Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne Genewa

2017

Przyszłość mobilności - Opona Goodyear Eagle 360 Urban


Podczas Targów Motoryzacyjnych w Genewie 2017, Goodyear przedstawił koncepcyjną oponę Eagle 360 Urban. Konstrukcja opiera się na koncepcji opony Eagle 360, zaprezentowanej w zeszłym roku, ale jest dodatkowo wyposażona w sztuczną inteligencję, bioniczną powłokę i zmienny bieżnik. Dzięki tym właściwościom, opona jest w stanie rozpoznawać i dostosowywać się do warunków na drodze, decydować o określonych działaniach oraz zmieniać bieżnik. Opona posiada bioniczną skórę z siecią czujników, za pośrednictwem których może sprawdzać własny stan i zbierać informacje o otaczającym ją środowisku, dostosowując się do suchej i mokrej nawierzchni. 

Prezentując te najnowsze informacje, Goodyear przedstawia swoją długofalową wizję przyszłych inteligentnych, skomunikowanych opon, oraz przesuwa granicę przewidywania i reagowania na zmieniające się potrzeby i wyzwania ekosystemu mobilności w dalekiej przyszłości.

 

 

2016

Goodyear przedstawia Eagle-360, wizjonerski koncept opony dla autonomicznych pojazdów przyszłości.

Unikalny, sferyczny kształt opony podkreśla najwyższą manewrowalność, bezpieczeństwo oraz komunikację z pojazdem.

Po 117 latach doświadczeń w produkcji opon, Goodyear przedstawia wizję opony przyszłości, która wygląda zdecydowanie inaczej niż tradycyjna opona - jest to kula.

Goodyear prezentuje na Targach Motoryzacyjnych w Genewie 2016 swój najnowszy koncept opony Eagle-360. Kulista opona, wydrukowana w technologii 3-D, podkreśla kierunek wizji firmy Goodyear na przyszłość, oraz prezentuje rozwiązanie, które może być inspiracją na daleką przyszłość rynku motoryzacyjnego.

W nawiązaniu do ostatnich badań przeprowadzonych przez Navigation Research, oczekuje się sprzedaży na poziomie 85 milionów autonomicznych pojazdów rocznie na świecie do 2035 roku. [9] Natomiast badania J.D. Power 2015 U.S. Tech Choice Study pokazują, że konsumenci są najbardziej zaniepokojeni o zapewnienie bezpieczeństwa poprzez odpowiednie technologie w autonomicznych pojazdach. [10]

"Poprzez stałe zmniejszanie interakcji z kierowcą w samokierujących się pojazdach, opony będą odgrywać nawet jeszcze większą rolę, niż tylko kontakt z nawierzchnią" powiedział Joseph Zekoski, Senior Vice President oraz Szef Działu Technicznego Goodyear. "Koncepcyjna opona Goodyear'a będzie odgrywać w przyszłości podwójną rolę - zarówno jako kreatywna platforma przekraczająca granicę konwencjonalnego myślenia, oraz jako narzędzie testowe dla technologii nowych generacji".

[9] Źródło: Navigant Research, Advanced Drive Assistance Systems and the Evolution of Self Driving Functionality: Global Market Analysis and Forecasts: http://www.navigantresearch.com/research/autonomous-vehicles

[10] Źródło: Badanie The 2015 U.S. Tech Choice Study, przeprowadzone od stycznia do marca 2015, ankieta online na 5300 konsumentach którzy kupili/użytkowali nowy samochód przez ostatnie 5 lat. Więcej na: http://www.jdpower.com/press-releases/2015-us-tech-choice-study#sthash.rZ6ysrNh.dpuf