Výmena prázdnej pneumatiky

Ako vymeniť pneumatiku

  • Zaparkujte mimo premávky na rovnej ploche
  • Použite výstražné svetlá a ostatné výstražné prostriedky predpísané vašimi dopravnými predpismi (napr. bezpečnostnú vestu, výstražný trojuholník), čím zabezpečíte, že vás účastníci premávky budú vidieť.
  • Umiestnite vhodný predmet – ako kus dreva alebo tehly – pred a za niektoré koleso, ktoré sa nebude dvíhať, aby ste zabránili pohybu a zvýšili stabilitu.
  • Nájdite náhradné koleso a zdvihák. Ak neviete, kde sú, pozrite v návode.
  • Zarovnajte zdvihák, aby ste sa uistili, že je na správnom mieste, a zabránili poškodeniu vozidla. Ak nie ste si istí, kam patrí, pozrite v návode.
  • Začnite dvíhať vozidlo, ale zachovajte určitý tlak so zemou (nezdvihnite vozidlo úplne).
  • Odnímte veká nábojov alebo puklice, aby ste mali prístup k maticiam kolesa.
  • Povoľte matice kolesa otáčaním doľava, použite na to maticový kľúč.
  • Nadvihnite vozidlo, aby ste mohli ľahko demontovať pneumatiku. Uistite sa najskôr, že zdvihák je stabilný.
  • Nasaďte náhradnú pneumatiku a umiestnite matice kolesa na správne miesta.
  • Mierne utiahnite matice kolesa, tentokrát ich otáčajte doprava. TIP: Dbajte na to, aby boli matice utiahnuté, ale nepoužite príliš veľkú silu. Mohli by ste zvaliť auto zo zdviháku.
  • Spustite zdvihák úplne, kým auto znova nestojí na všetkých štyroch kolesách.
  • Pred jazdou riadne dotiahnite matice kolesa kľúčom. Utiahnite ich tak silno, ako len môžete.
  • Po prejdení niekoľkých kilometrov sa zastavte a skontrolujte, či sú matice kolesa utiahnuté.