Goodyear istražuje sneg

 
 

Pregledajte najnovije istraživanje snega

U visokotehnološkoj laboratoriji za sneg naši inženjeri istražuju nauku snega. Ona je veoma blisko povezana sa vrhunskom disciplinom razvoja zimskih pneumatika. Zato što svojstva snega imaju direktan uticaj na performanse pneumatika.

 

Sneg je nauka

 

Sneg je čudo

Svaka pahulja snega je malo čudo, jedinstvena formacija milijardi kristala leda. Pa ipak, sve pahulje imaju jednu stvar koja im je zajednička: šest uglova – ili preciznije, šestostranu simetriju. Zašto? Molekuli vode se uvek postavljaju pod uglom od 60 ili 120 stepeni.

Sneg nije sneg

Napadali sneg se pojavljuje u mnogo različitih oblika. Istraživanje Univerziteta u Glazgovu je pokazalo da Škotlanđani znaju najviše reči za sneg – ne manje od 421 reči.

Sneg menja masu

Dok je masa rastresitog snega u prahu 30 kg/m³, sabijeni stari sneg na tlu može da dostigne masu od 500 kg/m³, a tvrdi sneg čak 800 kg/m³.

Sneg evoluira

U stvari, sneg stalno menja svoje stanje zato što pojedinačni kristali snega srastaju u tačkama kontakta. Ovaj fizički proces se naziva sinterovanje.


 

Lekcije iz fizike na snežnom putu

 

U zavisnosti od svojstva snega, više ili manje snega se zadržava u šari. To je fenomen koji može lako da se vidi.

 

Ako automobil prelazi preko novog rastresitog snega, pneumatik će potpuno biti pokriven snegom. U slučaju sabijenog snega, on ostaje u žlebovima šare, pa šara izgleda crna i bela. Ako je sneg već tvrd i stegnut, on se neće zadržavati na šari i pneumatik ostaje beo. Na ovu interakciju između snega i pneumatika takođe utiču i drugi faktori kao što su temperatura vazduha i brzina.

U stvari, zimski pneumatik ima najbolje performanse na snegu kada su svi njegovi rubovi za prianjanje izloženi. Ako se nimalo snega ne zadržava na pneumatiku, neprekidna šara funkcioniše idealno. Vrhunski zimski pneumatik srednje veličine, kao što je Goodyear UltraGrip Performance+, ima više od 2500 specijalno konstruisanih urezanih linija za optimalno prianjanje.


 

Istraživanje u laboratoriji za sneg

U visokotehnološkoj laboratoriji u Goodyear centru inovacija u Luksemburgu naši ambiciozni inženjeri ispituju svojstva snega do najmanjih detalja. Temperatura ovde je od 0 do minus 40°C.


 

Proizvodnja prirodnog snega

U specijalnoj mašini proizvodimo prirodne kristale snega u raznim oblicima.

 

Analiza strukture uzoraka snega

Naši inženjeri analiziraju uzorke snega pomoću mikroračunarske tomografije i stvaraju informativne 3D modele uzoraka snega korišćenjem modernog softvera.

 

Test trenja na snegu

Inženjeri kombinuju različite tipove snega da bi simulirali snežne puteve. Naučnici koji proučavaju materijale koriste tribometar za istraživanje trenja pneumatika na snegu da bi optimizovali jedinjenja gume, konstrukciju šare i raspored urezanih linija.


Rezultati iz laboratorije savršeno upotpunjuju rezultate iz probnih vožnji za testiranje novih pneumatika na pravim zimskim stazama za testiranje u Švajcarskoj, Skandinaviji i na Novom Zelandu. Laboratorijsko i praktično saznanje zatim direktno ulaze u razvoj Goodyear UltraGrip zimskih pneumatika.

 

Otkrijte naše zimske gume visokih performansi, UltraGrip Performance+

Video Winter Grip tehnologija

Video Traction Protect tehnologija