Privaatsusavaldus

Privaatsuseeskirjad

Internetiprivaatsuse eeskirjapõhine konfidentsiaalsus ja Goodyear Dunlop Tires Europe B.V privaatsuseeskirjad, edaspidi Goodyear, peab isikuandmeid, s.t teie nime, posti- ja meiliaadresse või telefoninumbrit privaatseks ja konfidentsiaalseks. Sellest lähtuvalt salvestatakse teie antud isikuandmed turvalisse kohta, millele on juurdepääs vaid kindlaksmääratud töötajatel või volitatud isikutel; neid andmeid kasutatakse ainult meie toodete pakkumiseks või meie klientide paremaks teenindamiseks. Goodyear ei avalda isikuandmeid muudele asutustele.

Andmete kogumine

Goodyeari veebisaidil sirvimine on anonüümne. Isikuandmeid selle käigus ei koguta. Osa meie veebisaitide piirkondi võib sellegipoolest nõuda, et edastaksite meile vabatahtlikult oma isikuandmeid, sh oma nime, meiliaadressi vms kirjavahetuse, saidi registreerimise, ostu tegemise või Interneti-uuringutes osalemise eesmärgil. Goodyear võib samuti säilitada teie elektroonilist teabevahetust meie teenindusesindajate, veebihalduri või muude partneritega. Neid andmeid kasutatakse ainult Goodyearis eesmärgiga klienditeenindust pidevalt parandada. Goodyeari veebisaitidel jälgitakse teavet nende külastamiste kohta. Näiteks tehakse statistikat selle kohta, mitu külastajat päevas veebilehel käib, mitu päringut veebisaidi teatavate failide kohta päevas saadakse ja millistest riikidest need päringud on tehtud. Seda koondstatistikat kasutatakse meie veebisaidi kohandamiseks, et see vastaks paremini teie vajadustele ja seda võidakse edastada ka teistele, kuid statistika ei hõlma isikuandmeid ega seda ei saa selliste andmete kogumiseks kasutada. Olemas on nn küpsiste tehnoloogia, mida saab kasutada teile veebisaidilt isikupõhise teabe pakkumiseks. Küpsis on andmeelement, mille veebileht võib saata teie internetisirvijale, mis võib selle siis teie süsteemi salvestada. Teatavad Goodyeari saidi võivad kasutada nn küpsiseid või veebimajakaid. Küpsis on andmeelement, mille veebileht võib saata teie internetisirvijale, mis võib selle siis teie süsteemi salvestada. Küpsised võimaldavad meil veebisaidi külastajaid paremini teenindada individuaalse kogemuse pakkumisega. Veebimajakat ehk teise nimega valgussilti või pikselsilti kasutatakse kordumatute küpsiste tuvastamiseks ja see aitab meil määratleda reklaamid, mis toovad kasutajad kindlale veebisaidile. Saate seadistada oma internetisirvija teile märku andma, kui see mõne küpsise saab, andes teile võimaluse otsustada, kas võtate selle vastu või mitte. Küpsise vastuvõtmisest keeldumisel keelab see ka veebimajaka. Nii küpsiste kui ka veebimajakate abil kogutav teave on anonüümne ja isikut ei tuvastata. Kogutavad andmed ei sisalda teie nime, aadressi, telefoninumbrit ega meiliaadressi.

Andmete kasutamine

Goodyear võib kasutajate meile antud andmeid kasutada näiteks teenuste pakkumiseks, tarbijahuvi mõõtmiseks meie erisuguste toodete või teenuste osas või kasutajate teavitamiseks uutest toodetest ja programmidest. Need pakkumised võivad tugineda uuringutes antud teabele, ostueelistusi puudutavale teabele või mõnele Goodyeari saidile saadetud e-kirjale. Kõik loendid, mida kasutatakse teile toote- ja teenusepakkumiste saatmiseks, töötatakse välja ja hallatakse rangetel tingimustel, mis on mõeldud kliendi isikuandmete turvalisuse ja privaatsuse kaitsmiseks. Võite alati taotleda enda isikuandmetest koopiat ja nende parandamist või eemaldamist meie andmebaasist.

Avalikustamine

Et Goodyear peab kõiki meie kogutud ja säilitatavaid isikuandmeid konfidentsiaalseks, on meie eeskirjades veebisaidil kogutud isikuandmeid kolmandatele osapooltele mitte avaldada, välja arvatud olukorras, kus seda nõuab seadus või kui see on seotud kohtu või riigiasutuse läbiviidava uurimise või menetlusega. Goodyear ei müü, rendi ega edasta isikuandmeid muudele organisatsioonidele.

Muud veebisaidid

Goodyeari veebisaidid võivad sisaldada linke teistele saitidele ja me anname endast parima, et need oleksid ainult sellised veebisaidid, mis jagavad meie kõrgeid standardeid ja privaatsuse austamist. Sellegipoolest ei vastuta me teiste veebisaitide sisu ega privaatsustavade eest.