Kuidas rehvi vahetada

 • Parkige kõrvalisse kohta tasasele pinnale
 • Lülitage sisse ohutuled ja kasutage muid hoiatusvahendeid vastavalt kohalikule liikluseeskirjale (nt helkurvest, ohukolmnurk), et teised liiklejad teid näeksid.
 • Asetage toestusmaterjal, nagu puuklots või telliskivi, ühe mittetõstetava ratta ette ja taha, et vältida sõiduki veeremahakkamist ja suurendada stabiilsust.
 • Leidke varurehv ja tungraud. Kui te ei tea, kus need asuvad, vaadake kasutusjuhendit.
 • Joondage tungraud korralikult, et see oleks kindlasti õiges kohas, vältimaks sõiduki kahjustamist. Vajaduse korral vaadake selle paigutamiskohta kasutusjuhendist. 
 • Hakake sõidukit tungrauaga üles tõstma, hoides survet vastu maad (ilma sõidukit täiesti üles tõstmata).
 • Eemaldage ilukilbid või keskmised katted, et pääseksite ligi Eemaldage ilukilbid või keskmised katted, et pääseksite ligi rattamutritele.
 • Keerake rattamutreid nende vabastamiseks rattavõtmega vastupäeva.
 • Tõstke sõiduk üles, et saaksite rehvi hõlpsalt eemaldada. Esmalt veenduge, et tungraud oleks stabiilses asendis.
 • Paigaldage varurehv ja asetage rattamutrid õigetele kohtadele.
 • Keerake rattamutrid rattavõtmega päripäeva veidi kinni. NÕUANNE. Veenduge, et rattamutrid oleksid tugevalt kinni, kuid ärge kasutage liigset jõudu. Muidu võib sõiduk tungraualt maha libiseda.
 • Laske tungraud täiesti alla, kuni sõiduk toetub kõigile ratastele. 
 • Keerake rattamutrid enne sõidu alustamist rattavõtmega korralikult kinni. Pingutage need nii tugevalt, kui jõuate.
 • Peatuge ja kontrollige pärast paari kilomeetri läbimist, kas rattamutrid on endiselt tugevalt kinni.

Leidke rehv

Leidke edasimüüja

Tehnoloogia ja uuenduslikkus