EU-däckmärkning

Vad innebär EU:s däckmärkning?

EU:s däckmärkning ger viktig information om däcks säkerhet och miljöpåverkan. Den hjälper dig att jämföra däck vad gäller våtgrepp, bränsleeffektivitet och buller.

Var finner man däckmärkningen?

EU:s däckmärkning ska sitta på själva däcket, enligt lag.  Men om du inte finner det på däcket kan du fråga din återförsäljare eller läsa mer på vår hemsida.


Bränsleeffektivitet

Visste du att däcken står för upp till 20 % av din bils bränsleförbrukning? Genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet kommer du längre på varje tank och minskar dina koldioxidutsläpp.

Vad gör ett däck bränsleeffektivt?

Bränsleeffektiva däck kräver mindre energi för att rulla, för att uttrycka det enkelt. Det leder till  minskad bränsleförbrukning.

Hur anges bränsleeffektiviteten?

Bränsleeffektiviteten anges i olika klasser från A till G på en färgkodad skala. 

  • A (grön) = den högsta klassen av bränsleeffektivitet 
  • G (röd) = den lägsta klassen av bränsleeffektivitet 
  • (D-klassen används inte för personbilar)

Vad innebär de olika klasserna?

Skillnaden mellan bränsleeffektivitetsklasserna A och G kan innebära en minskning av bränsleförbrukningen med upp till 7,5 %. Uttryckt i faktiska värden innebär det att du kan spara mer än 6 liter bränsle per 100 mil genom att välja ett A-klassat däck i stället för ett G-klassat.* 

Vid ett genomsnittligt bränslepris på 13 kr/liter kan detta ge kostnadsbesparingar på över 2 600 kr under däckens livslängd.*

Glöm inte att du dessutom minskar din påverkan på miljön!

*Vid en genomsnittlig bränsleförbrukning på 8 liter/100 km, ett bränslepris på 13 kr/liter samt en genomsnittlig däck-körsträcka på 35 000 km. Faktiska bränsle- och kostnadsbesparingar kan variera och är bland annat beroende av däcktryck, fordonsvikt och körstil.

Vilka andra faktorer påverkar bränsleeffektiviteten?

  • Lågt däcktryck.

Om däcken inte har tillräckligt eller korrekt lufttryck ökar rullmotståndet. Dessutom påverkas greppet  vid vått väglag.

  • Fordonets vikt

Hur mycket bilen väger och din körstil kan också göra stor skillnad. Du kan minska bränsleförbrukningen genom att köra på ett mer energieffektivt sätt (även kallat ”eco-driving”). 

Värdena på märkningen används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.


Våtgrepp

Däck med hög klassificering för våtgrepp stannar snabbare när du bromsar med full kraft på vått väglag.

Vad är våtgrepp?

Våtgrepp är däckets förmåga att bibehålla grepp vid vått väglag. EU-märkningen fokuserar bara på en enda aspekt av våtgreppet: däckets prestanda vid inbromsning på vått väglag.

Hur anges våtgreppet?

Våtgreppet klassificeras med hjälp av värden från A till F:

A = högsta klassificering 

F = lägsta klassificering

(Kategorierna D och G används inte för personbilar)

Vad innebär de olika klasserna?

I en nödsituation kan några få meter innebära skillnaden mellan liv och död. Om en personbil bromsas maximalt från 80 km/h, kommer däck i A-klassen att ge upp till 18 meter kortare bromssträcka än däck i F-klassen. *

Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till framförvarande bilar vid körning.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i kommissionens förordning (EU) 1222/2009. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer.

Värdena på märkningen används endast i illustrerande syfte. Värdena kan variera mellan olika däckserier och däckstorlekar.


Buller

En del av det buller som alstras under bilkörning kommer från däcken. Genom att välja däck med låga bullervärden kan du minska din påverkan på den omgivande miljön.

Vad betyder EU:s däckmärkning av buller? 

EU:s däckmärkning mäter det yttre buller som avges från däcket i decibel.

Eftersom inte alla är införstådda med decibelvärden har vi skapat en bild av en högtalare där svarta vågor illustrerar hur mycket däcket låter. Ju fler vågor som syns, desto mer bullrar däcket.

  • En svart våg: Tyst (minst 3 dB under det europeiska gränsvärdet)
  • Två svarta vågor: Måttligt (mellan det europeiska gränsvärdet och 3 dB därunder)
  • Tre svarta vågor: Bullrigt (överstiger det europeiska gränsvärdet)

Vad innebär de olika klasserna? 

Ljudnivån i decibel mäts med hjälp av en logaritmisk skala. Det innebär att en ökning med endast några få decibel skapar en stor skillnad i ljudnivåer. I praktiken medför en skillnad på 3 dB en fördubbling av det yttre buller som däcket genererar. 

Effekterna av däckbullret märks ännu mer i en större skala. Tänk på alla tusentals bilar som kör varje dag. Om vi alla använde däck med lägre bullernivåer – hur mycket tystare skulle då inte vägarna och städerna kunna bli?


Testa de A-klassade däcken från Goodyear

EfficientGrip Performance

>Om däcket

Eagle F1 Asymmetric 2

>Om däcket

Goodyear kvalitet

Vi testar våra däck utifrån femtio olika parametrar för att säkerställa att vart och ett uppfyller de högsta standardkraven. Goodyears egna mål är de mest ambitiösa i branschen. 

>Så här mäter vi ett däcks prestanda


Att välja rätt däck

Hitta däck

Hitta en återförsäljare

Hitta din verkstad

Teknologi och innovation

Läs mer