Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τα ελαστικά

Αντικατάσταση των ελαστικών

Όλα τα ελαστικά φθείρονται ή καταστρέφονται και θα πρέπει να αντικατασταθούν κάποια στιγμή.

Το πόσο γρήγορα έρχεται αυτή η στιγμή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι οδηγικές σας συνήθειες, η περιοχή όπου ζείτε και το πόσο καλά συντηρείτε τα ελαστικά σας.

Πότε πρέπει να τα αντικαταστήσω?

Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά σας, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Να ελέγχετε τα παρακάτω σημεία για να διαπιστώσετε εάν τα ελαστικά χρειάζονται αντικατάσταση:

 • Ράβδοι φθοράς πέλματος: τα περισσότερα ελαστικά διαθέτουν ράβδους φθοράς πέλματος, οι οποίες είναι ράβδοι από σκληρό καουτσούκ που είναι ορατές μόνον όταν το βάθος πέλματος έχει φθαρεί πέρα από το όριο για ασφαλή οδήγηση, το οποίο είναι συνήθως 1,6 mm.
 • Ανομοιόμορφη φθορά: Θα πρέπει επίσης να ελέγχετε το πέλμα για ανομοιόμορφη φθορά, καθώς ενδέχεται να υποδηλώνει άλλα προβλήματα στα ελαστικά ή στο όχημά σας.
 • Εξόγκωμα ή φούσκωμα στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού. Μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του ελαστικού και ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.
 • Ένα ελαστικό κλάταρε επειδή έσκασε.
 • Σκισίματα ή άλλες σημαντικές βλάβες.
 • Τρύπες στο πλευρικό τοίχωμα ή στο πέλμα μεγαλύτερες από 0,64 cm. Δεν μπορείτε να επισκευάσετε μεγαλύτερες τρύπες και δεν θα πρέπει να επισκευάζετε ελαστικά όπου το βάθος πέλματος είναι κάτω από 1,6 mm.

Συμβουλές αγοράς ελαστικών αντικατάστασης

 • Αντικατάσταση και των τεσσάρων ελαστικών
 • Είναι καλύτερα να αντικαθιστάτε όλα τα ελαστικά μαζί. Για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο συνιστούμε να είναι του ιδίου τύπου και μεγέθους, εκτός αν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό από τον κατασκευαστή του οχήματος.

 • Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν
 •  Αν αγοράσετε μόνο δύο ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με αυτά που παραμένουν στο όχημά σας και ότι αυτό επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία και τον κατασκευαστή του οχήματος.

 • Τοποθετήστε τα νέα ελαστικά στον πίσω άξονα
 • Για καλύτερη πρόσφυση και σταθερότητα κατά την οδήγηση, όταν αγοράζετε μόνο δύο νέα ελαστικά θα πρέπει να τα τοποθετείτε στους πίσω τροχούς.

 • Ελαστικά radial και μη
 • Αν πρέπει να τοποθετηθούν και οι δύο τύποι στο ίδιο όχημα, να τοποθετείτε πάντα τα ελαστικά radial στον πίσω άξονα.

 • Μην συνδυάζετε ποτέ
 • ελαστικά radial και μη στον ίδιο άξονα.

 • Διαφορετικοί δείκτες ταχύτητας
 • Δεν συνιστάται να τοποθετείτε ελαστικά με διαφορετικούς δείκτες ταχύτητας. Εντούτοις, αν τοποθετηθούν ελαστικά με διαφορετικούς δείκτες ταχύτητας, θα πρέπει τα ελαστικά σε κάθε άξονα να έχουν τον ίδιο δείκτη ταχύτητας.

 • Ικανότητα μεταφοράς φορτίου
 • Φροντίστε τα ελαστικά αντικατάστασης να καλύπτουν ή να υπερβαίνουν τις προδιαγραφές μεταφοράς φορτίου που ορίζει ο κατασκευαστής.

Τι θα συμβεί στα παλαιά ελαστικά μου?

Στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, το 90% των παλαιών ελαστικών (ονομάζονται και ελαστικά που έχουν συμπληρώσει τον κύκλο ζωής τους) ανακυκλώνεται για ανάκτηση ενέργειας.

Προειδοποίηση

Πριν από την αντικατάσταση των ελαστικών, να ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη και να ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με την αντικατάσταση ελαστικών. Ο χειρισμός του οχήματος μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά αν αλλάξουν οι διαστάσεις ή ο τύπος του ελαστικού.

Βρείτε Ελαστικό

Βρείτε Μεταπωλητή

Τεχνολογία και Καινοτομία