Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

On-line Privacy PolicyBasic Confidentiality and Privacy PolicyGoodyear Dunlop Tires Europe B.V, hädanefter kallat `Goodyear', anser personuppgifter som namn, postadress och e-postadress eller telefonnummer vara privata och konfidentiella. De personuppgifter du lämnar lagras därför på en säker plats som endast behörig personal och auktoriserade personer har åtkomst till, och används endast för att marknadsföra våra produkter eller förbättra vår kundservice. Goodyear kommer inte att överlämna några personliga uppgifter till andra organisationer.

Insamling av information

När du besöker någon av Goodyears webbplatser är du anonym. Inga personliga uppgifter samlas in. Några delar av våra webbplatser kan dock be att du frivilligt tillhandahåller personuppgifter inklusive namn, e-postadress osv där syftet är användning i korrespondens, webbplatsregistrering, vid köp eller deltagande i onlineundersökningar. Goodyear kan även komma att behålla elektroniska meddelanden som du skickar till vår kundtjänst, webmaster eller andra kontakter. Dessa sprids endast inom Goodyear i syfte att löpande förbättra vår kundservice. Goodyears webbplatser spårar information om de besök de får. Exempelvis beräknas statistik som visar antalet besökare dagligen på en webbplats, de dagliga begärandena av särskilda filer på en webbplats samt vilka länder dessa begäranden kommer från. Denna samlade statistik används för att anpassa vår webbplats så att den bättre uppfyller dina behov och som även kan utlämnas till andra. Statistiken innehåller dock inga personuppgifter och kan inte användas för att samla in sådan information. För att förse dig med anpassad information från en webbplats används sk "cookies". En cookie är ett dataelement som kan skickas från webbplatser till webbläsaren och som sedan kan lagras på datorn. Vissa Goodyear-webbplatser kan använda cookies eller web beacons. En cookie är ett dataelement som kan skickas från webbplatser till webbläsaren och som sedan kan lagras på datorn. Med hjälp av cookies kan vi ge vår webbplats besökare en personligt anpassad upplevelse. En web beacon, även kallat osynlig GIF eller osynlig pixel, används för att känna igen unika cookies och hjälper oss att se vilka annonser som har lett besökarna till en viss webbplats. Du kan ställa in webbläsaren så att du meddelas när en cookie tas emot, vilket ger dig möjlighet att välja om du vill acceptera den eller inte. Om du inte accepterar en cookie inaktiveras även eventuell web beacon. Med både cookies and web beacons är den information som samlas in och används anonym och är inte personligt identifierbar. Den insamlade informationen innehåller varken ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Användning av informationen

Goodyear kan använda den information vi får av användare exempelvis för att tillhandahålla en tjänst, mäta intresset för våra olika produkter och tjänster eller informera om nya produkter och program. Dessa erbjudanden kan vara baserade på information som tillhandahålls i undersökningar, information som kan visa på köppreferenser eller e-post som har skickats till en Goodyear-webbplats. Eventuella listor som används för att skicka produkt- eller tjänsteerbjudanden till dig tas fram och hanteras under strikt sekretess för att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och få dem korrigerade eller borttagna från vår databas.

Avslöjande av information

Eftersom Goodyear betraktar de personuppgifter vi lagrar som sekretessbelagda, har vi som policy att inte avslöja några personuppgifter insamlade på Internet till tredje part om inte lagen kräver det eller om det är viktigt för rättsliga eller statliga undersökningar eller processer. Goodyear varken säljer, hyr ut eller överför personuppgifter till andra organisationer.

Andra webbplatser

Goodyears webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser och vi försöker att endast länka till webbplatser som har lika sträng sekretesspolicy som oss. Vi ansvarar dock inte för innehåll eller sekretessrutiner på andra webbplatser.