Ανάγνωση των σημάνσεων στο πλευρικό τοίχωμα

Ανάγνωση των σημάνσεων στο πλευρικό τοίχωμα

Το πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού σας περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε. Εδώ παρουσιάζουμε έναν σύντομο οδηγό επεξήγησης των αριθμών και των γραμμάτων:

Tyre Sidewall Markings

A. Πλάτος ελαστικού

Το πλάτος του ελαστικού σας σε χιλιοστά, από πλευρικό τοίχωμα σε πλευρικό τοίχωμα.

B. Προφίλ

Ο λόγος της εγκάρσιας τομής του ελαστικού προς το πλάτος του, σε μορφή ποσοστού. Το προφίλ 65, για παράδειγμα, υποδεικνύει ότι το ύψος του ελαστικού αντιστοιχεί στο 65% του πλάτους του.

C. Διάμετρος τροχού

Είναι η διάμετρος (το ύψος) του τροχού σε ίντσες.

D. Δείκτης φορτίου

Στο πλευρικό τοίχωμα αναγράφεται ο δείκτης φορτίου του ελαστικού σας, ακριβώς δεξιά από τη διάμετρο.

Ο δείκτης φορτίου του ελαστικού σχετίζεται με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς (σε kg). Για παράδειγμα, ένα ελαστικό με δείκτη φορτίου 91 μπορεί να μεταφέρει 615 kg.

Θα πρέπει να εξετάζετε μαζί τους δείκτες φορτίου και ταχύτητας κατά την αγορά νέων ελαστικών. Επίσης, μην ξεχνάτε να ελέγχετε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

E. Δείκτης ταχύτητας

Ο δείκτης ταχύτητας είναι η μέγιστη ταχύτητα για ένα ελαστικό όταν έχει τη σωστή πίεση και χρησιμοποιείται υπό φορτίο. Ο δείκτης ταχύτητας αντιπροσωπεύεται με ένα γράμμα στο τέλος των σημάνσεων του πλευρικού τοιχώματος, μετά από τον αριθμό δείκτη φορτίου. Ένα ελαστικό με δείκτη ταχύτητας V, για παράδειγμα, έχει μέγιστη ταχύτητα 240 χλμ./ώρα.

Κατά την αγορά νέων ελαστικών, πρέπει να φροντίζετε ο δείκτης ταχύτητας να ταιριάζει με τις δυνατότητες ταχύτητας του οχήματός σας.

Υψηλότεροι δείκτες φορτίου και διαφορετικοί δείκτες ταχύτητας

Ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη φορτίου και διαφορετικό δείκτη ταχύτητας από εκείνους που υποδεικνύονται στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος.

Εντούτοις, να ανατρέχετε πρώτα στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή για να ελέγξετε αν αυτά τα ελαστικά μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας και, επίσης, αν η χρήση τους επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τις προδιαγραφές των ελαστικών ή τους δείκτες ταχύτητας και φορτίου που αναγράφονται στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να σας βοηθήσει να το επιβεβαιώσετε πριν από την αγορά ή την τοποθέτηση των ελαστικών.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής?

Ναι, υπάρχει. Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη φορτίου και χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνους που συνιστά ο κατασκευαστής?

Ναι, υπάρχει. Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη ταχύτητας και φορτίου από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής?

Ναι, υπάρχει. Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνον που συνιστά ο κατασκευαστής?

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελαστικά για όλες τις εποχές ή χειμερινά (M+S) ελαστικά με χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας εφόσον: α) τοποθετηθεί ένα αυτοκόλλητο που υποδεικνύει το μέγιστο όριο ταχύτητας στο οπτικό πεδίο του οδηγού και β) δεν υπερβαίνετε το μέγιστο όριο ταχύτητας όταν οδηγείτε το όχημα. Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ελαστικών με υψηλότερο δείκτη φορτίου και χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας από εκείνους που συνιστά ο κατασκευαστής?

Ναι, μπορείτε να τοποθετήσετε ελαστικά με υψηλότερο δείκτη φορτίου και χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελαστικά για όλες τις εποχές ή χειμερινά (M+S) ελαστικά με χαμηλότερο δείκτη ταχύτητας εφόσον: α) τοποθετηθεί ένα αυτοκόλλητο που υποδεικνύει το μέγιστο όριο ταχύτητας στο οπτικό πεδίο του οδηγού και β) δεν υπερβαίνετε το μέγιστο όριο ταχύτητας όταν οδηγείτε το όχημα.

Εντούτοις, πρέπει πρώτα να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή του οχήματος για να ελέγξετε αν μπορούν να τοποθετηθούν στο όχημά σας.

Προειδοποίηση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη οχήματος για να προσδιορίσετε τα όρια φορτίου. Η υπερφόρτωση του οχήματος καταπονεί τα ελαστικά και άλλα σημαντικά μέρη του οχήματος. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα χειρισμού, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και αστοχία των ελαστικών. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ρωγμές, αποκόλληση δομικών στοιχείων ή «σκάσιμο» του ελαστικού.

Τύπος ελαστικού

Το γράμμα «Ρ» ή η απουσία γράμματος υποδεικνύει ελαστικό επιβατικού αυτοκινήτου.

Κατασκευή

Το γράμμα «R» σημαίνει radial. Όλα σχεδόν τα σύγχρονα ελαστικά είναι τύπου radial.

Σήμανση και αριθμός έγκρισης ECE

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το ελαστικό συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) σε σχέση με τα ελαστικά με αέρα.

Πληροφορίες για την πίεση

Αυτή είναι η μέγιστη πίεση για το ελαστικό σας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του οχήματός σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνιστώμενη πίεση ελαστικών, επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χειρισμό του αυτοκινήτου σας, τη συμπεριφορά στις στροφές, το φρενάρισμα και την αποδοτικότητα καυσίμου.

Δείκτες φθοράς πέλματος

Τα γράμματα «TWI» δείχνουν τη θέση των δεικτών φθοράς πέλματος του ελαστικού. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους δείκτες για να βεβαιώνεστε ότι τα ελαστικά έχουν αρκετό πέλμα. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το ελάχιστο βάθος πέλματος είναι 1,6 mm.

Ημερομηνία παραγωγής

Αυτός ο τετραψήφιος κωδικός υποδεικνύει την εβδομάδα και το έτος κατασκευής του ελαστικού σας.

Βρείτε Ελαστικό

Βρείτε Μεταπωλητή

Τεχνολογία και Καινοτομία