Máte otázky? Volajte 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.)

1-ročná záruka na pneumatiky zdarma – objednajte si pneumatiky Goodyear online – dohodnite si montáž v servise online

Často kladené otázky

Otázky týkajúce sa procesu objednávania

Na koho sa môžem obrátiť s otázkami o mojej objednávke?

Kontaktujte nás e-mailom (eshop-contact@goodyear.skalebo telefonicky na čísle 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.).

 

Objednal/-a som nesprávny produkt alebo množstvo. Čo môžem urobiť? 

Ak chcete zmeniť alebo (čiastočne) zrušiť objednávku, pracovníci našeho zákazníckeho centra Vám radi pomôžu.

 

Môžem si u Vás objednať aj inak než cez internet? Aké ďalšie možnosti objednávania sú k dispozícii?

Elektronický obchod Goodyear je určený len na nákup online. Ak potrebujete pomoc s Vašou objednávkou, môžete sa obrátiť na naše zákaznícke centrum telefonicky alebo e-mailom.

Prípadne si môžete kúpiť naše produkty offline od niektorého z našich maloobchodných partnerov, ktorých nájdete pomocou nástroja vyhľadať partnera. 

 

Prečo nie sú už niektoré pneumatiky k dispozícii? 

V Goodyear sa zameriavame na neustále zlepšovanie našich produktov. To znamená, že pravidelne uvádzame čoraz pokročilejšie dizajny pneumatík a súčasne predchádzajúce modely postupne vyraďujeme z ponuky. Ak pneumatiky, ktoré v súčasnosti používate, už nie sú dostupné, radi Vám navrhneme ich súčasný ekvivalent.

 

Ako zistím, či bola moja internetová objednávka prijatá? 

Po úspešnom vykonaní platby dostanete potvrdenie objednávky e-mailom. Ak ste potvrdenie objednávky nedostali aj napriek tomu, že ste uviedli svoju e-mailovú adresu, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou. Ak ste e-mail s potvrdením nedostali vôbec, pri spracovaní objednávky sa mohla vyskytnúť chyba. V takom prípade Vám odporúčame kontaktovať naše zákaznícke centrum.

 

Ako môžem zadať objednávku?

Objednávanie pneumatík na stránke goodyear.sk je jednoduchý proces pozostávajúci zo 4 krokov:

  1. Vyberte si pneumatiky
  2. Rezervujte si temín montáže
  3. Vyberte si servis, ktorý je k dispozícii vo Vašom okolí
  4. Zadajte svoje fakturačné údaje a vykonajte platbu.

Môžete si vybrať, či chcete, aby sa Vám zobrazovali len dostupné termíny vo Vašom obľúbenom servise.

 

Ako môžem zmeniť počet objednaných pneumatík?

V rámci zadávania objednávky sa predvolene pridávajú dve pneumatiky. Ak potrebujete menej alebo viac kusov, môžete počet upraviť v prvom kroku objednávky alebo kedykoľvek v košíku. Kliknite na položku „Zmeniť množstvo“ a potom zadajte požadované množstvo.

Zrušenie a vrátenie

Chcem zrušiť objednávku (pneumatiky ešte neboli namontované)

Ak chcete objednávku zrušiť, kontaktujte nás 24 hod. pred dohodnutým termínom v servise e-mailom (eshop-contact@goodyear.sk) alebo telefonicky na čísle 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00). Objednávku Vám zrušíme a pošleme potvrdenie e-mailom. Nie je potrebné kontaktovať servis. Postaráme sa o to my.

 

Chcem zrušiť svoj nákup (pneumatiky už boli namontované)

Máte právo zrušiť svoj nákup do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Týchto 14 dní začína dňom nadobudnutia vlastníctva tovaru. V prípade servisu (napríklad montáže pneumatík) je to 14 dní od dokončenia Vašej objednávky.

Ak chcete, aby sme začali s poskytovaním služieb pred uplynutím tejto štrnásťdňovej lehoty, začiarknite príslušné políčko v košíku a potvrďte, že súhlasíte s tým, že sa vzdáte práva na zrušenie nákupu služby.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí jednoznačným oznámením odoslaným na e-mailovú adresu eshop-contact@goodyear.sk pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na adrese, nie je však povinný.
 

Dôsledky zrušenia nákupu

Ak nákup zrušíte, všetky príslušné platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov za doručenie, Vám budú bez meškania vrátené najneskôr do štrnástich dní od dátumu prijatia oznámenia o Vašom odstúpení od tejto zmluvy. Použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s Vami výslovne nedohodneme inak, a v takomto prípade nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Budete však musieť uhradiť priame náklady na vrátenie tovaru (20 EUR za pneumatiku vrátane 20 % DPH). Nesiete zodpovednosť za zníženie hodnoty pneumatík iba v prípade, ak predmetné zníženie hodnoty je spôsobené manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na skontrolovanie jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Ak ste požiadali, aby sa služby začali poskytovať pred skončením lehoty na zrušenie, musíte nám uhradiť primeranú sumu, ktorá zodpovedá pomernej časti služieb, ktoré sme Vám už poskytli.

Otázky týkajúce sa montáže

V mojom okolí sa nenachádza pneuservis. Môžete mi pomôcť? 

Napriek tomu, že neustále rozširujeme sieť našich partnerov, je nám ľúto, že vo Vašej oblasti nemôžeme ponúknuť službu montáže. Kým sa situácia nezmení, navrhujeme Vám tieto možnosti:

1. Vyhľadajte predajcu vo svojom okolí (napr. Premio). Môžete využiť vyhľadávač partnerov na stránke goodyear.sk. Väčšina týchto predajcov ponúka aj internetový obchod.
2. Pomocou nástroja vyhľadať partnera na stránkach internetového obchodu Goodyear nájdite servisného partnera na montáž pneumatík v inom regióne. Prípadne kontaktujte telefonicky naše zákaznícké centrum.

 

Musím ako zákazník pred termínom kontaktovať servis?

Zabezpečíme, aby servis dostal všetky informácie potrebné na vykonanie tejto služby. Znamená to, že pred návštevou nie je potrebné kontaktovať servisného partnera. Ak potrebujete zmeniť termín alebo ho zrušiť, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.)

 

Ako nájdem najbližšieho servisného partnera?

Ak chcete vyhľadať servis, kliknite sem. Stačí zadať PSČ alebo mesto a zobrazíte si zoznam a ponuky miestnych servisov. 

Ak máte stále problémy s vyhľadaním servisného partnera, kontaktujte nás e-mailom (eshop-contact@goodyear.sk) alebo telefonicky na čísle  0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.).

 

Chcem zmeniť termín montáže

Ak je potrebné zmeniť termín montáže, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.). Nie je potrebné kontaktovať servis. Postaráme sa o to my.

 

Chcem zrušiť termín montáže

Ak chcete objednávku zrušiť ešte pred termínom, kontaktujte nás 24 hodín vopred emailom (eshop-contact@goodyear.sk) alebo telefonicky na čísle 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.). Objednávku Vám zrušíme a pošleme potvrdenie e-mailom. Nie je potrebné kontaktovať servis. Postaráme sa o to my.

Otázky týkajúce sa reklamácií

Tovar zakúpený na stránkach goodyear.sk

Čo mám robiť, ak je dodaná pneumatika kazová? (výrobné chyby)

Záručná lehota na náš tovar je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
Ak sa v záručnej lehote vyskytne výrobná chyba, môžete podať sťažnosť zaslaním e-mailu (eshop-contact@goodyear.sk) alebo telefonicky na čísle 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.).

Pracovníci zákazníckeho centra Vám vysvetlia záručný postup.

Po kontrole pneumatiky a schválení reklamácie Vám uhradíme hodnotu pneumatiky, prípadne dohodneme bezplatnú výmenu.

 

Čo mám robiť, ak je dodaná pneumatika poškodená? (záručný postup)

Goodyear ponúka dodatočnú záruku na pneumatiky zakúpené na stránkach goodyear.sk. Ak o ňu máte záujem, musíte vybrať danú možnosť počas zadávania objednávky a aktivovať zmluvu pomocou údajov v zaslanom aktivačnom e-maile. Záruka platí 12 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Ak sa pneumatika poškodí v období trvania dodatočnej záruky, môžete si nárok uplatniť e-mailom pneumatika@rekoga.de alebo telefonicky +49 231 39551058 . Pracovníci linky podpory Vám vysvetlia proces v prípade škodovej udalosti, poskytnú Vám formulár na podanie reklamácie, ktorý je potreba poslať späť s pôvodnou faktúrou za pneumatiky kryté touto zárukou.


Pnuematiky zakúpené u Vášho miestneho predajcu pneumatík

Čo mám robiť, ak je pneumatika kazová? (záručný proces)

Záručná lehota na náš tovar je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
Ak počas záručnej lehoty zistíte výrobnú chybu, obráťte sa na miestneho predajcu, u ktorého ste pneumatiky kúpili.

 

Ako sa na vás môžem obrátiť, ak sa chcem sťažovať?

Kontaktujte nás e-mailom (eshop-contact@goodyear.sk) alebo telefonicky na čísle 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.).

Otázky o doručovaní

Je doručenie na inú adresu možné?

Na Slovensku dodávame produkty ktorémukoľvek z našich servisných partnerov. Pokiaľ pneumatiky neboli ešte dodané, môžete zmeniť servis, ktorý má namontovať pneumatiky, a termín montáže. Po odoslaní pneumatík servisnému partnerovi máte k dispozícii dve možnosti:

  • objednávku môžete zrušiť a zadať novú objednávku s doručením do iného servisu
  • môžete požiadať o zmenu termínu (ale v rovnakom servise)

V oboch prípadoch kontaktujte naše zákaznícke centrum telefonicky alebo e-mailom.

 

Môžem posunúť termín montáže? 

Ak chcete termín zmeniť, kontaktujte nás telefonicky 0800 601 609 (Po – Pia 8:00-19:00 hod.). Nie je potrebné kontaktovať servis. Postaráme sa o to my.

 

Čo sa stane, ak montáž nie je možné uskutočniť?

Pokiaľ nie je možné dodržať termín montáže, kontaktuje Vás telefonicky pracovník zákazníckeho centra, aby Vás o tomto probléme informoval. Naplánuje s Vami nový termín, ktorý Vám potvrdíme. Prípadne môžete objednávku zrušiť.

 

Ako získam pneumatiky?

V súčasnosti sa všetky pneumatiky dostupné na stránkach goodyear.sk predávajú iba s montážou. To znamená, že služba montáže je povinnou súčasťou každej predanej pneumatiky.

To Vám umožní kúpiť pneumatiky a rezervovať si termín v servise online v rámci jednej objednávky. Pneumatiky dodáme servisného partnerovi, ktorý ich na vozidlo namontuje v dohodnutom termíne.

Otázky o cene

Čo je zahrnuté v cene?

Náklady na dopravu (zvyčajne 20 EUR/pneumatika), ako aj náklady na montáž na Vaše vozidlo sú už zahrnuté v uvedenej cene online.