Geneva International Motor Show

2017

Fremtidens mobilitet – Goodyears Eagle 360 Urban

Goodyear presenterer konseptdekket Eagle 360 Urban på den internasjonale bilmessen i Genève 2017. Designen bygger på konseptet som ble avduket i fjor med Eagle 360, og nå har vi lagt til innebygd kunstig intelligens, bionisk «hud» og slitebane som tilpasser seg etter forholdene. Ved hjelp av disse nye funksjonene kan dekket føle vei- og føreforholdene, beslutte hva som bør gjøres og, om nødvendig, endre slitebanen for å tilpasse den etter forholdene. Ved hjelp av dataene dekket har samlet inn, kan det endre mønsteret ved å legge inn groper på vått føre og gi det en glatt overflate for tørt føre.

Med denne nyeste versjonen demonstrerer Goodyear sin langsiktige visjon for fremtidens smarte, tilkoblede dekk, og strekker dermed grensene for å forutse og imøtekomme behovene og utfordringene i fremtidens mobilitetsøkosystem.

2016

Goodyear presenterer Eagle-360, et visjonært dekkonsept for fremtidens autonome biler.

Unikt, kuleformet konseptdekk fremhever den ultimate manøvrerbarhet, sikkerhet og konnektivitet.

Etter 117 år med dekkproduksjon presenterte Goodyear i dag en visjon av et fremtidig dekk som ser helt annerledes ut en dagens dekk – det er en kule.

Goodyear avduket sitt nyeste konseptdekk, Eagle-360, på den internasjonale bilmessen i Genève. Det kuleformede, 3D-utskrevne dekket fremhever Goodyears visjon for fremtiden og presenterer en inspirerende løsning i en fremtid der autonom kjøring forventes å bli mer vanlig.

I henhold til en nyere undersøkelse fra Navigant Research forventes det for eksempel at det vil bli solgt 85 millioner kjøretøyer med autonom funksjonalitet i verden hvert år innen 2035[1]. I henhold til J.D. Powers U.S. Tech Choice-undersøkelsen fra 2015 er forbrukerne mest opptatt av at sikkerheten ivaretas av teknologien i autonome biler.[2]

«Ved å stadig redusere sjåførens interaksjon og inngrep i autonome biler vil dekkene spille en enda viktigere rolle som hovedforbindelsen med veien», sier Joseph Zekoski, Goodyears ledende direktør og teknisk sjef. «Goodyears konseptdekk spiller en dobbel rolle i fremtiden, både som kreative plattformer for å bryte grensene i konvensjonell tenkning, og som testobjekter for neste generasjons teknologi.

 

[1] Kilde: Navigant Research, Advanced Drive Assistance Systems and the Evolution of Self Driving Functionality: Global Market Analysis and Forecasts: http://www.navigantresearch.com/research/autonomous-vehicles

[2] Kilde: U.S. Tech Choice-undersøkelsen fra 2015 ble gjennomført mellom januar og mars 2015, og er basert på en nettbasert undersøkelse av mer enn 5300 forbrukere som hadde kjøpt/leaset et nytt kjøretøy i løpet av de siste fem årene. - Se mer på: http://www.jdpower.com/press-releases/2015-us-tech-choice-study#sthash.rZ6ysrNh.dpuf