När det är dags att byta däck

Att byta däck

Alla däck slits eller skadas och måste förr eller senare bytas ut.

När det inträffar beror på olika faktorer såsom dina körvanor, var du bor och hur noga du underhåller dina däck.

Byte till vinterdäck: Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute.

När bör jag byta dem?

Du bör inspektera dina däck regelbundet – åtminstone en gång i månaden. Se nedan om du behöver byta dina däck:

 • Indikatorer för däckslitage: De flesta däck har indikatorer för däckslitage – band av hårdnat gummi som inte syns förrän mönsterdjupet har minskat under gränsen för säker körning, vilket vanligtvis är 1,6 mm under sommaren och 3 mm under vintern.
 • Ojämn förslitning: Du bör också undersöka slitbanorna avseende ojämn förslitning, vilket kan tyda på andra problem med däcken eller ditt fordon.
 • Det finns en utbuktning eller blåsa på sidoväggen på ett däck. Det kan orsaka fel på däcket och vara farligt.
 • Ett däck har blivit platt efter punktering.
 • Ett däck har skärskador eller annan omfattande skada.
 • Du har sidoväggs- eller slitbanepunkteringar som är för stora och som inte går att reparera. Du ska aldrig laga däck som slitits till under 1,6 mm (sommardäck) och 3 mm (vinterdäck).

Tips inför köpet av bytesdäck

 
 • Byt alla fyra på samma gång: Det är en god idé att byta alla fyra däcken samtidigt. För optimal väghållning och kontroll rekommenderar vi samma typ och storlek på alla, om inte fordonstillverkaren har gett andra anvisningar.
 • Kontrollera att de matchar: Om du endast köper två, ska du säkerställa att de nya matchar dem som du behåller och att detta är tillåtet enligt lokala lagar och fordonstillverkaren.
 • Sätt nya däck på bakaxeln: Om du endast köper två nya däck ska de placeras på bakhjulen för att uppnå bättre väggrepp och stabilitet under körning.
 • Radialdäck och diagonaldäck: Om båda måste monteras på samma fordon, ska radialdäcken sättas på bakaxeln.
 • Kombinera aldrig radialdäck och diagonaldäck på samma axel.
 • Olika hastighetsklasser: Du avråds från att använda däck med olika hastighetsklasser. Om de utrustas med olika hastighetsklasser, ska dessa monteras med identiska par på samma axel.
 • Lastkapacitet: Kontrollera att lastkapaciteten hos bytesdäck uppgår till eller överstiger tillverkarens specifikationer för originalutrustningen.

Vad händer med mina gamla däck?

I USA, Europa och Japan återanvänds 90 % av gamla eller utslitna däck genom energiåtervinning.

Varning

Fordonets väghållning kan påverkas kraftigt av en ändring i däckets storlek eller typ. Innan du byter dina däck ska du alltid läsa i ägarhandboken och följa fordonstillverkarens rekommendationer för däckbyte. 

Att välja rätt däck

Hitta en återförsäljare

Teknologi och innovation