Поддържане на правилното налягане на гумите

Грижи за гумите

Налягане на гумите

Налягането на гумите може да повлияе върху поведението, завиването, спирането и икономията на гориво на Вашия автомобил. Гума с неправилно налягане ще се износи по-бързо и може да изложи безопасността Ви на риск.

Проверявайте ги редовно

Това е важно да се прави, защото гумите постоянно губят налягане.

Дори в идеални условия, те губят около 0,069 bar или 1 фунт на квадратен инч (psi) за месец – и това число се повишава при повишение на температурите.

Така че проверявайте налягането в гумите поне веднъж месечно и докато правите тази проверка, прегледайте добре протекторите.

Ако не знаете какво е препоръчителното налягане, ще намерите информация за това в ръководството на Вашия автомобил или върху стената на гумата.

Как да проверите налягането

  1. Използвайте манометър. Купете собствен или използвайте този в местния сервиз.
  2. Правете това, когато гумите са студени, защото при шофиране гумите загряват и това може да повлияе на показанията. Нека това бъде първата Ви задача сутрин.
  3. Развинтете капачката на вентила и поставете манометъра върху вентила. Не се притеснявайте, ако чуете малко съскане, това е нормално.
  4. Отчетете налягането на манометъра и го сравнете с препоръчителното налягане за Вашите гуми в bar или psi. 
  5. Напомпайте допълнително гумата, ако това е необходимо, със собствен компресор или в местния сервиз.
  6. Проверете налягането отново с манометъра и сравнете със спецификациите на производителя.
  7. Завинтете отново капачките на вентилите на всяка гума.
  8. Проверете всяка гума. Ако налягането в гумите пада прекалено много, помолете за помощ в сервиза. Причината може да са неправилно поставени джанти или неизправен вентил.

Открийте гума

Открийте търговец

Технология и иновация