Hva er nytt med EUs dekkmerking?

EU-dekkmerking

 

Hva er nytt

med EUs dekkmerking?

 

Fra mai 2021 gjelder forordning (EU) 2020/740, som endrer måten dekk merkes på. Finn ut mer om betydningen av dekketiketten og hva som er nytt med tanke på dekkenes energivurdering. 

Goodyear har samarbeidet tett med EU-institusjonene på det oppdaterte dekkmerket for å fremme innovasjon i bransjen og hjelpe forbrukerne med å ta mer informerte beslutninger om dekkene sine. Vi mener at den nye EU-dekketiketten vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametre og gi sluttbrukerne muligheten til gjøre et smart valg når de kjøper nye dekk. Den nye EU-dekketiketten gir også mer detaljert informasjon på Internett – det gjør det enklere for forbrukere og fagfolk å velge riktig. Vi laget en mer detaljert forklaring av dekktyper for deg i de følgende avsnittene.

Gammel mot ny: en sammenligning av EUs dekketiketter

EUs dekketikett og effektivitetsklasser kommer i et nytt design og endres litt på grunn av en nyutformet skala. Den tidligere standardetiketten viste bare dekklasser med hensyn til rullemotstand, våtgrep og eksternt rullestøy. Den nye EU-dekketiketten inneholder tilleggsinformasjon om dekkenes ytelse i snø- og isvær. Skalaen for etikettklassen for våtgrep og rullemotstand har nå 5 klasser i stedet for 7, merket med bokstavene A til E. 

Gammel merking

1222/2009

Ny merking

2020/740

Våtgrepsmerking

«Våtgrep» er dekkets evne til å forholde seg til veien under våte forhold. EU-klassifiseringen fokuserer bare på ett aspekt ved våtgrepet – dekkets bremsekraft under våte forhold. Ytelsen er gradert mellom dekk i klasse A og klasse E. Dekk med et høyt våtgrep vil stoppe raskere på våte veier når man bremser fullt. I en nødsituasjon kan en meter til eller fra ha alt å si.

Merk: Ikke kjør fortere enn at du kan stoppe bilen innenfor den anbefalte bremselengden.

* Når målt i henhold til de testmetodene som er fastsatt i forordning UNECE 117. Bremselengden kan variere i henhold til kjøreforholdene og andre påvirkende faktorer.

Drivstoffeffektiviteten

Visste du at dekk står for opptil 20 % av bilens drivstofforbruk? Hvis du velger dekk med høy drivstoffeffekt, vil du få flere kilometer ut av en tank og lavere CO2-utslipp. Avhengig av dekkenes rullemotstand, varierer drivstoffeffektiviteten fra klasse A, noe som indikerer den beste drivstofføkonomien, til klasse E, noe som gir den verste drivstofføkonomien. Mellom klassene øker drivstofforbruket med omtrent 0,1 liter for hver 100 km kjøring. Enkelt sagt, drivstoffeffektive dekk krever mindre energi for å rulle. Dette betyr at du bruker mindre drivstoff, og du reduserer også miljøpåvirkningen!

Støymerking

EUs dekkvurderinger tar også hensyn til den eksterne støyen som et dekk genererer under kjøring. Ved å velge et dekk med en god støyvurdering, kan du redusere effekten kjøringen din har på det omkringliggende miljøet. Støynivået fordeles i klasse A, B eller C. Dekkets rullestøy måles i desibel, og det nøyaktige tallet vises i den nederste delen av merket. Dekk med lavt støynivå har mellom 67 og 71 dB. Det høyeste nivået viser lydbølger på mellom 72 og 77 dB. En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. En forskjell på 3 dB dobler faktisk mengden ekstern støy som et dekk produserer.

En forklaring av den nye EU-dekketiketten

Det er nyutviklet informasjon som kan være tilgjengelig på den oppdaterte versjonen av EU-dekketiketten. Her er den nye utformingen av EUs dekketikett forklart i et nøtteskall:

 

 

QR-koden:

Inkluderingen av en QR-kode gir enkel tilgang til produktdetaljer i den offentlige delen av EUs produktdatabase. Koden kan skannes og bevilger tilgang til produktblad og europeiske dekketiketter. 

 

Dekktype-identifikatoren:

Hver dekktype må være identifiserbar ved hjelp av en unik dekkbetegnelse.

 

Snødekkikonet:

Snødekkikonet vises hvis dekket er egnet for ekstreme snøforhold. Den har et snøfnugg-symbol med tre fjelltopper (3PMSF) som er på dekksidene. Generelt er snøgrepytelsen testet i henhold til vedlegg 7 til UNECE-forskrift nr. 117. Forskriften beskriver i detalj faktorer som testoverflate, lufttemperatur, testing av kjøretøy, last, trykk, hastighet med mer. 

 

Isdekkikonet:

Det andre nye ikonet har et istapp-symbol og indikerer at et dekk gir kortere bremselengde på isete veier om vinteren. Informasjon om isgrep-ytelsen vil være basert på ISO-standarden (ISO 19447), som forventes å bli publisert i juli 2021. Isgrep-piktogrammet for dekk som oppfyller de tekniske kravene, er inkludert på den nye EU-dekketiketten på et C1-dekk (personbildekk) som oppfyller minstekravene til indeksen for isgrep som er angitt i denne ISO-standarden. Standardene for C2- og C3-dekk må fortsatt defineres.

Ta en titt på dekkene våre

Goodyear stöder till fullo dessa ändrade däckmärkningsförordningar och vi hjälper gärna våra kunder med vidare beskrivningar. Vi är övertygade om att det är vår uppgift att erbjuda våra konsumenter säkrast möjliga däck, med lägsta möjliga bränsleförbrukning och minsta möjliga miljöpåverkan. Våra experter ger dig gärna tips på vilka däck som passar bästa för just din bil och dina behov.

 

Sammendrag av endringer

 

 • Reduserte nivåer: Drivstoffeffektivitet og våtgrep er nå merket med 5 nivåer (fra A til E) i stedet for 7.
 • Ekstern rullestøy fra A (laveste støynivå) til C (høyeste støynivå).
 • Den nye EU-dekketiketten har en QR-kode som kan skannes for å få tilgang til produktdetaljer.
 • Hvert dekk må ha en unik identifikator.
 • Det nye snødekkikonet viser om et dekk egner seg for vanskelige snøforhold.
 • Ett nytt isgrepikon viser om et C1-dekk (personbildekk) tilfredsstiller de minste grenseverdiene for isgrep som er angitt i den nye standarden ISO 19447.

 

Vanlige spørsmål om den nye forordningen om dekkmerking

 

 1. Hva går dekkmerkingen ut på?
  Dekkmerkingen ble innført i 2012 og gir forbrukere over hele Europa viktig informasjon om dekkets drivstoffeffektivitet, sikkerhet og støynivå. Dette gjøres ved å gradere dekkenes rullemotstand, våtgrep og eksterne rullestøy. Ved å bruke denne felles målestokken er målet for EUs dekkmerking å gjøre det enklere for forbrukerne å ta en informert beslutning når de skal kjøpe nye dekk. Fra og med 1. mai 2021 vil den reviderte dekkmerkingen tre i kraft.
 2. Hvorfor endrer EU-kommisjonen den eksisterende dekkmerkingen nå?
  Med den reviderte dekkmerkingsforordningen har EU-kommisjonen som mål å øke både sikkerheten, den økonomiske og miljømessige effektiviteten innen veitransport ved å fremheve drivstoffeffektive, trygge dekk med lavt støynivå. Den nye merkingen omfatter også ny informasjon for forbrukerne som viser om dekket er egnet for bruk på vanskelige snøforhold eller på ekstremt isføre.
 3. Hva er Goodyears holdning til den reviderte forordningen om dekkmerking?
  Goodyear støtter endringene i dekkmerkingsforordningen og forplikter seg til å oppfylle alle krav når det gjelder implementering av den. Vi tror at den nye EU-dekkmerkingen vil gi forbrukerne mer relevant og sammenlignbar informasjon om dekkparametere og gjøre sluttbrukerne bedre rustet til å ta et informert valg når de skal kjøpe nye dekk.  Den vil også bidra til å fremheve dekkene med de beste sikkerhets- og miljøegenskapene. Videre vil den europeiske produktdatabasen for energimerking (EPREL) med registrering av alle dekk som er tilgjengelige innenfor EU, bidra til å forbedre informasjonsflyten mellom dekkprodusentene og myndighetene. Noe som igjen vil forbedre markedstilsynet.
 4. Når trer den nye EU-dekkmerkingen i kraft?
  Den nye forordningen om dekkmerking vil tre i kraft den 1. mai 2021. Frem til da vil den tidligere dekkmerkingen være i bruk.
 5. Dekker den nye dekkmerkingsforordningen alle dekk?
  Den nye dekkmerkingsforordningen gjelder bare nye personbildekk (C1-dekk), dekk til lette kommersielle kjøretøyer (C2-dekk) og dekk til tunge kjøretøyer (C3-dekk).
 6. Hvilke dekk er unntatt fra den nye dekkmerkingsforordningen?
  Den nye dekkmerkingsforordningen gjelder bare nye personbildekk (C1-dekk), dekk til lette kommersielle kjøretøyer (C2-dekk) og dekk til tunge kjøretøyer (C3-dekk). Følgende kategorier er for øyeblikket unntatt fra den nye forordningen: regummierte dekk, terrengdekk, dekk til bruk på bane, piggdekk, reservedekk for midlertidig bruk, dekk utformet til å¨monteres på kjøretøyer for første gang før 1. oktober 1990, dekk med hastighetsindeks på mindre enn 80 km/t, dekk med nominell felgdiameter på 254 mm eller på 635 mm eller mer.
 7. Hva er endret i EU-dekkmerkingen?
  • Den nye forordningen vil også gjelde lastebildekk, så den vil dekke dekklassene C1 (personbildekk), C2 (dekk for lette kommersielle kjøretøyer) og C3 (dekk for tunge kommersielle kjøretøyer).
  • Under den nye forordningen finnes det i tillegg til standardmerkingen (rullemotstand, våtgrep og utvendig rullestøy) mulighet til å legge til et ikon som viser at et dekk er egnet for vanskelige snøforhold og et annet, nytt ikon for grep på is. Dekk som egner seg for vanskelige snøforhold, merkes med 3PMSF-ikonet (three-peak mountain snowflake) som finnes på sideveggen på slike dekk. C1-dekk (personbildekk) som oppfyller kravene i den kommende ISO-standarden for kjøreegenskaper på is, vil bli merket med et nytt symbol som viser en stående istapp.
  • En mindre endring er implementert angående merkeklassene for rullemotstand og våtgrep: dagens tomme eller ubrukte klasser for C1- og C2-dekk og overflødige klasser (som ikke lenger er tillatt på grunn av grenseverdier) er slettet, slik at det dannes en ny skala som bare har 5 klasser (A til E).
  • I den nederste delen vil støyklassen (A, B eller C) alltid vises i tillegg til verdien for eksternt støynivå i desibel.
  • Under den nye forordningen må dekkmerkingen også omfatte navnet på dekkprodusenten i tillegg til en unik identifikator, dekktypeidentifikatoren.
  • Endelig må dekkmerkingen omfatte en QR-kode som skal koble direkte til EPREL-databasen (den europeiske produktdatabasen for energimerking).
 8. Må dekkforhandlerne merke dekk på lager som ble lagt ut på markedet før 1. mai 2021, på nytt?
  Alle C1-, C2- og C3-dekk som er produsert fra og med 1. mai 2021 og dermed nødvendigvis er lagt ut på markedet etter denne datoen, må ha den nye merkingen. Det er imidlertid ikke nødvendig for forhandlerne å endre merkingen av dekk som er igjen på lager etter den 1. mai, hvis disse dekkene kom ut på markedet før denne datoen, altså før den nye dekkmerkingsforordningen trådte i kraft. Med andre ord: Dekk som kommer ut på markedet før den 1. mai, kan beholde den tidligere merkingen til de blir solgt. Derfor vil det være mulig å finne både den gamle og den nye merkingen på salgssteder selv etter den 1. mai 2021, avhengig av datoen da disse dekkene kom ut på markedet.
 9. Hvilke forpliktelser må dekkprodusentene forholde seg til når det gjelder den nye dekkmerkingsforordningen?
  Dekkprodusentene kan velge å enten plassere en pålimt etikett på dekkets slitebane eller legge ved en trykt etikett med hver leveranse av et parti med identiske dekk til en forhandler. Goodyear vil forsikre at alle dekk som leveres til dekkforhandlerne vil være utstyrt med pålimte etiketter med den nødvendige merkingen. For alle dekk må merkingen også være inkludert på produsentenes nettsider, brosjyrer og teknisk markedsføringsdokumentasjon som utleveres til kjøperen. Dekkprodusenter må også legge inn informasjonen som kreves i henhold til den nye dekkmerkingsforordningen, inn i produktdatabasen (EPREL) før et nytt dekk slippes på markedet etter den 1. mai 2021.
 10. Hva er EPREL?
  EPREL er den europeiske produktdatabasen for energimerking, som ble opprettet for å gi forbrukerne viktig informasjon om energieffektivitet. Formålet er å forbedre håndheving av markedstilsynaktiviteter innenfor EU.  Det er et juridisk krav av leverandører (produsenter, importører eller godkjente representanter) av produkter som dekkes av EUs forordninger om energimerking (f.eks. husholdningsapparater) å laste opp informasjon om produktene sine til databasen før produktene slippes på markedet innenfor EU.  I henhold til den nye dekkmerkingsforordningen må dekkprodusenter også legge inn informasjon i produktdatabasen før de slipper et dekk på EU-markedet etter 1. mai 2021.
 11. Gir dekkmerkingen dekkende informasjon om et dekk sine egenskaper?
  Merkingen gir grunnleggende informasjon om tre viktige sider ved et dekks egenskaper (drivstoffeffektivitet, våtgrep og utvendig rullestøy) for å hjelpe forbrukerne å ta informerte beslutninger. Merkingen viser imidlertid ikke alle parametere som gjelder et dekks samlede egenskaper. Til sammenligning dekker uavhengige undersøkelser utført av bilmagasiner gjennomsnittlig femten parametere for dekkegenskaper, mens Goodyear analyserer over femti kriterier, inkludert vannplaningssikkerhet, håndtering på tørt underlag, bremsing på tørt underlag, stabilitet i høy fart, kjørelengde med mer. Derfor kan merkingen ikke erstatte kvalitetstesting utført av spesialiserte laboratorier eller informasjon levert av produsentene og andre, som buker et større sett av kriterier for å vurdere et dekks egenskaper.

Finn et dekk

Forhandlersøk

Teknologi og innovasjon