Το ελαστικό που επιλέξατε

Κωνσταντάρας Γεώργιος & Σια Ο.Ε.

Ακρωτηρίου Και Γλαύκου , 26332 Πάτρα

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα 08:00 17:00
Τρίτη 08:00 20:00
Τετάρτη 08:00 17:00
Πέμπτη 08:00 20:00
Παρασκευή 08:00 20:00
Σάββατο 08:00 17:00
Κυριακή Κλειστά
 • conscore_dfc-100007
 • conscore_dfc-100008
 • conscore_dfc-100006

Προσφορές αντιπροσώπου

 • conscore_dfc-100015
 • conscore_dfc-100017

Μέθοδοι πληρωμής

 • conscore_dfc-100032
 • conscore_dfc-100033

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 • conscore_dfc-100026
 • conscore_dfc-100025
 • conscore_dfc-100029
 • conscore_dfc-100027
 • conscore_dfc-100031
 • conscore_dfc-100030

Αυτός ο διαδικτυακός ιστότοπος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται μόνο ενδεικτικά. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι μη δεσμευτικές, μη πλήρεις και μη συμβατικές, και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με τον σχετικό αντιπρόσωπο. Παρότι η Goodyear καταβάλλει προσπάθεια για την τακτική ενημέρωση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας, οι πραγματικές προσφορές και οι μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν και η Goodyear δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε λανθασμένες πληροφορίες.