Wat is er nieuw aan de EU-bandenlabels?

Europees bandenlabel

 

Wat is er nieuw

aan de EU-bandenlabels?

 

Vanaf mei 2021 is de Bepaling (EU) 2020/740 van toepassing, waardoor de manier waarop banden worden gelabeld wijzigt. Lees meer over de betekenis van het bandenlabel en wat er nieuw is aan de energiewaardering van banden.  

 

Goodyear heeft nauw samengewerkt met de Europese instellingen aan het nieuwe bandenlabel om innovatie in de branche te stimuleren en consumenten te helpen beter geïnformeerde beslissingen over hun banden te nemen. Wij zijn van mening dat het nieuwe EU-bandenlabel consumenten in staat stelt relevantere en beter vergelijkbare informatie te verkrijgen over bandparameters en eindgebruikers in staat stelt een weloverwogen keuze te maken bij de aanschaf van nieuwe banden. Het nieuwe EU-bandenlabel biedt ook gedetailleerdere informatie die online beschikbaar is, waardoor consumenten en professionals makkelijker de juiste keus kunnen maken. In de volgende secties geven we een gedetailleerdere uitleg over de bandenlabels.

Oud versus nieuw: een vergelijking van de EU-bandenlabels

De EU-bandenlabel- en efficiëntieklassen hebben een nieuw ontwerp en zijn door een nieuwe schaal enigszins gewijzigd. Het vorige standaardlabel toonde alleen bandenklassen op basis van rolweerstand, grip op nat wegdek en extern rolgeluid. Het nieuwe EU-bandenlabel bevat aanvullende informatie over de prestaties van banden in weersomstandigheden met sneeuw en ijs. De schaal van de labels voor grip op nat wegdek en rolweerstand heeft nu vijf in plaats van zeven klassen, aangeduid met de letters A tot en met E.

Oud label

1222/2009

Nieuw label

2020/740

Classificatie voor grip op nat wegdek

'Grip op nat wegdek' is het vermogen van de band om in natte omstandigheden contact te houden met de weg. De EU-waardering richt zich maar op één aspect van grip op nat wegdek – het remvermogen van de band op nat wegdek. De prestaties worden gewaardeerd van klasse A tot en met klasse E. Banden met een grote grip op nat wegdek stoppen sneller op natte wegen wanneer de remmen volledig worden gebruikt. In een noodsituatie kunnen enkele meters een groot verschil uitmaken.

Opmerking: houd tijdens het rijden altijd rekening met de aanbevolen stopafstand.

*Gemeten volgens de testmethoden uit Bepaling UNECE 117. De remafstanden kunnen variëren afhankelijk van de rijomstandigheden en andere factoren die invloed hebben. 

Brandstofefficiëntie

Wist u dat de banden 20% van het brandstofverbruik van uw voertuig bepalen? Door banden te kiezen met een hoge waardering voor brandstofefficiëntie haalt u meer kilometers uit uw tank en verlaagt u de CO2-uitstoot van uw voertuig. Afhankelijk van de rolweerstand van de band zal de brandstofefficiëntie variëren van klasse A voor de meeste brandstofbesparing tot en met klasse E voor de minste brandstofbesparing. Per klasse neemt het brandstofverbruik toe met ongeveer 0,1 liter per 100 gereden kilometer. Simpel gezegd hebben brandstofefficiënte banden minder energie nodig om te rollen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een lager brandstofverbruik en zal ook uw milieubelasting verlagen.

Geluidswaardering

In de EU-bandenklassen wordt ook rekening gehouden met het externe geluid dat een band produceert tijdens het rijden. Door banden met een goede geluidswaardering te kiezen, vermindert u de impact op de omgeving waarin u rijdt. Het geluidsniveau wordt ingedeeld in klasse A, B of C. Het rolgeluid van de band wordt gemeten in decibel en het exacte aantal wordt weergegeven in het onderste gedeelte van het label. Banden met een laag geluidsniveau hebben een waarde tussen 67 en 71 dB. Een band met het hoogste niveau produceert geluidsgolven tussen 72 en 77 dB. Een toename van maar een paar decibel betekent een groot verschil in geluidsniveau. Bij een verschil van slechts 3 dB produceert een band zelfs twee keer zo veel extern geluid.

Uitleg van het nieuwe EU-bandenlabel

De bijgewerkte versie van het EU-bandenlabel bevat nieuwe informatie. Dit is het nieuwe ontwerp van het EU-bandenlabel, kort uitgelegd:

 

 

De QR-code:

Door een QR-code op te nemen wordt eenvoudig toegang geboden tot productgegevens in het openbare deel van de productendatabase van de EU. De code kan worden gescand en geeft toegang tot productinformatiebladen en Europese bandenlabels.

 

De identificatie van het bandentype:

Elk bandproduct moet worden geïdentificeerd aan de hand van een unieke bandaanduiding.

 

Het pictogram voor sneeuwbanden:

Het pictogram voor sneeuwbanden geeft aan dat de band geschikt is voor omstandigheden met zware sneeuw. Het pictogram bestaat uit een berg met drie pieken en een sneeuwvlok (3PMSF) die op de zijkant van dergelijke banden staat.  De mate van grip op sneeuw in het algemeen wordt getest overeenkomstig bijlage 7 bij UNECE-bepaling nr. 117. De bepaling beschrijft in detail factoren als testoppervlak, luchttemperatuur, testvoertuig, belasting, druk, snelheid en nog veel meer.

 

Het pictogram voor ijsbanden:

Het tweede nieuwe pictogram bestaat uit een ijsstalagmiet en geeft aan dat een band in de winter een kortere remweg heeft op met ijs bedekte wegen. Informatie over de mate van grip op ijs wordt gebaseerd op de ISO-norm (ISO 19447), die naar verwachting in juli 2021 wordt gepubliceerd. Voor banden die aan de technische eisen voldoen, zal het pictogram voor grip op ijs worden opgenomen op het nieuwe EU-bandenlabel van een C1-band (band voor personenwagens) die voldoet aan de minimumwaarden voor grip op ijs die in die ISO-norm worden vastgelegd. De normen voor C2- en C3-banden moeten nog worden gedefinieerd.

Bekijk onze banden

Goodyear steunt deze herzieningen van de regelgeving voor bandenlabels volledig en geeft klanten graag meer relevante informatie over de bandparameters bij de aanschaf van banden. We zijn er stellig van overtuigd dat het onze missie is om banden te bevorderen die zo veilig mogelijk zijn voor consumenten, brandstof besparen en bijdragen aan milieubescherming in de hele bandenindustrie. Onze experts adviseren u graag over de banden die het beste bij uw auto en uw behoeften passen.

 

Overzicht van wijzigingen

 

 • Minder waarderingsniveaus: brandstofverbruik en grip op nat wegdek worden nu gewaardeerd op 5 niveaus (van A tot en met E) in plaats van 7
 • Extern rolgeluid wordt gewaardeerd van A (laagste geluidsniveau) tot en met C (hoogste geluidsniveau)
 • Het nieuwe EU-bandenlabel bevat een QR-code die kan worden gescand om toegang te krijgen tot productgegevens
 • Elke band moet een unieke identificatie hebben
 • Het nieuwe pictogram voor sneeuwbanden geeft aan of een band geschikt is voor omstandigheden met zware sneeuw
 • Een nieuw pictogram voor grip op ijs geeft aan of een C1-band (band voor personenwagens) voldoet aan de minimale waarden voor grip op ijs die worden vastgelegd in de nieuwe ISO 19447-norm

 

Nieuwe regelgeving voor bandenlabels - Vragen & antwoorden

 

 1. Wat is het bandenlabel?
  Het bandenlabel, dat in 2012 werd gelanceerd, verschaft consumenten in heel Europa belangrijke informatie over brandstofefficiëntie, veiligheid, rolgeluid, grip op nat wegdek en rolgeluidemissies van de band. Het bandenetiket is bedoeld om de consument te helpen een geïnformeerde keuze te maken bij de aankoop van nieuwe banden door gebruik te maken van deze gemeenschappelijke schaal. Vanaf 1 mei 2021 zal het gewijzigde bandenlabel van kracht gaan.
 2. Waarom wijzigt de Europese Commissie het bestaande bandenlabel?
  Met de herziene verordening inzake het bandenlabel wil de Europese Commissie de veiligheid als ook de economische en milieutechnische efficiëntie van het wegvervoer verbeteren door brandstofefficiënte veilige banden met een laag rolgeluidsniveau te promoten. Het nieuwe label bevat ook nieuwe informatie voor consumenten, die aangeeft of een band geschikt is voor gebruik in zware sneeuw- of ijscondities.
 3. Wat is het standpunt van Goodyear ten aanzien van de herziene regelgeving voor bandenlabels?
  Goodyear steunt de herzieningen van de verordening betreffende de etikettering van banden en is vastbesloten om alle verplichtingen met betrekking tot de implementatie ervan na te komen. Wij geloven dat het nieuwe EU-bandenlabel consumenten in staat zal stellen om meer relevante en vergelijkbare informatie te verkrijgen over bandenparameters en eindgebruikers in staat zal stellen om een geïnformeerde keuze te maken bij de aankoop van nieuwe banden.  Het nieuwe bandenlabel zal bijdragen aan ontwikkeling van de veiligheids- en milieuprestaties. Bovendien zal de Europese productendatabank voor energie-etikettering (EPREL) met registraties van alle in de EU verkrijgbare banden bijdragen tot een betere informatiestroom tussen bandenfabrikanten en autoriteiten, zodoende het markttoezicht te verbeteren.
 4. Wanneer treedt het nieuwe EU-bandenlabel van kracht?
  De nieuwe verordening inzake het bandenlabel zal vanaf 1 mei 2021 van toepassing zijn. Tot dan blijft het huidige bandenlabel in gebruik.
 5. Vallen alle banden onder het toepassingsgebied van de nieuwe verordening inzake bandenlabelling?
  De nieuwe verordening inzake bandenlabels geldt alleen voor nieuwe banden van personenauto's (C1-banden), lichte bedrijfsvoertuigen (C2-banden) en zware bedrijfsvoertuigen (C3-banden).
 6. Welke banden zijn uitgesloten van de nieuwe verordening inzake het bandenlabel?
  De nieuwe verordening inzake de etikettering van banden is alleen van toepassing op nieuwe banden voor personenauto's (C1-banden), lichte bedrijfsvoertuigen (C2-banden) en zware bedrijfsvoertuigen (C3-banden). De volgende categorieën zijn momenteel uitgesloten van het toepassingsgebied van de nieuwe verordening: coverbanden, off-roadbanden, racebanden, spijkerbanden, reservebanden voor tijdelijk gebruik, banden bestemd voor montage op voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd vóór 1 oktober 1990, banden met een snelheidscategorie van minder dan 80 km/uur, banden met een nominale velgdiameter van ten hoogste 254 mm of van 635 mm of meer.
 7. Wat verandert er op het EU-bandenlabel?
  • De nieuwe verordening zal ook van toepassing zijn op vrachtwagenbanden, en derhalve bandenklassen C1 (banden voor personenauto's), C2 (banden voor lichte bedrijfsvoertuigen) en C3 (banden voor zware bedrijfsvoertuigen) omvatten.
  • Onder de nieuwe verordening zijn er, naast het standaardlabel (rolweerstand, grip op nat wegdek en rolgeluidemissies), ook opties voor het opnemen van een pictogram dat aangeeft of een band geschikt is voor zware sneeuwomstandigheden en een ander nieuw pictogram voor grip op ijs. Banden die geschikt zijn voor zware sneeuwomstandigheden dragen het symbool van de driepieksneeuwvlok in de bergen (3PMSF), dat op de zijwand van dergelijke banden is aangebracht. De C1-banden (personenauto's) die voldoen aan de eisen van de komende ISO-norm voor prestaties op ijs, krijgen een nieuw symbool dat een stalagmiet van ijs voorstelt.
  • Er is een kleine wijziging doorgevoerd met betrekking tot de labelklassen voor rolweerstand en grip op nat wegdek: de huidige lege of onbezette klassen voor C1- en C2-banden zijn opgevuld en overbodige labelklassen (die volgens de grenswaarden niet langer zijn toegestaan) zijn geschrapt, zodat er een nieuwe schaal is ontstaan met slechts 5 klassen (A tot en met E).
  • In het onderste gedeelte wordt altijd de geluidsklasse (A, B of C) aangegeven, naast de waarde van het externe geluidsniveau in decibels.
  • volgens De nieuwe verordening moet op het bandenlabel ook De naam van De bandenfabrikant worden vermeld, alsook een unieke identificatiecode, De bandtype-identificatiecode.
  • Ten slotte zal het bandenlabel de QR-code moeten bevatten, die rechtstreeks moet linken naar de Europese Productdatabank voor energie-etikettering (EPREL).
 8. Moeten bandenhandelaars banden op voorraad die vóór 1 mei 2021 op de markt zijn gebracht, opnieuw etiketteren?
  Alle C1-, C2- en C3-banden die vanaf 1 mei 2021 worden geproduceerd en na die datum noodzakelijkerwijs op de markt worden gebracht, moeten het nieuwe etiket dragen. Er is echter geen verplichting voor dealers om banden die na 1 mei in voorraad zijn opnieuw te etiketteren als deze banden vóór die datum op de markt zijn gebracht, dus voordat de nieuwe verordening inzake de etikettering van banden van kracht werd. Met andere woorden, banden die vóór 1 mei op de markt zijn gebracht, mogen het oude label blijven dragen totdat zij worden verkocht. Het oude en het nieuwe etiket kunnen dus ook na 1 mei 2021 nog op de banden in de verkooppunten te vinden zijn, afhankelijk van de datum waarop de banden in handel zijn genomen.
 9. Wat zijn de verplichtingen van bandenfabrikanten met betrekking tot de nieuwe verordening inzake de etikettering van banden?
  Bandenfabrikanten hebben de keuze om een sticker op het loopvlak van de band te plakken of een gedrukt label te bezorgen aan de dealer bij elke levering van een partij identieke banden. Goodyear zal ervoor zorgen dat alle banden die aan de bandendealers worden geleverd, worden voorzien van stickers met het correcte label. Voor alle banden geldt dat de etiketinformatie ook moet worden vermeld op de webpagina's, brochures en technische promotiedocumenten van de fabrikant die aan de koper worden verstrekt. Bandenfabrikanten moeten de informatie die volgens de nieuwe verordening betreffende de etikettering van banden verplicht is, vanaf 1 mei 2021 ook in de productdatabase (EPREL) invoeren alvorens zij een band op de markt brengen.
 10. Wat is EPREL?
  EPREL is de Europese productdatabank voor energielabels, welke werd opgezet om belangrijke informatie over energie-efficiëntie te verstrekken aan consumenten. Doel ervan is het markttoezicht en de handhaving in de EU te verbeteren.  Leveranciers (fabrikanten, importeurs of gemachtigde vertegenwoordigers) van producten die onder de EU-verordeningen inzake energielabels vallen (bv. huishoudelijke apparaten) zijn wettelijk verplicht om informatie over hun producten in de databank in te voeren alvorens deze producten in de EU op de markt te brengen.  Volgens de nieuwe verordening inzake de etikettering van banden moeten vanaf 1 mei 2021 ook bandenfabrikanten de informatie in de productendatabank invoeren voordat zij een band in de EU in de handel brengen.
 11. Geeft het bandenlabel uitgebreide informatie over de prestaties van de band?
  Het label geeft basisinformatie over drie essentiële aspecten van de prestaties van een band (brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en rolgeluidemissies) om consumenten te helpen een geïnformeerde keuze te maken. Het label bestrijkt echter niet alle parameters met betrekking tot de algemene prestaties van een band. Ter vergelijking: onafhankelijke onderzoeken door automagazines bestrijken gemiddeld vijftien aspecten van bandenprestaties, terwijl Goodyear meer dan vijftig criteria analyseert, waaronder weerstand tegen aquaplaning, handling op droog wegdek, remmen op droog wegdek, stabiliteit bij hoge snelheid, kilometrage en nog veel meer. Daarom kan het label geen vervanging zijn voor kwaliteitstests door gespecialiseerde laboratoria of informatie van fabrikanten en anderen, die een breder scala aan criteria gebruiken om de bandenprestaties te beoordelen.

Zoek een band

Zoek een dealer

Technologie en Innovatie