Otázky? Volejte: Tel. 800 505 030 (po–pá 8.00–17.00)

1 rok dodatečné záruky pneumatik zdarma – objednejte si pneumatiky Goodyear online – rezervujte si montáž pneumatik online

Právo na odstoupení

Máte právo do čtrnácti dní odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste převzali Vámi objednané zboží od Vámi vybraného dodavatele, nebo v případě služeb (např. montáž pneumatik) čtrnáct dní od uzavření smlouvy. Pokud si přejete, abychom službu (např. montáž pneumatik) zahájili co nejdříve, musíte zaškrtnutím políčka výslovně potvrdit, že s tím souhlasíte a že se vzdáváte práva na námitku proti provedení služby, a to i v případě, že se tak stane před uplynutím čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.

 

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tomto svém rozhodnutí informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. prostřednictvím dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) na

 

Goodyear Operations S.A.
Michael Rupp
Dunlopstr. 2, 63450 Hanau, Německo
e-mail: eshop@goodyear.cz.

 

Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na adrese https://www.goodyear.eu/cs_cz/shop/company-links/right-to-withdrawal-form.html. Tento formulář však není povinný. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout z našich webových stránek. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když nám zašlete odstoupení od smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení.

 

Důsledky odstoupení

 

Pokud řádně odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně poplatků za doručení, a to okamžitě, nejpozději do čtrnácti dní ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše odstoupení od smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, použijeme pro vrácení peněz stejný platební způsob, který jste použili při původní platbě; v žádném případě Vám nebude účtován poplatek za vrácení peněz. Nejsme ale povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám předáte zakoupené zboží, nebo než prokážete, že nám bylo zboží odesláno, a to podle toho, co nastane dříve.

Přímé náklady na vrácení zboží ve výši 80 CZK nesete Vy. Za snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že ke  snížení hodnoty došlo v důsledku nakládání se zbožím, které není nezbytné pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

 

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb již během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. To odpovídá podílu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od smlouvy ve vztahu k celkovému rozsahu služeb poskytovaných v rámci smlouvy.