Kontroller mønsterdybden

Kontroller mønsterdybden

Regelmessig kontroll av slitebanen på alle fire dekk kan bidra til å avdekke potensielle problemer. Sjekk dem minst en gang i måneden, samt før og etter lange reiser.

Tyre Treads Check

          Ting du må se opp for:

  • Synlige slitasjeindikatorer: Du kan bare se disse indikatorene av hardgummi når dekkenes slitebane er slitt ned. Hvis du kan se dem, må dekkene byttes. Dersom du er usikker på hvor de er, så vil du se et merke på sideveggen som angir hvor du skal sjekke.                                                               
  • Mønsterdybden er mindre enn 1,6 mm på sommerdekk: I henhold til europeisk lovgivning må mønsterdybden på sommerdekk være minst 1,6 mm rundt dekkets omkrets. Når det gjelder vinterdekk, anbefaler Goodyear en minimum mønsterdybde på 5 mm. Ifølge lokal lovgivning må vinterdekkenes mønsterdybde være på minst 3 mm. Sjekk dem med en mønsterdybdemåler (de er ikke dyre hvis du ikke alt har skaffet deg en), og sørg for at du måler både innsiden og utsiden av slitebanen.                               
  • Det sitter noe fast i slitebanen: Ting blir sittende fast i slitebanen hele tiden. Som oftest er det enkelt å fjerne, men dersom du oppdager noe som synes å ha gått gjennom gummien, f.eks. en spiker, så skal du la den stå i til du kommer til et verksted. Ellers vil du trolig ende opp med et flatt dekk.          
  • Dekkene er slitt på utsiden: Hvis de er slitt på begge kanter, må du kanskje fylle på luft eller se etter lekkasjer. Det er naturlig at dekk mister luft, men ved å kjøre på dekk med for lavt lufttrykk forbruker man mer drivstoff og øker risikoen for ulykker. Dersom du oppdager at bare fronthjulene har slitte kanter, kan det være at du kjører for raskt i svinger. Sørg for at du jevnlig sjekker lufttrykket i dekkene.

 

  • Dekkene er slitt i midten: Dersom midten av slitebanen er mer slitt enn ytterkantene, har du kanskje for mye luft i dekkene. Dette kan øke risikoen for at dekket punkterer. Bruk en trykkmåler og tapp ut luften til det anbefalte trykknivået.                                                                                                                           
  • Ujevn slitasje på ett enkelt dekk: Slitasjemønstrene på slitebanene kan indikere problemer andre steder. Dersom du oppdager ujevne slitasjeområder eller nakne områder bør du få hjulene balansert eller justert. Noen ganger innebærer nakne områder at støtdemperne er slitte.                              
  • Ujevn slitasje på alle dekkene: Dekkene slites ikke ut i samme takt. Fronten av kjøretøyet bærer motoren og står for det meste av styringen, så dekkene på frontakselen vil bli slitt raskere. Dersom de synes å bli mer slitt enn normalt, bør du får fjæringen kontrollert. Dersom slitasjen er større på den ene siden av kjøretøyet, kan det være på tide med en justering.                        
  • Sagtannet mønster på kantene av dekket: Dersom du legger merke til at dekkene ser ut som sagtenner eller fjær rundt kantene, skyldes dette sannsynligvis at det skrubber mot veibanen. Det er et tegn på at du trenger en justering.

 

 

 

Finn et dekk

Forhandlersøk

Teknologi og innovasjon