Kas mainās ES riepu marķējumā?

ES riepu marķējums

 

Kas mainās ES

riepu marķējumā?

 

Sākot ar 2021. gada maiju, tiek piemērota Regula (ES) 2020/740, mainot riepu marķēšanas veidu. Uzziniet vairāk par riepu marķējuma nozīmi un jaunumiem riepu enerģijas vērtējumā.

 

Goodyear ir cieši sadarbojies ar Eiropas iestādēm attiecībā uz atjaunināto riepu marķējumu, lai veicinātu nozares inovācijas un palīdzētu patērētājiem pieņemt apzinātākus lēmumus saistībā ar riepām. Mēs uzskatām, ka jaunais ES riepu marķējums ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmāku informāciju par riepu parametriem un galalietotājiem izdarīt apzinātu izvēli, iegādājoties jaunas riepas. Jaunajā ES riepu marķējumā ir pieejama arī detalizētāka informācija, kas atrodama tiešsaistē, – tādējādi patērētājiem un profesionāļiem ir vieglāk izdarīt pareizo izvēli. Detalizētāku skaidrojumu par riepu marķējumu mēs esam sagatavojuši nākamajās sadaļās.

Vecais salīdzinājumā ar jauno: ES riepu marķējumu salīdzinājums

ES riepu marķējumam un efektivitātes klasēm ir jauns noformējums, un šie parametri ir nedaudz mainīti nesen izveidotās skalas dēļ. Iepriekšējā standarta marķējumā bija norādītas riepu klases tikai attiecībā uz rites pretestību, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni. Jaunajā ES riepu marķējumā ir papildu informācija par riepu veiktspēju sniega un apledojuma apstākļos. Tagad ir piecas, nevis septiņas klases marķējuma saķeres apzīmēšanai ar slapju ceļu un rites pretestības noteikšanai, kas apzīmētas ar burtiem no A līdz E. 

Vecais marķējums

1222/2009

Jaunais marķējums

2020/740

Saķeres ar slapju ceļu novērtējums

“Saķere ar slapju ceļu” ir riepas spēja izveidot saķeri ar ceļa virsmu slapjos laikapstākļos. ES vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta tikai vienam saķeres ar slapju ceļu aspektam, proti, riepas bremzēšanas īpašībām uz slapjas virsmas. Veiktspēja tiek vērtēta diapazonā no A līdz E klasei. Riepas, kurām ir augsta saķere ar slapju ceļu, apstājas ātrāk, ja bremzes tiek nospiestas pilnībā. Ārkārtējās situācijās daži metri var izšķirt visu.

Piezīme. Jums vienmēr jāņem vērā ieteicamais apstāšanās ceļš braukšanas laikā.

* Ja mērīts saskaņā ar Regulā EK 1222/2009 norādītām testu metodēm. Bremzēšanas ceļš ir atkarīgs no braukšanas apstākļiem un citiem ietekmējošiem faktoriem.

Degvielas patēriņa efektivitāte

Vai zināt, ka riepa ietekmē līdz pat 20 % no jūsu automobiļa degvielas patēriņa? Izvēloties riepas ar augstu degvielas patēriņa efektivitātes vērtējumu, tiek nodrošināts lielāks nobraukums ar vienu uzpildes reizi un mazākas CO2 izplūdes. Atkarībā no riepas rites pretestības tās degvielas patēriņa efektivitāte svārstīsies no A klases, kas norāda uz vislabāko degvielas ekonomiju, līdz E klasei, kas nozīmē vissliktāko degvielas ekonomiju. Starp klasēm degvielas patēriņš palielinās par aptuveni 0,1 litru uz katriem nobrauktajiem 100 km. Vienkāršāk sakot, degvielu ekonomējošām riepām nepieciešama mazāka rites enerģija. Tas galu galā nozīmē mazāku degvielas patēriņu, un jūs arī samazināsiet savu ietekmi uz vidi!

Trokšņa līmeņa novērtējums

ES riepu vērtējumos tiek ņemts vērā arī ārējais troksnis, ko riepa rada braucot. Izvēloties riepu ar zemu trokšņa līmeņa vērtējumu, varēsiet samazināt ietekmi uz vidi. Trokšņa līmenis tiek iedalīts A, B vai C klasē. Riepas rites troksni mēra decibelos, un precīzs skaitlis ir norādīts marķējuma lejasdaļā. Riepām ar zemu trokšņa līmeni tas ir no 67 līdz 71 dB. Augstākajā līmenī skaņas viļņi svārstās diapazonā no 72 līdz 77 dB. Samazinot troksni tikai par dažiem decibeliem, tiek panākta liela atšķirība trokšņa līmeņos. Tātad, palielinot trokšņa līmeni tikai par 3 dB, ārējais trokšņa līmenis, ko rada riepa, dubultojas.

Jaunā ES riepu marķējuma skaidrojums

ES riepu marķējuma atjauninātajā versijā ir pieejama jauna informācija. Īsumā izskaidrots jaunais ES riepu marķējuma dizains:

 

 

QR kods:

QR koda iekļaušana nodrošina ērtu piekļuvi informācijai par produktu ES produktu datubāzes publiski pieejamajā daļā. Kodu var skenēt, un tas nodrošina piekļuvi produkta informācijas lapām un Eiropas riepu marķējumiem.

 

Riepas tipa identifikators:

Katra riepa ir jāidentificē, izmantojot unikālu riepu apzīmējumu.

 

Sniega riepas ikona:

Sniega riepas ikona norāda, vai riepa ir piemērota bargiem laikapstākļiem, kad ir daudz sniega. Tai ir trīs virsotņu kalnu sniegpārslas simbols (3PMSF), kas iestrādāts šādu riepu sānu daļā. Sniega saķeres sniegumu kopumā pārbauda saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu. Noteikumos ir sīki aprakstīti tādi faktori kā testa virsma, gaisa temperatūra, transportlīdzekļa testēšana, slodze, spiediens, ātrums un daudzi citi aspekti.

 

Ledus riepas ikona:

Otrajā jaunajā ikonā ir ledus stalagmīta simbols, un tas norāda, ka riepa nodrošina īsāku bremzēšanas ceļu ziemā uz ledus klātiem ceļiem. Informācija par saķeri ar ledu tiks balstīta uz ISO standartu (ISO 19447), ko paredzēts publicēt 2021. gada jūlijā. Riepām, kas atbilst tehniskajām prasībām, ledus saķeres piktogramma tiks iekļauta jaunajā C1 riepu (vieglo automobiļu riepu) ES riepu marķējumā, kas atbilst minētajā ISO standartā noteiktajiem minimālajiem saķeres ar ledu rādītājiem. C2 un C3 riepu standarti vēl jānosaka. 

Aplūkojiet mūsu riepas

Goodyear pilnībā atbalsta šos Riepu marķēšanas regulas labojumus un labprāt sniedz klientiem vairāk informācijas par riepu parametriem, kad viņi iegādājas riepas. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu misija ir popularizēt riepas ar vislabāko drošību un viszemāko degvielas patēriņu, un mēs iestājamies par vides aizsardzību visā riepu nozarē. Mūsu eksperti labprāt sniegs padomus attiecībā uz to, kuras riepas ir vispiemērotākās jūsu automobilim un vajadzībām!

 

Pārmaiņu kopsavilkums

 

 • Samazināts vērtēšanas līmeņu skaits: degvielas patēriņa efektivitāte un saķere ar slapju ceļu tagad tiek vērtēta piecos līmeņos (no A līdz E), nevis septiņos
 • Ārējais rites troksnis tiek vērtēts diapazonā no A (viszemākais trokšņa līmenis) līdz C (visaugstākais trokšņa līmenis)
 • Jaunajā ES riepu marķējumā ir paredzēts QR kods, kuru var skenēt, lai piekļūtu sīkākai informācijai par produktu
 • Katrai riepai jāuzrāda unikāls identifikators
 • Jaunā sniega riepas ikona norāda, vai riepa ir piemērota smagiem sniegotiem laikapstākļiem
 • Jaunā ledus saķeres ikona norāda, vai C1 riepa (vieglo automašīnu riepa) atbilst jaunajā ISO 19447 standartā noteiktajām minimālajām saķeres ar ledu indeksa vērtībām

 

Bieži uzdotie jautājumi par jauno riepu marķējuma regulu

 

 1. Kas ir riepu marķējums?
  Riepu marķējums tika ieviests 2012. gadā un patērētājiem visā Eiropā sniedz būtisku informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, drošību un troksni, nodrošinot detalizētu informāciju par riepu rites pretestību, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni. ES riepu marķējuma mērķis ir, izmantojot šo kopējo skalu, palīdzēt patērētājiem vieglāk pieņemt pārdomātu izvēli, iegādājoties jaunas riepas. 2021. gada 1. maijā stāsies spēkā pārskatītais riepu marķējums.
 2. Kāpēc Eiropas Komisija maina esošo riepu marķējumu?
  Ar pārskatīto riepu marķējuma regulu Eiropas Komisija vēlas palielināt drošību, kā arī ceļu transporta ekonomisko un vides efektivitāti, veicinot tādu riepu izvēli, kas nodrošina efektīvu degvielas patēriņu, ir drošas un ar zemu trokšņa līmeni. Jaunais marķējums ietver arī jaunu informāciju patērētājiem, norādot, vai riepa ir piemērota lietošanai nopietnos sniega apstākļos vai ekstrēmos ledus apstākļos.
 3. Kāda ir Goodyear nostāja attiecībā uz pārskatīto riepu marķējuma regulu?
  Goodyear atbalsta riepu marķējuma regulā veiktās izmaiņas un apņemas veikt visas darbības attiecībā uz tās ieviešanu. Mēs esam pārliecināti, ka jaunais ES riepu marķējums ļaus patērētājiem iegūt noderīgāku un salīdzināmu riepu parametru informāciju un palīdzēs galalietotājiem pieņemt pārdomātu izvēli, iegādājoties jaunas riepas.  Tas arī ļaus izcelt riepas, kuras raksturo augstākās drošības un vides aizsardzības īpašības. Turklāt Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāze (EPREL), kurā tiek reģistrētas visas ES pieejamās riepas, palīdzēs uzlabot informācijas plūsmu starp riepu ražotājiem un valsts iestādēm, tādējādi uzlabojot tirgus pārraudzību.
 4. Kad stājas spēkā jaunie ES riepu marķējuma noteikumi?
  Jaunā riepu marķējuma regula stājas spēkā 2021. gada 1. maijā. Līdz tam tiek izmantots pašreizējais riepu marķējums.
 5. Vai jaunā riepu marķējuma regula attiecas uz visām riepām?
  Riepu marķējuma regula attiecas tikai uz jaunām pasažieru automašīnu riepām (C1 riepām), vieglā komerctransporta riepām (C2 riepām) un smago automašīnu riepām (C3 riepām).
 6. Kuras riepas nav iekļautas jaunajā riepu marķējuma regulā?
  Riepu marķējuma regula attiecas tikai uz jaunām pasažieru automašīnu riepām (C1 riepām), vieglā komerctransporta riepām (C2 riepām) un smago automašīnu riepām (C3 riepām). No jaunās regulas šobrīd ir izslēgtas šādas kategorijas: riepas ar atjaunotu protektoru, bezceļu riepas, sacīkšu riepas, radžotās riepas, pagaidu lietošanas rezerves riepas, riepas, kas paredzētas uzstādīšanai uz transportlīdzekļiem, kas pirmoreiz reģistrēti pirms 1990. gada 1. oktobra, riepas, kuru ātruma kategorija ir līdz 80 km/h, riepas, kuru nominālais diska diametrs nepārsniedz 254 mm vai ir vismaz 635 mm.
 7. Kas mainās ES riepu marķējumā?
  • Jaunā regula attieksies arī uz kravas automašīnu riepām, tādēļ tā ietvers riepu klases C1 (pasažieru automašīnu riepas), C2 (vieglā komerctransporta riepas) un C3 (smagā komerctransporta riepas).
  • Saskaņā ar jauno regulu papildus standarta marķējumam (rites pretestība, saķere ar slapju ceļu un ārējais rites troksnis) pastāv iespēja iekļaut ikonu, kas norāda, vai riepa ir piemērota nopietniem sniega apstākļiem, un otru ikonu, kas norāda riepas saķeri uz ledus. Riepas, kas ir piemērotas nopietniem sniega apstākļiem, apzīmē ikona ar trīs kalnu virsotnēm un sniegpārslu (3PMSF), un tā ir iestrādāta šo riepu sānu malā. C1 (pasažieru automašīnu) riepām, kas atbildīs gaidāmā ISO standarta par sniegumu uz ledus prasībām, būs jauns simbols ar ledus stalagmītu.
  • Nelielas izmaiņas, kas ieviestas attiecībā uz marķējuma klasēm rites pretestībai un saķerei ar slapju ceļu: pašreizējās tukšās vai neaizņemtās C1 un C2 riepu klases ir aizpildītas, un liekās marķējuma klases (kas saskaņā ar ierobežojumu vērtībām vairs netiek atļautas) ir izdzēstas no jaunās skalas, kurā tagad ir tikai 5 klases (A–E).
  • Apakšējā daļā vienmēr būs norādīta trokšņu līmeņa klase (A, B vai C) un ārējais trokšņu līmenis decibelos.
  • Saskaņā ar jauno regulu riepu marķējumam ir jāietver arī riepu ražotāja nosaukums, kā arī unikāls identifikators, riepas tipa identifikators.
  • Visbeidzot — riepu marķējumam ir jāiekļauj QR kods, kas nodrošina tiešo saiti uz Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāzi (EPREL).
 8. Vai riepu izplatītājiem ir jāmaina līdz 2021. gada 1. maijam tirgū nonākušo un krājumos esošo riepu marķējums?
  Visām C1, C2 un C3 riepām, kas ražotas pēc 2021. gada 1. maija un attiecīgi nonākušas tirgū pēc šī datuma, ir jābūt jaunajam marķējumam. Tomēr izplatītājiem pēc 2021. gada 1. maija nav jāmaina krājumos esošo riepu marķējums, ja šīs riepas nonāca tirgū pirms šī datuma, tātad — pirms jaunās riepu marķējuma regulas stāšanās spēkā. Citiem vārdiem sakot — riepām, kas ir nonākušas tirgū līdz 2021. gada 1. maijam, līdz to pārdošanas brīdim var tikt paturēts vecais marķējums. Tādēļ atkarībā no datuma, kad riepas ir nonākušas tirgū, arī pēc 2021. gada 1. maija tirdzniecības vietās būs redzams gan vecais, gan jaunais marķējums.
 9. Kādus pienākumus riepu ražotājiem uzliek jaunā riepu marķējuma regula?
  jābūt norādītai ražotāja tīmekļa lapās, bukletos un tehniskajā reklāmas dokumentācijā, kas tiek izsniegta pircējam. Sākot ar 2021. gada 1. maiju, pirms riepu izlaišanas tirgū riepu ražotājiem jaunās riepu marķējuma regulas prasītā informācija ir jānorāda arī produktu datubāzē (EPREL).
 10. Kas ir EPREL?
  EPREL ir Eiropas ražojumu energomarķējuma datubāze, kas tika izveidota, lai patērētājiem nodrošinātu svarīgu informāciju par energoefektivitāti. Tās mērķis ir uzlabot tirgus pārraudzības darbības un to ieviešanu ES.  Likums nosaka, ka produktu, uz kuriem attiecas ES energomarķējuma noteikumi (piem., sadzīves tehnikas), piegādātājiem (ražotājiem, importētājiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem) pirms savu produktu izlaišanas ES tirgū ir jāaugšupielādē to informācija datubāzē.  Saskaņā ar jauno riepu marķējuma regulu, sākot ar 2021. gada 1. maiju, arī riepu ražotājiem pirms riepas izlaišanas tirgū būs jāpievieno tās informācija produktu datubāzē.
 11. Vai riepu marķējums nodrošina detalizētu informāciju par riepas darbību?
  Marķējums nodrošina pamatinformāciju par trīs būtiskākajiem riepas darbības aspektiem (degvielas ekonomija, saķere ar slapju ceļu un ārējais rites troksnis), lai palīdzētu patērētājiem pieņemt pārdomātu izvēli. Tomēr šis marķējums neaptver visus parametrus, kas ir saistīti ar riepas kopējo darbību. Piemēram, neatkarīgi pētījumi, ko veic automoto žurnāli, ietver vidēji piecpadsmit riepu darbības aspektus, savukārt Goodyear analizē vairāk nekā piecdesmit kritērijus, tostarp akvaplanēšanas pretestību, vadāmību uz sausa seguma, bremzēšanu uz sausa seguma, stabilitāti, braucot lielā ātrumā, nobraukumu un daudzus citus kritērijus. Tādēļ marķējums nevar aizstāt speciālu laboratoriju veiktos kvalitātes testus vai informāciju, ko nodrošina ražotāji un citas instances, kas riepu darbības novērtēšanai izmanto plašāku kritēriju klāstu.

Atrast riepas

Atrast izplatītāju

Tehnoloģijas un inovācijas