Masz pytania? Zadzwoń: Tel. 800 060 080 (pon.–pt. 08.00–18.00)

Kup opony marki Goodyear online – 1 rok gwarancji gratis – zarezerwuj montaż przy zakupie

 

Regulamin korzystania

REGULAMIN KORZYSTANIA DOTYCZĄCY OCEN WYSTAWIANYCH PRZEZ KLIENTÓW

Niniejszy Regulamin korzystania reguluje sposób korzystania przez Państwa z usług w zakresie ocen wystawianych przez klientów oferowanych przez spółkę Goodyear Polska Sp z.o.o. W przypadku sprzeczności między zasadami ochrony danych stosowanymi przez spółkę Goodyear Polska Sp z.o.o. a niniejszym regulaminem, w odniesieniu do Usługi w zakresie ocen wystawianych przez klientów obowiązuje niniejszy Regulamin.

Przekazując treści spółce Goodyear Polska Sp z.o.o., oświadczają Państwo i gwarantują, że:

 • są Państwo jedynym autorem lub właścicielem praw do użytkowania;
 • dobrowolnie zrzekają się Państwo wszystkich „praw własności intelektualnej” w odniesieniu do tych treści;
 • wszystkie przekazane przez Państwa treści są zgodne z prawdą;
 • mają Państwo ukończone 18 lat;
 • posługiwanie się przekazanymi przez Państwa treściami nie stanowi pogwałcenia niniejszego Regulaminu korzystania i nie powoduje szkód po stronie żadnej osoby fizycznej ani prawnej.

Ponadto oświadczają Państwo i gwarantują, że nie przekazują Państwo żadnych treści,

 • co do których wiedzą Państwo, że są nieprawdziwe, niewłaściwe albo wprowadzają w błąd;
 • które naruszają prawa autorskie, patent, markę, tajemnicę przedsiębiorstwa albo dobra osobiste, w szczególności prawa w zakresie ochrony danych osoby trzeciej;
 • które naruszają przepisy rangi ustawowej, przepisy rozporządzenia albo inne przepisy (w tym w szczególności przepisy w zakresie kontroli eksportu, ochrony konsumentów, ochrony konkurencji, równego traktowania i reklamy wprowadzającej w błąd);
 • zniesławiających, obelżywych, krzywdzących wobec osoby, spółki osobowej albo przedsiębiorstwa, stanowiących formę dyskryminacji, zastraszania, nękania ze względu na wyznanie albo pochodzenie etniczne, ani wywołujących takie skutki;
 • za które otrzymali Państwo zapłatę albo wynagrodzenie w innej formie od osoby trzeciej;
 • które zawierają informacje dotyczące innych witryn internetowych, adresów pocztowych, adresów e-mail, danych kontaktowych albo numerów telefonu;
 • które zawierają wirusy komputerowe, robaki albo inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie komputerowe albo pliki.

Zobowiązują się Państwo zwolnić spółkę Goodyear Polska Sp z.o.o. (a także jej oficjalnych przedstawicieli, członków zarządu, pełnomocników, jednostki zależne, spółki joint venture, pracowników i usługodawców zewnętrznych) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, należności i szkód oraz szkód następczych jakiegokolwiek rodzaju, zarówno znanych, jak i nieznanych, wraz z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, powstałych na skutek nieprzestrzegania przez Państwa powyższego zobowiązania i gwarancji albo naruszenia przez Państwa przepisów prawa bądź naruszenia praw osoby trzeciej.

W odniesieniu do wszystkich przesłanych przez Państwa treści udzielają Państwo spółce Goodyear Polska Sp z.o.o. bezterminowego, nieodwołalnego, nieodpłatnego prawa z możliwością jego przenoszenia do korzystania, kopiowania, modyfikowania, usuwania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia oraz tworzenia dzieł zależnych lub sprzedaży lub dystrybucji tych treści lub włączania tych treści w dowolnej formie, z wykorzystaniem dowolnych nośników i technologii na całym świecie i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na Państwa rzecz.

Wszelkie przesłane przez Państwa treści będą wykorzystywane przez spółkę Goodyear Polska Sp z.o.o. wedle jej wyłącznego uznania.

Spółka Goodyear Polska Sp z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmieniania, skracania albo usuwania wszelkich treści w witrynie internetowej spółki Goodyear Polska Sp z.o.o., które spółka Goodyear Polska Sp z.o.o. wedle własnego uznania uzna za niezgodne z wytycznymi dotyczącymi treści albo jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Regulaminu korzystania.

Spółka Goodyear Polska Sp z.o.o. nie gwarantuje, że otrzymają Państwo od spółki Goodyear Polska Sp z.o.o. możliwość przerobienia albo usunięcia przekazanych przez Państwa treści.

Oceny i pisemne uwagi będą zwykle publikowane w czasie od dwóch do czterech dni roboczych.

Spółka Goodyear Polska Sp z.o.o. zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia albo odrzucenia przekazanych materiałów z dowolnego powodu.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że to Państwo, a nie spółka Goodyear Polska Sp z.o.o. ponoszą odpowiedzialność za treść przekazanego materiału.

Żadne z przekazanych przez Państwa treści nie mogą zobowiązywać spółki Goodyear Polska Sp z.o.o., jej pełnomocników, jednostek zależnych, w tym spółek, partnerów ani usługodawców zewnętrznych, a także kierownictwa tych podmiotów, przedstawicieli ani pracowników do spełnienia uzasadnionych oczekiwań.

Przekazując wraz z oceną swój adres e-mail, wyrażają Państwo zgodę na to, by spółka Goodyear Polska Sp z.o.o. oraz inni powiązani z nią usługodawcy korzystali z Państwa adresu e-mail w celu kontaktowania się z Państwem w związku ze statusem Państwa oceny i innymi kwestiami administracyjnymi.

Niniejszym akceptuję powyższy Regulamin korzystania.