Как да смените гума

 • Паркирайте на равна повърхност встрани от трафика
 • Използвайте аварийни светлини и други предупредителни устройства в съответствие с изискванията на местния правилник за движение (напр. предпазна жилетка, авариен триъгълник), за да гарантирате, че преминаващите автомобили ще Ви забележат.
 • Поставете застопоряващ материал (парче дърво или тухла) пред и зад една от гумите, които няма да повдигате, за да предотвратите приплъзване и да повишите стабилността.
 • Намерете резервната гума и крика. Ако не знаете къде се намират, проверете в ръководството на автомобила.
 • Центрирайте добре крика, за да сте сигурни, че той се намира на правилното място и по този начин няма да повредите Вашия автомобил. Отново погледнете в ръководството, ако не знаете къде да го поставите.
 • Започнете да повдигате автомобила с крика, като поддържате натиска към земята (без да повдигате изцяло автомобила).
 • Махнете тасовете или централните капаци, за да получите достъп до гайките на джантите.
 • Завъртете гайките на джантата по посока, обратна на часовниковата стрелка, като използвате ключ тип автокръстачка.
 • Завършете повдигането на автомобила на крика, така че да можете лесно да свалите гумата. Първо се уверете, че крикът е стабилен.
 • Монтирайте резервната гума и поставете гайките за джанта в правилните позиции.
 • Затегнете гайките за джанта с Вашия ключ за гуми, като този път въртите по посока на часовниковата стрелка. СЪВЕТ: Уверете се, че гайките на джантата са затегнати, но не използвайте прекалено голямо усилие. Прекаленото усилие може да избута автомобила от крика.
 • Напълно спуснете крика, докато автомобилът не застане изцяло на четири колела.
 • Затегнете добре гайките на джантите с ключа, преди да започнете да шофирате. Уверете се, че сте ги затегнали възможно най-добре.
 • Спрете и проверете дали гайките на джантата все още са затегнати, след като изминете няколко километра.

Открийте гума

Открийте търговец

Технология и иновация