Máte otázky? Volajte 0800 601 609 (Po – Pia 08:00 – 17:00 hod.)

1-ročná záruka na pneumatiky zdarma – objednajte si pneumatiky Goodyear online – dohodnite si montáž v servise online

 

Čo je nové v označovaní pneumatík EÚ?

Vysvetlivky k štítku EÚ na označenie pneumatík

 

Čo je nové v označovaní

pneumatík EÚ?

 

Od mája 2021 platí nariadenie (EÚ) 2020/740, ktorým sa mení spôsob označovania pneumatík. Zistite viac o význame štítku pneumatík a čo je nové v oblasti energetických kategórií pneumatík. 

 

Spoločnosť Goodyear úzko spolupracovala s európskymi inštitúciami na aktualizácii štítku pneumatík s cieľom podporiť inovácie v tomto odvetví a pomôcť spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia o svojich pneumatikách. Sme presvedčení, že nový štítok pneumatík v EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľné informácie o parametroch pneumatík, ktoré pomôžu koncovým používateľom rozhodnúť sa na základe dôveryhodných informácií. Nový štítok pneumatík v EÚ tiež poskytuje podrobnejšie informácie dostupné online, vďaka čomu spotrebitelia a odborníci môžu ľahšie prijať správne rozhodnutie. V nasledujúcich častiach sme pre vás pripravili podrobnejšie vysvetlenie štítkov pneumatík.

Staré verzus nové: porovnanie štítkov pneumatík v EÚ

Štítok pneumatík v EÚ a triedy úspornosti majú nový dizajn a sú mierne zmenené, pretože sa vytvorila nová stupnica. Na predchádzajúcom štandardnom štítku boli uvedené triedy pneumatík týkajúce sa valivého odporu, priľnavosti v mokrých podmienkach a vonkajšieho valivého hluku. Nový štítok EÚ obsahuje ďalšie informácie o vlastnostiach pneumatík na snehu a na ľade. Stupnica tried označení pre priľnavosť a valivý odpor za mokra nemá teraz 7, ale 5 tried, ktoré sú označené písmenami A až E.

starý štítok

1222/2009

nový štítok

2020/740

Hodnotenie priľnavosti v mokrých podmienkach

Priľnavosť v mokrých podmienkach je schopnosť pneumatiky priľnúť k vozovke v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa zameriava len na jeden aspekt priľnavosti v mokrých podmienkach – brzdné vlastnosti pneumatiky v mokrých podmienkach. Tieto vlastnosti sú odstupňované v triedach A až E. Pneumatiky s vysokou priľnavosťou v mokrých podmienkach rýchlejšie zastavia na mokrých cestách, keď brzdíte naplno. V núdzových situáciách môže byť veľmi dôležitých aj niekoľko metrov.

Poznámka: Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti.

* Meranie prebieha podľa testovacích metód stanovených v smernici UNECE 117. Brzdná dráha sa môže líšiť podľa podmienok riadenia a iných ovplyvňujúcich faktorov. 

Úspora paliva

Vedeli ste, že pneumatiky ovplyvňujú až 20 % spotreby paliva vo vozidle? Výberom pneumatík s vysokou palivovou úspornosťou vyťažíte z natankovanej nádrže kilometre navyše a znížite produkciu emisií CO2. V závislosti od valivého odporu pneumatiky sa jej palivová úspornosť bude zaraďovať od triedy A, ktorá znamená najlepšiu spotrebu paliva, až po triedu E, v ktorej sa dosahuje najhoršia spotreba paliva. Medzi jednotlivými triedami sa spotreba paliva zvyšuje približne o 0,1 litra na každých 100 km jazdy. Jednoducho povedané, pneumatiky, ktoré umožňujú úsporu paliva, spotrebúvajú menej energie na otáčanie. To sa v konečnom dôsledku premietne do menšieho množstva použitého paliva a zníži sa aj váš vplyv na životné prostredie!

Hodnotenie hluku

Pri hodnotení hluku v EÚ sa zohľadňuje aj vonkajší hluk, ktorý pneumatika vytvára počas jazdy. Výberom pneumatiky s vysokým hodnotením môžete znížiť vplyv vašej jazdy na okolité prostredie. Hladina hluku sa zaraďuje do triedy A, B alebo C. Valivý hluk pneumatiky sa meria v decibeloch a presné číslo je uvedené v spodnej časti štítka. Pneumatiky s nízkou hladinou hluku majú 67 až 71 dB. Najvyššia úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. Nárast hluku len o niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v úrovni hluku. Rozdiel v hluku len 3 dB v skutočnosti až dvojnásobne zvyšuje úroveň vonkajšieho hluku, ktorý pneumatika vytvára.

Vysvetlenie nového štítka pneumatík v EÚ

V aktualizovanej verzii štítka pneumatík v EÚ nájdete niekoľko nových informácií. Tu je v skratke vysvetlený nový dizajn štítka pneumatík v EÚ:

 

 

QR kód:

Uvedenie QR kódu umožňuje jednoduchý prístup k detailom o výrobku vo verejnej časti databázy výrobkov EÚ. Kód je možné naskenovať a umožňuje prístup k informačným listom výrobku a európskym štítkom pneumatík.

 

Identifikátor typu pneumatiky:

Každá pneumatika sa musí identifikovať na základe jedinečného označenia pneumatiky.

 

Ikona pneumatiky na jazdu na snehu:

Ak je pneumatika vhodná na jazdu v náročných snehových podmienkach, uvedie sa ikona pneumatiky na jazdu na snehu. Je to symbol hory s tromi vrcholmi a snehovou vločkou (3PMSF), ktorý sa nachádza na bočných stenách týchto pneumatík. Priľnavosť na snehu sa vo všeobecnosti testuje v súlade s prílohou 7 predpisu EHK OSN č. 117. V tomto predpise sú podrobne opísané faktory, ako je testovací povrch, teplota vzduchu, testovacie vozidlo, zaťaženie, tlak, rýchlosť a mnoho ďalších.

 

Ikona pneumatiky na jazdu na ľade:

Druhá nová ikona obsahuje symbol ľadových stalagmitov a označuje, že pneumatika má kratšiu brzdnú dráhu na zimných cestách pokrytých ľadom. Informácie o priľnavosti na ľade budú vychádzať z normy ISO (ISO 19447), ktorá by sa mala publikovať v júli 2021. V prípade pneumatík, ktoré spĺňajú technické požiadavky, sa piktogram priľnavosti na ľade bude nachádzať na novom štítku EÚ pre pneumatiku C1 (pneumatika pre osobné automobily), ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade uvedené v tejto norme ISO. Normy pre pneumatiky C2 a C3 sa ešte budú definovať.

Pozrite si naše pneumatiky

Spoločnosť Goodyear tieto úpravy nariadenia o označovaní pneumatík plne podporuje a pri nákupe pneumatík ochotne poskytne svojim zákazníkom ďalšie relevantné informácie o ich parametroch. Sme pevne presvedčení, že našou úlohou je presadzovať pneumatiky, ktoré sú pre zákazníkov najbezpečnejšie, šetria palivo a chránia životné prostredie v celom odvetví výroby pneumatík. Naši odborníci vám radi odporučia ideálne pneumatiky pre vaše vozidlo a potreby!

 

Zhrnutie zmien

 

 • Menej úrovní hodnotenia: palivová úspornosť a priľnavosť v mokrých podmienkach sa teraz nezaraďujú do 7 úrovní, ale do 5 (od A po E)
 • Vonkajší valivý hluk sa hodnotí zaradením do kategórie A (najnižšia hladina hluku) až C (najvyššia hladina hluku)
 • Nový štítok EÚ pre pneumatiky obsahuje QR kód, ktorý sa dá naskenovať a umožňuje prístup k podrobným informáciám o výrobku
 • Na každej pneumatike musí byť jedinečný identifikátor
 • Nová ikona pneumatiky pre jazdu na snehu ukazuje, či je pneumatika vhodná do náročných snehových podmienok
 • Nová ikona priľnavosti na ľade označuje, či pneumatika C1 (pneumatika pre osobné automobily) spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade stanovené v novej norme ISO 19447

 

Nové predpisy o štítkovaní pneumatík často kladené otázky

 

 1. Čo je štítok pneumatiky?
  Štítok pneumatiky, ktorý bol predstavený v roku 2012, poskytuje spotrebiteľom v celej Európe základné informácie o palivovej hospodárnosti, bezpečnosti a hlučnosti tým, že podrobne opisuje valivý odpor pneumatík, priľnavosť za mokra a vonkajší hluk valenia. Použitím tejto spoločnej stupnice je cieľom štítku pneumatík EÚ uľahčiť spotrebiteľom informovaný výber pri nákupe nových pneumatík. Od 1. mája 2021 vstúpi do platnosti revidovaný štítok pneumatiky.
 2. Prečo Európska komisia mení existujúce označenie pneumatík?
  Revidovaným nariadením o označovaní pneumatík má Európska komisia za cieľ zvýšiť bezpečnosť, ako aj ekonomickú a environmentálnu efektívnosť cestnej dopravy podporou bezpečných pneumatík s nízkou spotrebou paliva a nízkou hlučnosťou. Nový štítok obsahuje tiež nové informácie pre spotrebiteľov, ktoré uvádzajú, či je pneumatika vhodná pre použitie v drsných snehových podmienkach alebo v extrémnych ľadových podmienkach.
 3. Aký je postoj spoločnosti Goodyear k revidovanému predpisu o štítkoch pneumatík?
  Spoločnosť Goodyear podporuje revíziu nariadenia o označovaní pneumatík a zaväzuje sa splniť všetky povinnosti týkajúce sa jeho implementácie. Veríme, že nový štítok pneumatík EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľnejšie informácie o parametroch pneumatík a umožní koncovým užívateľom informovanú voľbu pri nákupe nových pneumatík. Pomôže tiež propagovať pneumatiky, ktoré poskytujú najlepšie bezpečnostné a ekologické vlastnosti. Európska databázy výrobkov pre energetické značenie (EPREL) s registráciami všetkých pneumatík dostupných v EÚ ďalej prispeje k zlepšeniu toku informácií medzi výrobcami pneumatík a úrady a v konečnom dôsledku tiež zlepší dohľad nad trhom.
 4. Kedy nadobúda účinnosť nový štítok pneumatiky EÚ?
  Nové nariadenie o štítkoch pneumatík bude platiť od 1. mája 2021. Do tej doby zostane aktuálny štítok pneumatík v prevádzke.
 5. Spadajú všetky pneumatiky do pôsobnosti nového predpisu o štítkoch pneumatík?
  Nové nariadenie o označovaní pneumatík sa vzťahuje iba na nové pneumatiky osobných automobilov (pneumatiky C1), pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (pneumatiky C2) a pneumatiky ťažkých vozidiel (pneumatiky C3).
 6. Ktoré pneumatiky sú vylúčené z nového predpisu o štítkoch pneumatík?
  Nové nariadenie o označovaní pneumatík sa vzťahuje iba na nové pneumatiky osobných automobilov (pneumatiky C1), pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (pneumatiky C2) a pneumatiky ťažkých vozidiel (pneumatiky C3). Z pôsobnosti nového nariadenia sú v súčasnosti vylúčené tieto kategórie: protektorované pneumatiky, offroadovej pneumatiky, pretekárske pneumatiky, studded pneumatiky, sparetiry pre dočasné použitie, pneumatiky určené na montáž na vozidlá registrované prvýkrát pred 1. októbrom 1990, pneumatiky, ktorých rýchlosť je nižšia ako 80 km / h, pneumatiky, ktorých menovitý priemer ráfika nepresahuje 254 mm alebo je 635 mm alebo viac.
 7. Čo sa mení na štítku pneumatík EÚ?
  • Nové nariadenie sa bude vzťahovať aj na pneumatiky nákladných vozidiel, takže bude zahŕňať triedy pneumatík C1 (pneumatiky pre osobné automobily), C2 (pneumatiky pre ľahké úžitkové vozidlá) a C3 (pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá).
  • Podľa nového predpisu existujú okrem štandardného štítku (valivý odpor, priľnavosť za mokra a vonkajší hluk) tiež možnosti zahrnutia ikony, ktorá označuje, či je pneumatika vhodná pre ťažké snehové podmienky, a ďalšie nové ikony pre priľnavosť. Pneumatiky vhodné do náročných snehových podmienok sú opatrené symbolom torjcípé hory so snehovou vločkou (3PMSF), ktorý je umiestnený na bočnici týchto pneumatík. Pneumatiky C1 (osobný automobil), ktoré spĺňajú požiadavky nadchádzajúce normy ISO pre výkon na ľade, budú vybavené novým symbolom, ktorý predstavuje ľadový stalagmit.
  • Bola zavedená drobná zmena týkajúca sa tried štítkov pre valivý odpor a priľnavosť za mokra: aktuálne prázdne alebo neobsadené triedy pneumatík C1 a C2 boli vyplnené a nadbytočné triedy štítkov (ktoré už nie sú povolené podľa limitných hodnôt) boli odstránené tvoria novú stupnicu, ktorá má iba 5 tried (A až E)
  • V spodnej časti bude okrem hodnoty vonkajšieho šumu v decibeloch vždy uvedená trieda hluku (A, B alebo C).
  • V spodnej časti bude vždy k triede hlučnosti (A, B a C) vyznačená aj hodnota vonkajšieho hluku v decibeloch
  • Štítok pneumatiky bude ďalej musieť obsahovať QR kód, ktorý je určený k priamemu prepojeniu s Európskou databázou výrobkov pre energetické značenie (EPREL).
 8. Je nutné, aby predajcovia pneumatík na sklade zmenili označenie pneumatík, ktoré boli uvedené na trh pred 1. májom 2021?
  Všetky pneumatiky C1, C2 a C3 vyrobené od 1. mája 2021 a teda uvádzané na trh po tomto dátume musia byť opatrené novým štítkom. Obchodníci však nemajú povinnosť přeznačovat pneumatiky, ktoré sú na sklade po 1. máji, ak boli tieto pneumatiky uvedené na trh pred týmto dátumom, teda pred tým, než vstúpi do platnosti nové nariadenie o označovaní pneumatík. Inými slovami, pneumatiky uvedené na trh pred 1. májom môžu zostať so starým štítkom, kým nebudú predané. Starú aj novú značku možno preto na pneumatikách nájsť na predajných miestach i po 1. máji 2021, v závislosti od dátumu uvedenia týchto pneumatík na trh.
 9. Aké sú povinnosti výrobcov pneumatík v súvislosti s novým predpisom o označovaní pneumatík?
  Výrobcovia pneumatík majú na výber buď nalepenie štítku na behúň pneumatiky, alebo zahrnutie tlačeného štítku s každou dodávkou pneumatík predajcovi. Spoločnosť Goodyear zabezpečuje, aby všetky pneumatiky dodané predajcom pneumatík boli opatrené polepom so štítkom. Pri všetkých pneumatík musia byť informácie o štítku uvedené tiež na webových stránkach výrobcu, v brožúrach a propagačnej technickej správe poskytnutej kupujúcemu. Výrobcovia pneumatík musí tiež zadar požadujú informácie novým nariadením do produktovej databázy (EPREL) pred uvedením pneumatiky na trh od 1.5.2021
 10. Čo je EPREL?
  EPREL je európska databáza produktov pre energetické značenie, ktorá bola zriadená za účelom poskytovania dôležitých informácií o energetickej účinnosti spotrebiteľom. Jeho účelom je posilniť činnosti dohľadu nad trhom a presadzovania práva v EÚ. Je zákonným požiadavkou, aby dodávatelia (výrobcovia, dovozcovia alebo splnomocnení zástupcovia) výrobkov, na ktoré sa vzťahujú predpisy EÚ o energetickom označovaní (napr. Domáce spotrebiče), nahrali informácie o svojich výrobkoch do databázy pred uvedením týchto výrobkov na trh v EÚ. Podľa nového nariadenia o označovaní pneumatík budú musieť výrobcovia pneumatík tiež uvádzať informácie do databázy produktov pred uvedením pneumatiky na trh EÚ od 1. mája 2021.
 11. Poskytuje štítok pneumatiky všetky informácie o výkone pneumatiky?
  Štítok poskytuje informácie o troch základných aspektoch výkonu pneumatiky (palivová šetrnosť, priľnavosť za mokra a vonkajší hluk), ktoré spotrebiteľom pomáhajú pri informovanom výbere. Štítok však nezahŕňa všetky parametre súvisiace s celkovým výkonom pneumatiky. Pre porovnanie, nezávislé prieskumy vykonané v automobilových časopisoch pokrývajú v priemere pätnásť aspektov výkonu pneumatík, zatiaľ čo Goodyear analyzuje viac ako päťdesiat kritérií, vrátane odolnosti proti aquaplaningu, ovládateľnosti na suchu, brzdenie na suchu, stability pri vysokých rychlostecha mnohých ďalších. Štítok preto nemôže nahradiť testovanie kvality špecializovanými laboratóriami alebo informáciami poskytnutými výrobcami a inými subjektmi, ktoré k hodnotenie výkonu pneumatík používajú širšiu škálu kritérií.

Správna pneumatika pre vás

Nájsť predajcu

Technológie a inovácie