Uslovi korišćenja

Promotivna akcija »U zagrljaju sigurnosti«

Istovremenom kupovinom 4 zimska putnička pneumatika ili pneumatika 4 x 4 marke Goodyear, dimenzije 16 inča ili veće, kupac dobija poklon – vrhunski pokrivač renomirane švedske robne marke Vinga of Sweden (3 modela).

Pravila i uslovi učestvovanja u promotivnoj akciji »U zagrljaju sigurnosti«

1. Priređivač promotivne akcije

Priređivač, odnosno organizator promotivne akcije je firma Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, Kranj, Slovenija. Svrha promotivne akcije je promocija pneumatika marke Goodyear.

2. Trajanje promotivne akcije

Promotivna akcija traje od 10. oktobra 2017. do uključujući 20. novembra 2017. (odnosno do isteka zaliha) u ovlašćenim servisima. Trajanje promotivne akcije objavljeno je na pultovima na prodajnim mestima i u oglasima u sredstvima javnog informisanja.

3. Pravila promotivne akcije

Ova pravila promotivne akcije (u nastavku "pravila") definišu postupke i uslove pod kojima učesnik promotivne akcije učestvuje u promotivnoj akciji »U zagrljaju sigurnosti«. Pravila i uslovi učestvovanja u promotivnoj akciji objavljeni su na internet strani www.goodyear.rs i dostupni su na sedištu organizatora promotivne akcije u odeljenju Marketinga.

4. Pravila učestvovanja u promotivnoj akciji

Promotivna akcija "U zagrljaju sigurnosti" firme Goodyear važi za istovremenu kupovinu četiri zimska putnička pneumatika ili pneumatika 4 x 4 marke Goodyear, dimenzije 16 inča ili veće, i to za kupovinu izvršenu na području Republike Srbije. Pri kupovini manje od četiri gume ne ostvaruje se pravo na promotivni poklon. 

Promotivna akcija važi za sve učesnike koji prihvataju pravila promotivne akcije i koji u toku trajanja promotivne akcije istovremeno kupe četiri zimska putnička pneumatika Goodyear i na prodajnom mestu upišu svoje podatke na kupon. Smatra se da je učesnik, odlukom da učestvuje u promotivnoj akciji, prihvatio sve uslove u vezi sa promotivnom akcijom. 

5. Promotivni poklon i njegovo preuzimanje

Promotivni poklon je vrhunski pokrivač renomirane švedske robne marke Vinga of Sweden (3 modela).

Učesnici ne mogu da biraju šaru pokrivača. Količine su ograničene. Organizator promotivne akcije ne garantuje zalihu svih šara pokrivača do kraja promotivne akcije.

Učesnik ne može da zameni promotivni poklon za gotovinu ili drugi proizvod. Učesnik može da se odrekne prava na promotivni poklon. Ako učesnik za vreme trajanja promotivne akcije ne zahteva, odnosno ne potražuje promotivni poklon, smatra se da se odrekao prava na poklon. 

Za upotrebu poklona odgovoran je isključivo učesnik.

6. Podaci o ovlašćenim prodavcima koji učestvuju u ovoj promotivnoj akciji i preuzimanje poklona 

Spisak ovlašćenih servisa koji sarađuju u ovoj promotivnoj akciji možete naći na sajtu: https://www.goodyear.eu/sr_rs/consumer/dealers/find-a-dealer.html

Učesnik će dobiti promotivni poklon na mestu na kojem je kupio zimske pneumatike Goodyear.

7. Zaštita ličnih podataka

Učesnik u promotivnoj akciji dozvoljava organizatoru akcije da do pismenog opoziva učesnika vodi, održava i obrađuje datoteku dostavljenih ličnih podataka (ime i prezime, adresa, E-adresa, telefonski broj) u svrhe izvođenja promotivne akcije, za marketinška istraživanja i obaveštavanje, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. list RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. list RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon). 

Sa gore navedenim je učesnik izričito saglasan kad popuni kupon i svojeručno ga potpiše. 

Pristankom na uslove promotivne akcije učesnik daje saglasnost da mu organizator šalje reklamne poruke na njegovu elektronsku adresu. Učesnik može bilo kada da se odjavi iz sistema elektronskih poruka.

Učesnik ima pravo na uvid u lične podatke sadržane u datoteci ličnih podataka koji se odnose na njega, i na njihovo prepisivanje, kopiranje, dopunu, popravku, blokiranje i brisanje.

Organizator se obavezuje da lične podatke neće dostavljati trećim licima i da će ih obrađivati i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Sl. list RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. list RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) .

Menadžer datoteke ličnih podataka i vršilac obrade ličnih podataka je Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, Kranj, Slovenija. 

Učesnik ima pravo na uvid u lične podatke sadržane u datoteci ličnih podataka koji se odnose na njega, i na njihovo prepisivanje, kopiranje, dopunu, popravku, blokiranje i brisanje.

Ako učesnik želi da traži ranije pomenuto pravo u vezi sa ličnim podacima, zahtev mora da podnese menadžeru datoteke ličnih podataka na adresu: Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o, Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija i dopisati “Marketing”.

8. Poreska obaveza

Učesnici nemaju nikakve poreske obaveze.

9. Promene pravila i uslova

Organizator ima pravo da bilo kada promeni trajanje promotivne akcije, povuče ili promeni promotivne poklone i promeni službena pravila. Sve promene biće objavljene na internet strani www.goodyear.rs

10. Zakonska regulativa i pritužbe

Sve pritužbe učesnika u vezi sa organizacijom promotivne akcije rešava organizator akcije. 

Eventualni sporovi u vezi sa promotivnom akcijom rešavaće se sporazumno, u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, u nadležnom sudu u Beogradu.

 

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.