indsamlingsmetode

Når du surfer på webstedet, indsamles nogle personoplysninger ganske enkelt som følge af din søgeaktivitet. Nogle funktioner på vores websted kan dog anmode om, at du frivilligt forsyner Goodyear med yderligere personoplysninger.

Kategorier af indsamlede personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger fra besøgende på webstedet:

 • Din IP-adresse
 • Din internetudbyders domæne
 • Typen og versionen af din browser, dit operativsystem og platformen
 • Oplysninger om de besøgte sider, de undersøgte oplysninger, den tid, der er brugt på webstedet samt andre statistikker
 • Oplysninger om dine vaner og præferencer

Hvis du ønsker at få adgang til eller drage fordel af visse funktioner på vores websted, kan vi også bede dig om at angive følgende yderligere oplysninger: 

 • Grundlæggende identifikationsoplysninger (f.eks. dit navn, post-/e-mailadresse og telefonnummer)
 • Indhold af kontaktformularer, du udfylder
 • Finansielle oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger)
 • Online dækgarantiregistreringsoplysninger og referencenumre
 • Oplysninger om biloplysninger (herunder nummerpladen, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov)
 • Loginoplysninger
 • Andre oplysninger, der er relevante for enhver undersøgelse, som vi måtte gennemføre i forhold til din brug af webstedet.

Bemærk venligst at i nogle lande kan biloplysninger også fås fra offentligt tilgængelige kilder, fra hvilke vi har ret til at knytte nummerpladen til bilidentifikationsoplysningerne. 

Betalingsbehandling, herunder betaling med betalingskort og kreditkortbetalinger, udføres af tredjeparts tjenesteleverandører, og Goodyear behandler eller opbevarer ikke dine kredit- eller betalingskortoplysninger i forbindelse med transaktioner, der sker via webstedet.  

Konsekvenser af at nægte at give personoplysninger

Du er ikke underlagt juridisk forpligtelse til at give Goodyear dine personoplysninger. Bemærk dog, at dit afslag på at give personoplysninger eller acceptere cookies eller browserindstillinger under visse omstændigheder kan påvirke din browseroplevelse og forhindre dig i at bruge visse funktioner på vores websted. 

Når vi indsamler personoplysninger (f.eks. i formularer), vil vi derfor angive, om oplysning af sådanne data er obligatorisk (f.eks. med en stjerne) og konsekvenserne af et afslag på at give de ønskede oplysninger.

Cookies og anden lignende teknologi

Vores websted kan bruge "cookies" eller "web beacons." En "cookie" er en tekstfil, som kan blive placeret på din computer, enhed eller system, når du besøger vores hjemmeside. Cookies gør det muligt for Goodyear bedre at servicere besøgende på webstedet ved at tilbyde en skræddersyet oplevelse. De indeholder oplysninger, som indsamles fra din enhed og sendes tilbage til webstedet på hvert efterfølgende besøg for at huske dine handlinger og præferencer over tid. De indsamlede oplysninger indeholder ikke dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse.

Sikkerhed

Med hensyn til den nyeste teknologi, omkostningerne ved at implementere den og arten, omfanget, konteksten og formålet med behandling samt risikoen for varierende sandsynlighed og sværhedsgrad for fysiske personers rettigheder og friheder træffer Goodyear passende forholdsregler for at beskytte personoplysninger i selskabets besiddelse, mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse samt til at reagere på misbrug, tab eller uautoriseret brug af sådanne personoplysninger.

Oplysninger, som Goodyear indsamler, kan gemmes på tredjeparts datalagringssystemer (se afsnittet "Tredjepartsmodtagere" nedenfor). I disse tilfælde kræver Goodyear også, at disse tredjeparter anvender sikkerhedspraksis og systemer for at sikre oplysningernes sikkerhed.

Formål og retsgrundlag for behandlingen

Formål med behandlingen

Goodyear og databehandlere, der handler på Goodyears vegne, bruger de personoplysninger, du giver til Goodyear til følgende formål:  

 • Brugerregistrering og ledelse (som f.eks. kundehåndtering og besvarelse af spørgsmål)
 • Behandling, registrering og sporing af dine køb, betalinger, afkast, garanti eller rabatter
 • Bestilling af produkter eller tjenester
 • Måling af brugen af vores websted (herunder udarbejdelse af brugsstatistikker)
 • Periodisk afsendelse af salgsfremmende e-mails om vores produkter, særtilbud og oplysninger, som du eller det firma, som du arbejder for, kan finde interessant ved at bruge den e-mailadresse du har angivet (om nogen)
 • Inviterer dig til at deltage i online-undersøgelser
 • Anmodning om tilbagemelding om produkter og tjenester
 • Forbedring af vores websted
 • Kommunikerer med dig som svar på en anmodning modtaget fra dig

Registreringsoplysninger for dækgaranti online, der leveres af dig, vil ikke blive brugt til markedsføringsformål.  

Retsgrundlag for behandlingen

Vi har ikke lov til at behandle personoplysninger, hvis vi ikke har en gyldig behandlingshjemmel . Derfor behandler vi kun personoplysninger, hvis:

 • Vi har fået dit forudgående samtykke 
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller at for træffe foranstaltninger forud for kontraktforhold på din anmodning
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde vores juridiske eller lovmæssige forpligtelser (f.eks. skatte- eller regnskabskrav)
 • Behandlingen er nødvendig for Goodyears legitime interesser og ikke ugunstigt påvirker dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder. Vær opmærksom på, at når vi behandler dine personoplysninger på dette grundlag, søger vi altid at opretholde en balance mellem vores legitime interesse og dit privatliv.

Eksempler på sådanne »legitime interesser« omfatter:

 • At drage fordel af omkostningseffektive tjenester (for eksempel kan vi beslutte at bruge visse platforme, der tilbydes af eksterne leverandører til behandling af oplysninger)
 • At tilbyde vores produkter og tjenester til vores kunder eller potentielle kunder
 • At håndtere og administrere relationerne med vores kunder og deres oplysninger bedre
 • At forbedre kvaliteten af tjenesterne til vores kunder ved at tage hensyn til deres præferencer med hensyn til kommunikationsmidler (telefon, e-mail osv.) og hyppighed
 • At måle vores kunders interesse for Goodyear-produkter og få en bedre forståelse af kundeinteraktion med marketing-mails, herunder ved at udføre statistisk og anden forskning og analyse af data med hensyn til status for e-mails (ikke leveret, leveret, åbnet) 
 • For at gøre det muligt for Goodyear at tilbyde reklamer og tilbud skræddersyet til sine kunder, så Goodyear kan markedsføre sine produkter bedre
 • At sælge enhver del af vores forretning eller aktiver, eller hvis størstedelen af vores aktiver erhverves af en tredjepart, i hvilket tilfælde personoplysninger kunne indgå i et af de aktiver, vi sælger
 • For at forhindre svig eller kriminel aktivitet, misbrug af vores produkter eller tjenester samt sikkerheden af vores it-systemer, arkitektur og netværk
 • At opfylde vores mål for virksomhedernes og samfundets ansvar

Tredjepartsmodtagere

Vi kan overføre personoplysninger til vores medarbejdere (i det omfang de har brug for det til at udføre deres opgaver) og andre selskaber i Goodyear-koncernen. Sådanne andre koncernselskaber vil enten fungere som en anden dataansvarlig (i hvilket tilfælde vil du blive særskilt informeret om denne behandling) eller kun behandle personoplysninger på den datansvarliges vegne og anmodning (og derved fungere som databehandler).

Derudover kan vi også overføre dine personoplysninger til tredjepartsehandlere uden for Goodyear-koncernen for at gennemføre ovenstående formål i det omfang de har brug for det til at udføre de instruktioner, vi har givet dem.

Sådanne tredjepartsbehandlere omfatter:

 • Vores (it) tjenesteleverandører, cloud-tjenesteleverandører og databaseleverandører
 • Vores konsulenter, leverandører og serviceudbydere, der hjælper Goodyear med at promovere og markedsføre sine produkter og tjenester, lagre og analysere personoplysninger, udføre bruger- og forbrugerbedømmelse, anmeldelser og undersøgelser, kommunikere med dig på Goodyears vegne og behandle og opfylde transaktioner, herunder dækkøb og installationer og/eller andre køretøjstjenester og som ellers er nødvendigt for at levere salgsfremmende kommunikation eller tjenester til webstedets brugere og kunder.

Dine personoplysninger kan også videregives til:

 • Enhver tredjepart, til hvem vi overfører nogen af vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til en relevant aftale
 • Ethvert nationalt og/eller internationalt regulerings-, håndhævelses- eller udvekslingsorgan eller domstol, hvor vi er forpligtet til at gøre det ved gældende lovgivning eller regulering eller på deres anmodning
 • Enhver central eller lokal myndighed og andre lovbestemte eller offentlige organer.

Eventuelle oplysninger fra brugere via det online dækgarantiregistreringsskema på dette websted vil ikke blive delt med andre tredjeparter end loven indeholder.

Grænseoverskridende dataoverførsler

De personoplysninger, der overføres inden for eller uden for Goodyear, kan også behandles i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som omfatter EU-medlemsstaterne, Island, Liechtenstein og Norge (i det følgende kaldet "EØS"). 

Hvis dine personoplysninger overføres uden for EØS, indgår vi EU-standardkontraktklausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen, inden en sådan overførsel finder sted for at sikre det påkrævede beskyttelsesniveau for de overførte personoplysninger. Du kan anmode om yderligere oplysninger i denne henseende og få en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger, der er indført, ved at udøve dine rettigheder som angivet nedenfor (se afsnittet "Dine rettigheder").

Dataopbevaring

Dine personoplysninger opbevares så lang tid, det er nødvendigt af hensyn til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik (med mindre en længere opbevaringsperiode er fastsat i gældende lovgivning). Med hensyn til personoplysninger relateret til køb af produkter, vil vi opbevare personoplysningerne i en længere periode med henblik på at overholde lokale juridiske krav og forpligtelser (herunder skatteretlig og køberetlig lovgivning samt med henblik på at iagttage garantiformål).

Men hvis enkeltpersoner ønsker at få deres personoplysninger fjernet fra vores databaser inden periodens udløb, kan de indgive en anmodning herom som beskrevet nedenfor.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, som behandles af Goodyear under denne politik. Hvis du mener, at eventuelle oplysninger, vi har om dig, er ukorrekte eller ufuldstændige, kan du også anmode om at få dem rettet. Goodyear vil straks rette op på sådanne oplysninger.

Du har også ret til:

 • At anmode om at få slettet dine personoplysninger 
 • Anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
 • Tilbagekalde dit samtykke, hvis Goodyear har fået dit samtykke til at behandle personoplysninger (uden at denne tilbagekaldelse påvirker lovligheden af behandlingen før tilbagekaldelsen)
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring 
 • Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til andre formål i visse tilfælde, hvor Goodyear behandler dine personoplysninger på et andet retsgrundlag end dit samtykke

og Goodyear vil respektere sådanne anmodninger, tilbagekaldelser eller indsigelse som krævet i henhold til gældende databeskyttelsesregler.

Derudover har du også ret til dataportabilitet. Dette er retten til at få de personoplysninger, du har leveret til Goodyear, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at anmode om overførsel af sådanne personoplysninger til en tredjepart uden indsigelse fra Goodyear og underlagt dine egne fortrolighedsforpligtelser.

For at udøve ovenstående rettigheder, skal du sende en mail til privacy_office@goodyear.com, med en scanning/kopi af (begge sider af) dit identitetskort eller pas til identifikationsformål.

Hvis du ikke vil modtage e-mail eller anden kommunikation fra Goodyear, skal du justere dine kommunikationspræferencer ved at sende en mail til privacy_office@goodyear.com. Goodyear vil behandle alle anmodninger om at fjerne navne fra eventuelle post- eller e-maillister i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har spørgsmål eller er utilfredse med, hvordan Goodyear behandler dine personlige oplysninger, skal du kontakte os ved at sende en besked til Goodyear Danmark A/S, att. Nordic Data Privacy, Box 38181, SE-10064 Stockholm, Sverige, eller via e-mail på privacy_office@goodyear.com. Vi vil gennemgå din henvendelse eller klage og vende tilbage til dig så hurtigt som muligt. 

Du har også altid ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Andre websteder

Webstedet kan indeholde links til websteder, der ikke er tilknyttet Goodyear, og vi gør alt for kun at linke til websteder, der deler vores høje standarder og respekt for databeskyttelse. Goodyear er dog ikke ansvarlig for indholdet af, eller de databeskyttelsesregler, der anvendes af sådanne websteder.

Børn

Goodyear vil ikke indsamle, bruge eller videregive personoplysninger (f.eks. navn, adresse og telefonnummer) fra børn der ikke er myndige i henhold til lovgivningen, i det land hvor de er bosat noget websted uden forudgående samtykke fra en forælder eller værge. Goodyear tillader ikke børn under denne aldersgræns at tilmelde sig eller deltage i konkurrencer eller kampagner på dette websted. Hvis forældre eller værger for et barn under denne aldersgræns mener, at hans eller hendes barn har givet Goodyear personoplysninger, skal denne forælder eller værge kontakte Goodyear, hvis de ønsker, at disse oplysninger slettes fra Goodyears systemer. Hvis Goodyear opnår viden om, at selskabet har personoplysninger om et barn under aldersgrænsen, i sine registre, vil Goodyear slette disse oplysninger fra eksisterende filer.

Derudover bør alle under denne aldersgræns få sine forældres eller værgers tilladelse, inden de bruger eller udleverer personoplysninger på dette websted.Goodyear vil ikke indsamle, bruge eller videregive personoplysninger (f.eks. navn, adresse og telefonnummer) fra børn der ikke er myndige i henhold til lovgivningen, i det land hvor de er bosat noget websted uden forudgående samtykke fra en forælder eller værge. Goodyear tillader ikke børn under denne aldersgræns at tilmelde sig eller deltage i konkurrencer eller kampagner på dette websted. Hvis forældre eller værger for et barn under denne aldersgræns mener, at hans eller hendes barn har givet Goodyear personoplysninger, skal denne forælder eller værge kontakte Goodyear, hvis de ønsker, at disse oplysninger slettes fra Goodyears systemer. Hvis Goodyear opnår viden om, at selskabet har personoplysninger om et barn under aldersgrænsen, i sine registre, vil Goodyear slette disse oplysninger fra eksisterende filer.

Derudover bør alle under denne aldersgræns få sine forældres eller værgers tilladelse, inden de bruger eller udleverer personoplysninger på dette websted.

Opdateringer til denne politik

Eventuelle fremtidige opdateringer til behandlingen af dine personoplysninger, som beskrevet i denne politik, vil blive meddelt dig på forhånd via vores websted (via en pop-up eller på anden måde) såvel som via vores andre almindelige kommunikationskanaler (f.eks. via e-mail, hvis tilgængelig). 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27/04/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

[2] En identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske , den genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.