Φροντίδα των ελαστικών σας

Φροντίδα των ελαστικών σας

Πίεση ελαστικών

Η πίεση των ελαστικών μπορεί να επηρεάσει τον χειρισμό, τη συμπεριφορά στις στροφές, το φρενάρισμα και την αποδοτικότητα καυσίμου. Όταν το ελαστικό δεν έχει τη σωστή πίεση φθείρεται πιο γρήγορα και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

Να τα ελέγχετε τακτικά

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς τα ελαστικά χάνουν διαρκώς πίεση.

Ακόμα και σε ιδανικές συνθήκες, χάνουν περίπου 0,069 bar ή 1 psi ανά μήνα και αυτή η απώλεια αυξάνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Επομένως, πρέπει να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών μία φορά το μήνα, καθώς και να ελέγχετε προσεκτικά τα πέλματα.

Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η συνιστώμενη πίεση, θα τη βρείτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη ή στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού σας.

Πώς να ελέγξετε την πίεση

  1. Χρησιμοποιήστε ένα πιεσόμετρο. Μπορείτε να αγοράσετε ένα ή να απευθυνθείτε σε κάποιο συνεργείο ή πρατήριο καυσίμων της περιοχής σας.
  2. Να μετράτε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα επειδή όταν οδηγείτε ζεσταίνονται και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ένδειξη. Προσπαθήστε να κάνετε τη μέτρηση το πρωί.
  3. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας και τοποθετήστε το πιεσόμετρο πάνω στη βαλβίδα. Μην ανησυχήσετε αν ακουστεί συριστικός ήχος – είναι φυσιολογικό.
  4. Διαβάστε την ένδειξη που εμφανίζεται στο πιεσόμετρο και συγκρίνετέ την με τη συνιστώμενη πίεση για το ελαστικό σας, σε bar ή psi.
  5. Προσθέστε αέρα αν χρειάζεται, είτε χρησιμοποιώντας τον δικό σας αεροσυμπιεστή είτε μεταβαίνοντας σε κάποιο συνεργείο ή πρατήριο καυσίμων της περιοχής σας.
  6. Ελέγξτε πάλι την πίεση με το πιεσόμετρο και συγκρίνετέ την με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  7. Τοποθετήστε πάλι τα καπάκια βαλβίδων σε κάθε ελαστικό.
  8. Ελέγξτε όλα τα ελαστικά. Αν η πίεση μειώνεται υπερβολικά, απευθυνθείτε στο συνεργείο σας για βοήθεια. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε ζάντες που δεν εφαρμόζουν σωστά ή σε ελαττωματική βαλβίδα.

Βρείτε Ελαστικό

Βρείτε Μεταπωλητή

Τεχνολογία και Καινοτομία