Vysvetlivky k štítku EÚ na označenie pneumatík

Vysvetlivky k štítku EÚ na označenie pneumatík

Štítok EÚ na označenie pneumatík zahŕňa dôležité informácie o jednotlivých pneumatikách z pohľadu bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie. Pomôže porovnať pneumatiky z hľadiska priľnavosti na mokrom povrchu, úspory paliva a hluku.

Kde ho nájdem?

Mal by byť na samotnej pneumatike – zákon predpisuje poskytovanie štítku EÚ na označenie pneumatík. Ale ak ho nevidíte na pneumatike, obráťte sa na svojho predajcu alebo navštívte naše webové stránky.


Úspora paliva

Vedeli ste, že pneumatiky ovplyvňujú až 20 % spotreby paliva vo vozidle? Výberom pneumatík s vysokou úsporou paliva prejdete viac kilometrov na nádrž a znížite svoje emisie CO2.

Čo robí pneumatiku úspornou?

Jednoducho povedané, pneumatiky umožňujúce úsporu paliva spotrebúvajú menej energie na odvaľovanie. To sa v konečnom dôsledku prejaví na nižšej spotrebe paliva.

Ako sa hodnotí úspora paliva?

Úspora paliva sa hodnotí zaradením do kategórií A až G a označuje sa farebnou škálou.

  • A (zelená) = najvyššie hodnotenie úspory paliva 
  • G (červená) = najnižšie hodnotenie úspory paliva.
  • Hodnotenie D sa nepoužíva pre osobné vozidlá.

Čo znamenajú tieto hodnotenia

Rozdiel medzi hodnotením kategórie A a G môže znamenať zníženie spotreby paliva až o 7,5 %. V reálnych podmienkach to znamená, že výberom pneumatiky s hodnotením A namiesto G môžete ušetriť viac ako 6 litrov paliva na každých 1000 km.* 

Pri priemernej cene benzínu 1,20 € za liter sa ušetrí na nákladoch viac ako 240 € počas životnosti pneumatík.*

Nezabúdajte, že tým znížite aj vplyv na životné prostredie.

*Založené na priemernej spotrebe 8 litrov/100 km, cene paliva 1,20 €/l a priemernej kilometrovej životnosti 35 000 km. Skutočná úspora paliva a nákladov závisí okrem iných faktorov aj od tlaku v pneumatikách, hmotnosti vozidla a štýlu jazdy.

 

Čo iné ešte ovplyvňuje úsporu paliva?

  • Nízky tlak v pneumatikách.

Nedostatočne nahustené pneumatiky zvyšujú valivý odpor a ovplyvňujú priľnavosť v mokrých podmienkach.

  • Hmotnosť vášho vozidla.

Hmotnosť vášho vozidla a váš štýl jazdy môžu mať výrazný vplyv. Spotrebu paliva môžete znížiť energeticky úspornejšou jazdou (známou aj ako „eko-jazda“)

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.


Priľnavosť na mokrom povrchu

Pneumatiky s vysokým hodnotením priľnavosti na mokrom povrchu sa zastavia na mokrých vozovkách na kratšej vzdialenosti pri použití plnej brzdnej sily.

Čo je priľnavosť na mokrom povrchu?

„Priľnavosť na mokrom povrchu“ je schopnosť pneumatiky priľnúť k vozovke v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa zameriava len na jeden aspekt priľnavosti na mokrom povrchu – na účinnosť brzdenia pneumatiky na mokrej vozovke.

Ako sa hodnotí priľnavosť na mokrom povrchu?

Priľnavosť na mokrom povrchu sa hodnotí zaradením do kategórií A až F:

A = najvyššie hodnotenie

F = najnižšie hodnotenie

Hodnotenia D a G sa nepoužívajú pre osobné vozidlá.

Čo znamenajú tieto hodnotenia

V kritickej situácii aj niekoľko metrov znamená rozhodujúci rozdiel. V prípade osobných vozidiel pri plnom brzdení pri rýchlosti 80 km/h sa môže sada pneumatík kategórie A zastaviť na vzdialenosti kratšej až o 18 metrov ako sada pneumatík kategórie F.* *

Poznámka: Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti.

*Merané podľa testovacích metód stanovených v smernici ES 1222/2009. Brzdná dráha sa môže líšiť podľa podmienok riadenia a iných ovplyvňujúcich faktorov.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.

 


Hluk

Časť hluku prechádzajúceho vozidla spôsobujú pneumatiky. Výberom pneumatík s dobrým hodnotením hluku môžete znížiť vplyv jazdy na svoje prostredie.

Čo meria hodnotenie hluku EÚ?

Hodnotenie EÚ meria vonkajší hluk vydaný pneumatikou v decibeloch.

Keďže mnoho ľudí nepozná hodnoty v decibeloch, hlučnosť pneumatiky znázorňuje obrázok reproduktora s čiernymi vlnami. Čím viac vĺn, tým je pneumatika hlučnejšia.

  • 1 čierna vlna: tiché (3 dB alebo nižšie pod úrovňou európskeho limitu)
  • 2 čierne vlny: stredne hlučné (medzi úrovňou európskeho limitu a hodnotou 3 dB)
  • 3 čierne vlny: hlučné (nad úrovňou európskeho limitu)

Čo znamenajú tieto hodnotenia

Úroveň decibelov sa meria pomocou logaritmickej stupnice. To znamená, že nárast hluku len niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel úrovne hluku. V skutočnosti nárast hluku o 3 dB dvojnásobne zvyšuje úroveň vonkajšieho hluku, ktorý pneumatika vytvorí.

Predstavte si tie tisíce automobilov denne na cestách. Ak by sme sa všetci rozhodli pre pneumatiky s vyšším hodnotením hluku, predstavte si, o čo tichšie by boli naše mestá a veľkomestá.Nájsť pneumatiku

Hľadanie pneumatiky

Nájsť predajcu

Vyhľadávač predajne

Technológia a inovácia

Zistite viac