Så läser du av märkningen på sidoväggen

Så läser du markeringarna på däckets sidovägg

På sidoväggen hittar du all information som du kan behöva om däcket. Här följer en kort guide till vad siffrorna och bokstäverna betyder:

Tyre Sidewall Markings

A.     Däckbredd

Däckets bredd i mm, mätt från sidovägg till sidovägg.

B.     Däckprofil

Detta är däckets sektionshöjd i förhållande till däckets bredd, uttryckt i procent. Ett storleksförhållande på 65 indikerar t.ex. att däckhöjden är 65 % av bredden.

C.     Fälgdiameter

Detta är hjulets diameter (höjd) i tum.

D.     Belastningsindex

Du hittar däckets lastkapacitet på sidoväggen, strax till höger om diametern.

Däckets belastningsindex anger dess maximala lastkapacitet (i kg). 

Ett däck med belastningsindex 91 kan som exempel belastas med  615 kg.

Det finns en tabell för belastningsindex/kg. Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information.

Du bör bedöma belastning och hastighetsklass tillsammans när du köper nya däck. Kom också ihåg att kontrollera vad tillverkaren rekommenderar.

E.    Hastighetsklass

Hastighetsklass indikerar maximal hastighet för däcket med korrekt tryck och under belastning. Hastighetsklassen anges med bokstaven längst bort på sidoväggen, efter belastningsindexsiffran. Ett däck av hastighetsklass V har till exempel en maximal hastighet på 240 km/h.

Kontrollera att hastighetsklassen överensstämmer med fordonets hastighetskapacitet när du köper nya däck.

Högre belastningsindex och olika hastighetsklasser

Det kan vara möjligt att montera däck med högre belastningsindex och olika hastighetsklasser än de som anges i dokumentationen från fordonstillverkaren.

Kontrollera dock alltid först i fordonstillverkarens dokumentation om däcken kan monteras på ditt fordon och om det är tillåtet att använda dem enligt lokala lagar och bestämmelser. Du bör också följa alla gällande krav i lokala lagar och bestämmelser och inte överskrida däckets specifikationer eller de som anges i fordonstillverkarens dokumentation för hastighet och belastning. Återförsäljaren kan hjälpa dig att verifiera detta innan du köper eller monterar däck.

Går det att montera däck med högre hastighetsklass än vad fordonstillverkaren rekommenderar?

Ja, det kan gå. Kontrollera dock alltid först i fordonstillverkarens dokumentation om däcken kan monteras på ditt fordon.

Går det att montera däck med högre belastningsindex än vad min tillverkare rekommenderar?

Ja, det kan gå. Kontrollera dock alltid först i fordonstillverkarens dokumentation om däcken kan monteras på ditt fordon.

Går det att montera däck med högre hastighetsklass och högre belastningsindex än vad fordonstillverkaren rekommenderar?

Ja, det kan gå. Kontrollera dock alltid först i fordonstillverkarens dokumentation om däcken kan monteras på ditt fordon.

Går det att montera däck med lägre hastighetsklass än vad fordonstillverkaren rekommenderar?

Ja, det kan gå. Du kan använda vinterdäck med lägre hastighetsklass under vintern, förutsatt att: a) en etikett som visar högsta tillåtna hastighet är placerad i förarens synfält och b) du inte överskrider den högsta tillåtna hastigheten med fordonet. Kontrollera dock alltid först i fordonstillverkarens dokumentation om däcken kan monteras på ditt fordon och om lokala lagar och bestämmelser tillåter monteringen.

Går det att montera däck med högre belastningsindex och lägre hastighetsklass än vad fordonstillverkaren rekommenderar?

Ja, det kan gå. Du kan använda vinterdäck med lägre hastighetsklass under vintern, förutsatt att: a) en etikett som visar högsta tillåtna hastighet är placerad i förarens synfält och b) du inte överskrider den högsta tillåtna hastigheten med fordonet. Kontrollera dock alltid först i fordonstillverkarens dokumentation om däcken kan monteras på ditt fordon och om lokala lagar och bestämmelser tillåter monteringen..

Varning

Kontrollera lastbegränsningarna i fordonets instruktionsbok. Överbelastning av fordonet sliter på däcken och andra viktiga fordonskomponenter. Det kan leda till dålig väghållning, ökad bränsleförbrukning och att däcken går sönder. Det kan också resultera i stora sprickor, komponentseparering och att däck exploderar. 

Däcktyp

Bokstaven ”P” eller avsaknad av bokstav betyder att däcket är avsett för personbilar.

Konstruktion

Bokstaven ”R” står för radialdäck. Nästan alla nya däck i dag är radialdäck.

ECE-godkännandemärke och -nummer

Detta berättar att däcket överensstämmer med UNECE:s (FN:s ekonomiska kommission för Europa) standarder för pneumatiska däck.

Information om däcktryck

Detta är det maximala lufttrycket för däcket. Läs informationen om rekommenderat däcktryck i fordonets instruktionsbok. Trycket kan nämligen påverka bilens väghållning och bränsleeffektivitet samt hur den beter sig när du svänger och bromsar.

Slitageindikatorer

Bokstäverna ”TWI” visar platsen för däckets slitageindikatorer. Du bör kontrollera dessa indikatorer regelbundet för att säkerställa att däcken har tillräckligt djupt mönster. I de flesta EU-länder är lägsta godkända mönsterdjup 1,6 mm. I sverige är det 1,6 mm på sommardäck och 3 mm på vinterdäck.

Produktionsdatum

Denna fyrsiffriga kod anger vecka och år som däcket tillverkades.

Att välja rätt däck

Hitta en återförsäljare

Teknologi och innovation