Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

On-line ochrana osobných údajov, Základné utajenie informácií a Politika ochrany osobných údajov, Goodyear Dunlop Tires Europe B.V., ďalej len „Goodyear“, považuje osobné informácie, ako napríklad vaše meno, poštovú a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, za súkromné a utajené. Z toho dôvodu sú poskytnuté osobné údaje uložené na bezpečnom mieste a prístupné len poverenému personálu alebo oprávneným zástupcom spoločnosti. Tieto informácie sú použité len na podporu predaja našich produktov alebo na vylepšenie našich služieb zákazníkom. Goodyear neposkytuje osobné údaje žiadnym iným organizáciám.

Zbieranie informácií

Pri prezeraní webovej stránky Goodyear zostávate v úplnej anonymite. Osobné údaje nie sú zbierané. Pre účely odpovede na vaše otázky, registráciu na našich stránkach, nákupu, alebo účasti v on-line anketách však môžete byť v niektorej časti vyzvaný k dobrovoľnému poskytnutiu vašich osobných údajov, vrátane mena, adresy elektronickej pošty, atď. Goodyear môže tiež odovzdať obsah vašej korešpondencie naším servisným zástupcom, správcovi stránky alebo iným spolupracovníkom. Vyššie uvedená komunikácia môže byť pre účely zvyšovania zákazníckej spokojnosti zdieľaná len v rámci spoločnosti Goodyear. Webové stránky Goodyear sledujú informácie o návštevnosti týchto stránok. Napríklad ide o štatistiky denného počtu návštevníkov tejto stránky, denný počet požiadaviek prijatých pre konkrétne položky na stránke a informácie o krajinách, z ktorých tieto požiadavky pochádzajú. Tieto agregované štatistiky používame na to, aby sme stránky lepšie prispôsobili vašim potrebám. Štatistiky síce môžu byť poskytované tretím osobám, neobsahujú však žiadne osobné údaje a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie takýchto údajov. Existuje technológia nazývaná „cookies“, vďaka ktorej vám webové stránky môžu poskytovať informácie šité na mieru. Cookie je dátový element, ktorý odošle webová stránka návštevníkovi pri prehliadaní stránky, a je uložená v jeho systéme. Niektoré stránky spoločnosti Goodyear môžu používať „cookies“, aby vám mohli poskytovať lepšie služby. „Cookie“ je dátový element, ktorý odošle webová stránka návštevníkovi pri prehliadaní stránky, a je uložená v jeho systéme. Cookies nám umožňujú poskytovať návštevníkom našej webovej stránky lepšie služby prostredníctvom prispôsobeného obsahu. „Webový maják“, alebo bodové označenie, či pixelové označenie, sa používa na rozpoznanie jedinečných cookies a pomáha nám pri determinovaní, ktorý reklamný materiál pochádza zo špecifickej webovej stránky. Váš systém môžete nastaviť tak, aby vás oboznámil s prijatím cookie a ten vám dá možnosť sa rozhodnúť, či ho prijmete alebo nie. Ak zakážete prijímanie cookies, zamietate tiež webový maják. Oba druhy údajov zbieraných prostredníctvom cookies a webového majáka sú zbierané anonymne a nie sú spájateľné s konkrétnou osobou. Zbierané informácie neobsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Použitie informácií

Goodyear môže používať informácie od používateľov, napríklad, pre účely poskytnutia služby, merania zákazníckeho záujmu o rozličné produkty a služby alebo oboznámenie používateľov o nových službách a programoch. Tieto ponuky môžu byť založené na informáciách poskytnutých v prieskumoch, informáciách o vašich preferenčných nákupoch alebo e-mailoch, ktoré ste odoslali na webovú stránku Goodyear. Všetky zoznamy použité na odoslanie produktu a ponuku služieb sú vytvárané a spravované v súlade s prísnymi podmienkami politiky ochrany osobných údajov našich zákazníkov. Kedykoľvek si môžete vyžiadať kópiu vašich osobných údajov, poprípade môžete požiadať o ich zmenu alebo vyradenie z našej databázy.

Poskytnutie osobných údajov

Z dôvodu, že spoločnosť Goodyear považuje informácie o osobách za dôverné, našou politikou je neposkytovať žiadne osobné údaje zbierané on-line tretím stranám, pokiaľ toto poskytnutie nie je nariadené zákonom alebo je predmetom súdneho alebo vládneho konania. Goodyear nepredáva, nepožičiava a nepresúva osobné údaje iným organizáciám.

Iné webové stránky

Webové stránky Goodyear môžu obsahovať prepojenia na iné stránky. Vynakladáme však veľkú snahu, aby boli na našich webových stránkach uvedené len prepojenia na také stránky, ktoré zdieľajú naše štandardy a rešpektujú ochranu osobných údajov. Napriek tomu nie sme zodpovední za obsah alebo praktiky týkajúce sa ochrany osobných údajov na iných stránkach.