Så här byter du däck

 • Parkera på avstånd från trafiken och på en plan yta.
 • Använd varningsblinkers och annan varningsutrustning som krävs enligt de lokala trafikreglerna (t.ex. säkerhetsväst och varningstriangel) så att du kan ses av mötande trafik.
 • Säkra bilens placering genom att placera två stöttande föremål bakom och framför ett av hjulen. Du kan använda träbitar eller tegelstenar. Låt dem sitta kvar där. På så sätt ökar du stabiliteten och förhindrar att bilen rullar.
 • Ta fram reservdäcket och domkraften. Titta i ägarhandboken om du inte vet var de förvaras.
 • Ställ domkraften i korrekt position så att du inte skadar bilen. Se efter i handboken om du är osäker på placeringen.
 • Börja höja bilen med domkraften medan du kvarhåller tryck mot marken (utan att lyfta upp bilen helt).
 • Ta bort navkapslar eller centrumskydd så att du kommer åt hjulmuttrarna.
 • Vrid hjulmuttrarna moturs för att lossa dem med hjälp av det tillhörande verktyget.
 • Avsluta lyftet av bilen så att däcket kan glida av enkelt. Säkerställ först att domkraften är stabil.
 • Sätt på reservdäcket och placera hjulmuttrarna på rätt platser.
 • Dra åt hjulmuttrarna lätt med däcknyckeln, denna gång medurs. TIPS: Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna, men inte alltför hårt. Då riskerar din bil att välta från domkraften.
 • Sänk domkraften helt tills bilen åter står på alla fyra hjulen.
 • Dra åt hjulmuttrarna ordentligt med nyckeln innan du kör vidare. Var säker på att de är så hårt åtdragna som möjligt.
 • Stanna och kontrollera att hjulmuttrarna fortfarande är åtdragna efter några kilometers körning.

Att välja rätt däck

Hitta en återförsäljare

Teknologi och innovation