Vad är nytt med EU:s däckmärkning?

EU-däckmärkning

 

Vad är nytt

med EU:s däckmärkning?

 

Från och med maj 2021 gäller EU-förordningen 2020/740, som förändrar hur däck ska märkas. Ta reda på mer om däckmärkningens innebörd och vad som är nytt med däckets energimärkning. 

Goodyear har ett nära samarbete med EU:s institutioner för att uppdatera däckmärkningen, både i syfte att främja innovation inom industrin och att hjälpa konsumenter att göra informerade val om sina däck. Vi anser att EU:s nya däckmärkningar ger konsumenterna mer relevant och jämförbar information om olika däckparametrar, vilket i sin tur innebär att slutanvändarna kan göra välgrundade val när de köper nya däck. De nya EU-däckmärkningarna ger också mer detaljerad information online, vilket gör det lättare för både konsumenter och yrkeskunniga att göra rätt val. Vi ger en mer detaljerad beskrivning av däckmärkningen i följande avsnitt.

Gamla eller nya: en jämförelse mellan EU:s däckmärkningar

EU:s däckmärkningar och effektivitetsklasser har uppdaterats och ändrats enligt en ny skala. Den tidigare standardmärkningen visade endast däckklasser med avseende på rullmotstånd, våtgrepp och däckets yttre buller. EU:s nya däckmärkningar omfattar ytterligare information om däckets prestanda på snötäckt och isigt väglag. Märkningsklasserna för våtgrepp och rullmotstånd är nu fem till antalet (A–E), till skillnad från tidigare då det fanns sju klasser. 

Gammal märkning

1222/2009

Ny märkning

2020/740

Märkning av våtgrepp

Våtgreppet är däckets förmåga att gripa tag i underlaget på vått väglag. EU:s klassificering omfattar bara en typ av våtgrepp: däckets inbromsningsförmåga på vått väglag. Våtgreppets prestanda graderas mellan klass A och klass E. Däck med en hög våtgreppsklassificering stannar snabbare på vått väglag vid full inbromsning. I en nödsituation kan några få meter avgöra mellan liv och död.

Obs! Du bör alltid ta hänsyn till rekommenderade avstånd till framförvarande bilar vid körning.

*Mätt enligt de testmetoder som anges i Kommissionens förordning (UNECE) 117. Bromssträckorna kan variera beroende på körförhållanden och andra påverkande faktorer.

Bränsleeffektivitet

Visste du att däcken står för upp till 20 % av bilens bränsleförbrukning? Genom att välja däck med en högre klassificering för bränsleeffektivitet kan du köra längre på varje full tank och minska koldioxidutsläppen. Däckets bränsleeffektivitet beror på däckets rullmotstånd och klassificeras från klass A för bästa möjliga bränsleekonomi till klass E för sämsta möjliga bränsleekonomi. Bränsleförbrukningen mellan de olika klasserna skiljer sig med ca 0,1 liter per 100 km. Ett bränsleeffektivt däck kräver helt enkelt mindre energi för att rulla. Detta innebär i slutändan mindre bränsleförbrukning och större positiv miljöpåverkan.

Bullermärkning

EU:s däckmärkningar omfattar även det yttre bullret däcket genererar vid körning. Genom att välja däck med låga bullervärden minskar du din påverkan på den omgivande miljön. Bullernivån klassificeras enligt klass A, B eller C. Däckets yttre bullernivå mäts i decibel och den exakta siffran visas på märkningens nedre del. Däck med låg bullernivå uppmäter mellan 67 och 71 dB. Den högsta bullernivån uppvisar ljudvågor på mellan 72 och 77 dB. En ökning med endast några få decibel motsvarar en stor skillnad i bullernivå. En ökning på bara 3 dB innebär därför en fördubbling av däckets yttre bullernivå.

EU:s nya däckmärkningar

EU:s uppdaterade däckmärkningar innehåller ny information. Här följer en kort beskrivning av EU:s nya däckmärkningar:

 

 

QR-kod:

QR-koden ger smidig åtkomst till produktdetaljerna i den allmänna delen av EU:s produktdatabas. Koden kan skannas och ger tillgång till produktinformationsblad och europeiska däckmärkningar. 

 

Däcktypsbeteckning:

varje däckprodukt måste märkas med en unik däckbeteckning.

 

Symbol för snögrepp:

Symbolen för snögrepp visar om ett däck är lämpligt för svåra snötäckta väglag. Symbolen består av en snöflinga med tre bergstoppar (3PMSF), och den sitter på däckets sidovägg. Snögreppets prestanda testas i allmänhet i enlighet med Annex 7 till UNECE-förordning nr 117. I förordningen ges detaljerade beskrivningar om faktorer som testyta, lufttemperatur, testfordon, last, tryck, hastighet med mera.

 

Symbol för isgrepp:

den andra nya symbolen består av en istapp, och märkningen visar att däcket har kortare bromssträcka på istäckt vinterväglag. Informationen om isgreppsprestanda kommer att baseras på ISO-standarden (ISO 19447), som förväntas publiceras i juli 2021. På de däck som uppfyller de tekniska kraven kommer isgreppsmärkningen att finnas på EU:s nya däckmärkningar för C1-däck (personbilsdäck), vilka uppfyller det lägsta gränsvärdet för isgrepp som anges i den ISO-standarden.  Standarderna för C2- och C3-däck ska fortfarande fastställas.

Se våra däck

Goodyear stöder till fullo dessa ändrade däckmärkningsförordningar och vi hjälper gärna våra kunder med vidare beskrivningar. Vi är övertygade om att det är vår uppgift att erbjuda våra konsumenter säkrast möjliga däck, med lägsta möjliga bränsleförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan. Våra experter ger dig gärna tips på vilka däck som passar bästa för just din bil och dina behov.

 

Sammanfattning av ändringar

 

 • Reducerade klassningsnivåer: bränsleeffektivitet och våtgrepp klassificeras numera i fem klasser (från A till E) i stället för sju klasser som tidigare
 • Däckets yttre buller klassificeras från A (lägsta bullernivå) till C (högsta bullernivå)
 • EU:s nya däckmärkningar omfattar en QR-kod som kan skannas för tillgång till produktinformation
 • Varje däck måste ha en unik beteckning
 • Den nya snögreppsmärkningen visar om däcket är lämpligt vid svåra snötäckta väglag
 • Den nya isgreppsmärkningen visar om C1-däck (personbilsdäck) uppfyller minimikraven för isgrepp enligt den nya standarden ISO 19447

 

Vanliga frågor och svar om de nya däckmärkningsreglerna

 

 1. Vad innebär den nya däckmärkningen?
  Däckmärkningen har funnits sedan 2012 och den ger konsumenter i Europa viktig information om bränsleeffektivitet, säkerhet och buller genom att beskriva däckens rullmotstånd, våtgrepp och externa rullningsbuller. Genom att använda den här gemensamma skalan är målsättningen med EU:s däckmärkning att göra det lättare för konsumenterna att med tydlig information göra välgrundade beslut när de köper nya däck. Den nya däckmärkningen börjar gälla den 1 maj 2021.
 2. Varför ändrar Europeiska kommissionen den befintliga däckmärkningen?
  Genom de nya däckmärkningsreglerna avser Europeiska kommissionen att öka säkerheten och bidra till ekonomisk och miljömässig effektivitet gällande vägtransporter genom att främja bränsleeffektiva och säkra däck med låg bullernivå. Den nya märkningen inkluderar också ny information till konsumenterna som anger om däcket kan användas i förhållanden med snö/is.
 3. Hur ser Goodyear på den nya däckmärkningen?
  Goodyear stöder den nya däckmärkningen och har åtagit sig att uppfylla alla skyldigheter i samband med dess implementering. Vi tror att EU:s nya däckmärkning kommer att göra det möjligt för konsumenterna att få mer relevant och jämförbar information om däckparametrar och att med tydlig information kan slutanvändarna göra välgrundade beslut när de köper nya däck.  Den kommer också att bidra till att lyfta fram de däck som har den bästa säkerheten och miljöprestandan. Dessutom kommer den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPREL), med registreringar av alla däck som finns tillgängliga i EU, att bidra till att förbättra informationsflödet mellan däcktillverkarna och myndigheterna och i slutänden förbättra marknadsövervakningen.
 4. När börjar EU:s nya däckmärkningsregler att gälla?
  Den nya däckmärkningen börjar gälla den 1 maj 2021. Fram tills dess används den nuvarande däckmärkningen.
 5. Omfattas alla däck av de nya däckmärkningsreglerna?
  De nya däckmärkningsreglerna tillämpas bara för nya personbilsdäck (C1-däck), däck för lätta kommersiella fordon (C2-däck) och däck för tunga fordon (C3-däck).
 6. Vilka däck är undantagna från den nya däckmärkningen?
  De nya däckmärkningsreglerna tillämpas bara för nya personbilsdäck (C1-däck), däck för lätta kommersiella fordon (C2-däck) och däck för tunga fordon (C3-däck). Följande kategorier är för närvarande undantagna från de nya reglerna: regummerade däck, offroad-däck, racing-däck, dubbdäck, tillfälliga reservdäck, däck för fordon som registrerats första gången före den 1 oktober 1990, däck med lägre hastighetsklass än 80 km/h, däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller mer.
 7. Vad är det som har ändrats i EU:s nya däckmärkning?
  • Den nya märkningen gäller också för lastbilsdäck, så den kommer att omfatta däckklasserna C1 (personbilsdäck), C2 (däck för lätta kommersiella fordon) och C3 (däck för tunga kommersiella fordon).
  • Inom den nya märkningen finns det, förutom standardmärkningen (rullmotstånd, våtgrepp och externt rullningsbuller), även alternativ för att inkludera en ikon som anger om däcket lämpar sig för svåra snöförhållanden samt en annan ny ikon för grepp på is. Däck som lämpar sig för svåra snöförhållanden är märkta med 3PMSF-symbolen på sidoväggen av däcket. C1-däck (för personbilar) som uppfyller kraven för den kommande ISO-standarden för isprestanda kommer att ha en ny symbol som föreställer en istapp.
  • En mindre ändring har implementerats vad gäller märkningsklasser för rullmotstånd och våtgrepp: nuvarande tomma eller oanvända klasser för C1- och C2-däck har fyllts i och överflödiga märkningsklasser (som inte längre tillåts enligt gränsvärdena) har tagits bort för att bilda en ny skala som bara har 5 klasser (A till E).
  • I nederdelen anges alltid bullerklassen (A, B eller C) utöver värdet för yttre bullernivåer i decibel.
  • Enligt den nya lagstiftningen måste däckmärkningen också inkludera däcktillverkarens namn, liksom en unik däcktypsidentifierare.
  • Till sist måste däckmärkningen också inkludera QR-koden, som är tänkt att länka direkt till den europeiska produktdatabasen för energimärkning (EPREL).
 8. Måste däcktillverkarna märka om däck som de har i lager och som lanserats på marknaden före den 1 maj 2021?
  Alla C1-, C2- och C3-däck som tillverkats efter den 1 maj 2021 och därmed lanseras på marknaden efter detta datum måste ha den nya märkningen. Men finns inget krav på att återförsäljarna ska märka om däck som finns i lager efter den 1 maj om däcken lanserats på marknaden före detta datum, det vill säga innan den nya däckmärkningen började gälla. Med andra ord kan däck som lanserats på marknaden före den 1 maj ha kvar den gamla däckmärkningen tills de säljs. Därför kan man hitta både den gamla och den nya märkningen på däck ute på försäljningsställena även efter den 1 maj 2021, beroende på när dessa däck lanserades på marknaden.
 9. Vilka krav ställs på däcktillverkarna i förhållande till den nya däckmärkningen?
  Däcktillverkarna kan välja att antingen fästa ett klistermärke på slitbanan eller inkludera en tryckt etikett med varje levererad däckuppsättning av identiska däck till återförsäljaren. Goodyear säkerställer att alla däck som levereras till däckåterförsäljarna har klistermärken med märkningen. För alla däck gäller att märkningsinformationen även måste inkluderas på tillverkarens webbsidor, i broschyrer och teknisk marknadsföringsdokumentation som ges till köparen. Däcktillverkarna måste också ange den nödvändiga informationen för den nya däckmärkningen i produktdatabasen (EPREL) innan däcket lanseras på marknaden från den 1 maj 2021.
 10. Vad är EPREL?
  EPREL är den europeiska produktdatabasen som skapats för att tillhandahålla viktig information om energieffektivitet till konsumenterna. Syftet är att förbättra marknadsövervakningsaktiviteter och -efterlevnad inom EU.  Det är ett juridiskt krav för leverantörer (tillverkare, importörer och auktoriserade representanter) av produkter som omfattas av EU:s regler för energimärkning (t.ex. hushållsapparater) att lägga ut information om sina produkter i databasen innan de lanseras på EU-marknaden.  Enligt den nya däckmärkningen måste däcktillverkarna också ange informationen i produktdatabasen innan ett däck lanseras på EU-marknaden från den 1 maj 2021.
 11. Innehåller däckmärkningen omfattande information om däckets prestanda?
  Märkningen erbjuder grundläggande information om tre grundläggande aspekter av däckets prestanda (bränsleeffektivitet, våtgrepp och externt rullningsbuller) för att hjälpa konsumenterna att fatta ett informerat beslut. Men märkningen omfattar inte alla parametrar som rör däckets övergripande prestanda. Som jämförelse brukar oberoende tester i biltidningar ta upp i genomsnitt 15 aspekter av däckprestanda, medan Goodyear analyserar över 50 kriterier, inklusive motstånd mot vattenplaning, väghållning och bromsförmåga på torra vägar, stabilitet i höga hastigheter, livslängd och många andra. Därför kan inte märkningen ersätta kvalitetstestning av specialiserade laboratorier eller information som tillhandahålls av tillverkare och andra aktörer, eftersom de använder ett bredare spektrum av kriterier för att utvärdera däckprestanda.

Att välja rätt däck

Hitta en återförsäljare

Teknologi och innovation