EU-dekkmerking

Hva betyr EU-dekkmerking?

EUs dekkmerking gir viktig sikkerhets- og miljøinformasjon om hvert dekk. Den hjelper deg å sammenligne dekk mht. våtgrep, drivstofforbruk og støy. EUs dekkmerking gjelder ikke for piggdekk.

Hvor kan jeg finne den?

Den skal stå på selve dekket – det er lovpålagt å ha EU-dekkmerking. Men hvis du ikke kan finne det på dekket, spør du forhandleren eller ser på våre nettsider.


Drivstoffeffektiviteten

Visste du at dekk står for opptil 20 % av bilens drivstofforbruk? Hvis du velger dekk med høy drivstoffeffektivitet, vil du få flere kilometer ut av en tank og lavere CO2-utslipp.

Hva gjør et dekk drivstoffeffektivt?

Enkelt sagt krever drivstoffeffektive dekk mindre energi for å rulle. Dette betyr i siste instans mindre drivstofforbruk.

Hvordan angis drivstoffeffektiviteten?

Drivstoffeffektiviteten blir angitt med bokstavkoder fra A til G på en fargeskala.

  • A (grønn) = høyeste drivstoffeffektivitet
  • G (rød) = laveste drivstoffeffektivitet
  • Klassifiseringen D brukes ikke for personbiler.

Hva klassifiseringene betyr

Forskjellen mellom en A-rangering og en G-rangering kan bety en reduksjon i drivstofforbruket på opptil 7,5 %. For å uttrykke dette mer konkret: Å velge et A-rangert dekk i stedet for et G-rangert kan spare deg mer enn 6 liter drivstoff for hver 1000. kilometer.* 

Med en gjennomsnittlig bensinpris på EUR 1,50 per liter innebærer det kostnadsbesparelser på mer enn EUR 300 i dekkenes totale brukstid. *

Ikke glem at du samtidig reduserer miljøpåvirkningen din!

* Basert på et gjennomsnittlig forbruk på 8 liter/100 km, drivstoffpris på 1,50/liter, og en gjennomsnittlig dekkjørelengde på 35 000 km. Faktiske drivstoff- og kostnadsbesparelser kan variere, avhengig blant annet av dekktrykk, bilens vekt og kjørestil.

Hva annet påvirker drivstoffeffektiviteten?

  • Lavt dekktrykk. 

Hvis dekkene ikke fylles ordentlig, øker rullemotstanden, noe som påvirker veigrepet under våte forhold.

  • Vekten av bilen.

Hvor mye bilen veier og hvordan du kjører den, kan også utgjøre en stor forskjell. Du kan redusere drivstofforbruket ved å kjøre på en mer energieffektiv måte ("øko-kjøring") 

De viste verdiene er bare ment som referanse.  Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.


Våtgrepet

Dekk med høy våtgrepsrangering vil stoppe tidligere på våte veier ved full bruk av bremser.

Hva er våtgrep?

"Våtgrep" er dekkets evne til å forholde seg til veien under våte forhold. EUs klassifisering fokuserer bare på ett aspekt ved våtgrep – dekkets bremseytelse på vått underlag.

Hvordan angis våtgrepet?

Våtgrep er rangert fra A til F:

A = høyeste rangering

F = laveste klassifisering


Klassifiseringene D og G brukes ikke for personbiler.

Hva klassifiseringene betyr

I en nødsituasjon kan en meter til eller fra ha alt å si. For en personbil der bremsene settes inn for fullt fra 80 km/t, vil et sett med A-rangerte dekk bremse opptil 18 meter kortere enn et sett med F-rangerte dekk. *

Merk: Du må alltid respektere anbefalte bremselengder når du kjører.

* Målt i henhold til testmetodene fastsatt i forordning EF 1222/2009. Bremselengden kan variere, avhengig av kjøreforhold og andre faktorer.

De viste verdiene er bare ment som referanse.  Verdiene for bestemte dekkutvalg/-dimensjoner kan variere.


Støy

Noe av forbikjøringsstøyen en bil lager, kommer fra dekkene. Velger du et dekk med en god støyklassifisering, reduserer du innvirkningen kjøringen din har på miljøet rundt.

Hvilke målte verdier er EUs støymerking basert på?

EUs støyklassifisering angir den målte, utvendige dekkstøyen i desibel.

Siden mange ikke er fortrolig med desibelverdier, viser et høyttalerbilde med svarte bølger hvor mye støy dekket avgir. Jo flere bølger, jo høyere dekkstøy.

  • 1 svart bølge: Stille (3 dB eller mer under den europeiske grensen)
  • 2 svarte bølger: Moderat (mellom den europeisk grensen og 3dB under)
  • 3 svarte bølger: Støyende (over den europeiske grensen)

Hva klassifiseringene betyr

Desibelnivåene måles på en logaritmisk skala.  Dette betyr at en økning på bare noen få desibel utgjør en stor forskjell i støynivå.  Faktisk utgjør en forskjell på 3dB en fordobling av bakgrunnsstøyen dekket avgir.

Tenk på de mange tusen bilene som kjører på veiene våre hver dag. Hvis vi alle valgte dekk med lavere rangering for støynivå, tenk hvor mye stillere byene våre ville vært.


Finn et dekk

Dekksøk

Forhandlersøk

Butikksøk

Teknologi og innovasjon

Finn ut mer