Što je novo kod

označavanja guma u EU?

 

Što je novo kod

označavanja guma u EU?

Infographic of tyre label changing from 1st of May 2021

 

Od svibnja 2021. primjenjuje se Odredba (EU) 2020/740 koja mijenja način označavanja gume. Saznajte više o značenju oznake gume i što je novo u ocjenjivanju energetske učinkovitosti guma.

Tvrtka Goodyear blisko surađuje s Europskim institucijama na ažuriranju oznaki guma kako bi promicala inovacije u industriji i pomogla kupcima da lakše donose odluke o svojim gumama. Vjerujemo da će nova EU oznaka guma omogućiti kupcima da dobave relevantnije i usporedive informacije o parametrima guma te pomoći krajnjih korisnicima da donesu informiranu odluku pri kupnji novih guma. Nova EU oznaka guma također omogućava detaljnije informacije dostupne na Internetu – čime olakšava kupcima i profesionalcima da donesu ispravnu odluku. Pripremili smo detaljno objašnjenje o oznakama guma u sljedećim odjeljcima.

Staro u odnosu na novo: usporedba EU oznaka guma

EU oznaka guma i klase učinkovitosti novog su dizajna i neznatno su promijenjene sukladno novo osmišljenoj ljestvici. Prethodni je standard oznake samo prikazivao klasu guma s obzirom na otpor kotrljanja, prianjanje na vlažnim površinama i vanjsku buku kotrljanja. Nova EU oznaka guma sadrži dodatne informacije o radu guma pri uvjetima snijega i leda. Ljestvica klasa oznaka za prianjanje na vlažnim površinama i otpor kotrljanja sad ima 5 umjesto 7 klasa koje su označene slovima od A do E. 

Stara oznaka

1222/2009

Old Tyre Label

Nova oznaka

2020/740

New Tyre Label 2021

New Tyre Label Wet Grip Rating Icon

Ocjena prianjanja na vlažnim površinama

„Prianjanje na vlažnim površinama” mogućnost je guma da se zalijepi na cestu pri mokrim uvjetima. EU ocjenjivanje usredotočuje se samo na jedan aspekt prianjanja na vlažnim površinama – performanse gume na mokrim podlogama. Performanse se ocjenjuju između klase A i klase E. Gume s visokom ocjenom prianjanja na vlažnim površinama brže će se zaustaviti na vlažnim cestama pri kočenju do kraja. U hitnim slučajima nekoliko metara može znatno promijeniti situaciju. 

Napomena: uvijek poštujte preporučene udaljenosti za zaustavljanje tijekom vožnje.

*Izmjereno u skladu s metodama ispitivanja određenim u Odredbi EC 1222/2009. Udaljenost kočenja može se razlikovati u odnosu na uvjete vožnje i utjecaj ostalih čimbenika. 

New Tyre Rating Fuel Efficiency Icon

Učinkovitost potrošnje goriva

Jeste li ste znali da na gume otpada do 20 % potrošnje goriva vašeg vozila? Izbor guma s ocjenom visoke učinkovitosti potrošnje goriva omogućit će vam uštedu goriva i smanjit će emisije CO2. Ovisno o otporu kotrljanja guma, učinkovitost potrošnje goriva ima raspon od klase A, koja označava najbolju potrošnju goriva, sve do klase E, koja ima najgoru potrošnju goriva. Između klasa potrošnja se goriva otprilike povećava za 0,1 litru na svakih 100 km. Jednostavnije rečeno, gume s učinkovitijom potrošnjom goriva zahtijevaju manje energije za kotrljanje. Naposljetku na taj se način upotrebljava manje goriva i također se smanjuje učinak na okoliš!

New Tyre Label Noise Rating Icon

Ocjena buke

Ocjene EU guma ujedno uzimaju u obzir vanjsku buku guma koja se stvara tijekom vožnje. Izbor guma s dobrom ocjenom buke može smanjiti štetan učinak vaše vožnje na okolinu. Razina buke raspodijeljena je u A, B ili C klasu. Zvuk kotrljanja gume mjeri se u decibelima i točan je broj prikazan na donjem dijelu oznake. Gume s niskom razinom buke imaju između 67 i 71 dB. Najviše razine prikazuju zvučne valove između 72 i 77 dB. Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u razini buke. Zapravo razlika od 3 dB udvostručuje jačinu vanjske buke koju stvaraju gume.

Objašnjenje novih EU oznaka guma

Postoje najnovije informacije koje možete pronaći u ažuriranoj verziji o EU oznakama guma. U nastavku se nalazi ukratko objašnjen novi dizajn EU oznaka guma:

New QR code on tyre label 2021

 

QR kod:

QR kod omogućava lakši pristup detaljima o proizvodu u javnom dijelu EU baze podataka proizvoda. Kod se može skenirati i omogućava pristup listovima s informacijama o proizvodu i europskim oznakama guma. 

Tyre Type Identifier Symbol from new tyre label 2021

 

Oznaka vrste guma:

Svaka guma mora se označiti putem jedinstvene oznake gume.

3 peak mountain snowflake symbol

 

Ikona snijega na gumi:

Ikona snijega na gumi prikazuje je li guma pogodna za ozbiljne snježne uvjete. Sadrži simbol planine s tri vrha i pahuljicu snijega (3PMSF) koji se nalazi na bočnoj stranici svake gume. Performanse prianjanja na snijegu uglavnom se ispituju u skladu s Aneksom 7 UNECE Uredbe br. 117. Uredba detaljno opisuje čimbenike poput ispitivane površine, temperature zraka, ispitivanog vozila, opterećenja, tlaka, brzine i još mnogo toga.

Ice Tyre Icon on new Tyre Label 2021

 

Ikona leda na gumi:

Druga nova ikona sadrži simbol ledenog stalagmita i označava da guma omogućava kraću udaljenost kočenja na cestama prekrivenim ledom tijekom zime. Informacije o prianjanju na snijegu temeljit će se na ISO standardu (ISO 19447) koji bi se trebao objaviti u srpnju 2021. Za gume koje ispunjavanju tehničke uvjete piktogram prianjanja na led uključivat će novu EU oznaku guma C1 guma (guma za putničko vozilo) koja zadovoljava minimalne vrijednosti indeksa prianjanja na led koji je postavio ISO standard. Standardi za C2 i C3 gume još se trebaju postaviti.

Pogledajte naše gume

Tvrtka Goodyear potpuno podržava ovu reviziju Odredbe o označavanju guma i sa zadovoljstvom će pružiti kupcima više važnih informacija o parametrima guma pri njihovoj kupnji guma. Čvrsto vjerujemo da je naša misija promovirati gume koje su najsigurnije za kupce, koje štede gorivo i koje predstavljaju zaštitu okoliša u cijeloj industriji guma. Naši stručnjaci će vas sa zadovoljstvom savjetovati o gumama koje najbolje odgovaraju vašem vozilu i potrebama!

 

Sadržaj promjena

 

 • Smanjene razine ocjenjivanja: učinkovitost potrošnje goriva i prianjanje na vlažnim površinama sad se ocjenjuje na 5 razina (od A do E) umjesto 7
 • Vanjska buka kotrljanja ocjenjuje se od A (najniža razina buke) do C (najviše razina buke)
 • Nova EU oznaka guma sadrži QR kod koji se može skenirati kako bi se omogućio pristup detaljima o proizvodu
 • Svaka guma mora sadržavati jedinstvenu oznaku
 • Nova ikona snijega na gumama prikazuje je li guma prikladna za ozbiljne snježne uvjete
 • Nova ikona prianjanja na led prikazuje zadovoljava li C1 guma (guma za putnička vozilo) minimalnu vrijednost indeksa prianjanja na led koju je postavio standard ISO 19447

 

Nova uredba o označavanju guma – česta pitanja

 

 1. Što je oznaka guma?
  Oznaka guma uvedena je 2012. godine i potrošačima diljem Europe pruža važne informacije o iskoristivosti goriva, sigurnosti i buci, podrobno definira otpor kotrljanja, prianjanje na mokroj podlozi i vanjsku buku pri kotrljanju gume. Svrha je oznake EU za gume: uz primjenu jedinstvene ocjenjivačke ljestvice omogućiti potrošačima koji kupuju nove gume osviješteni odabir. Prvoga svibnja 2021. stupila je na snagu revidirana oznaka guma.
 2. Zašto Europska komisija mijenja postojeću oznaku?
  Revidiranom uredbom o označavanju guma Europska komisija želi poboljšati sigurnost te gospodarsku i ekološku učinkovitost cestovnoga prometa poticanjem kupovanja sigurnih guma s dobrom iskoristivosti goriva i niskom stopom buke. Nova oznaka uključuje i nove informacije za potrošače o tome je li guma primjerena za upotrebu u teškim snježnim ili ekstremnim ledenim uvjetima.
 3. 3. Kakvo je Goodyearovo stajalište o revidiranoj uredbi o označavanju guma?
  Goodyear podržava promjene Uredbe o označavanju guma i trudi se izvršiti sve obveze u vezi s njezinim provođenjem. Vjerujemo da će nova oznaka EU za gume osigurati potrošačima primjerenije i usporednije informacije o parametrima guma te krajnjim korisnicima omogućiti osviješteni odabir pri kupnji novih guma. Pomoći će također promovirati gume s najvišom stopom sigurnosti i ekološke učinkovitosti. Europski registar za označavanje energetske učinkovitosti (EPREL), u koji će biti upisane sve gume dostupne u Europi, pridonijet će boljem protoku informacija između proizvođača i organa, a na kraju krajeva i boljoj kontroli tržišta.
 4. Kada nova oznaka EU za gume stupa na snagu?
  Nova uredba o označavanju primjenjivat će se od 1. svibnja 2021. Do tada vrijedi sadašnja oznaka.
 5. Primjenjuje li se nova uredba o označavanju za sve gume?
  Nova uredba o označavanju vrijedi samo za nove gume za osobna vozila (gume C1), lagana gospodarska vozila (gume C2) i teška teretna vozila (gume C3).
 6. Koje gume isključuje nova uredba o označavanju guma?
  Nova uredba o označavanju vrijedi samo za nove gume za osobna vozila (gume C1), lagana gospodarska vozila (gume C2) i teška teretna vozila (gume C3). Nova uredba trenutačno se ne primjenjuje za ove kategorije guma: obnovljene gume, terenske gume, trkaće gume, gume s čavlićima za led, privremene rezervne gume, gume zasnovane za ugradnju na vozila koja su prvi put registrirana prije 1. listopada 1990., gume s kategorijom brzine nižom od 80 km/h i gume s nazivnim promjerom naplatka koji ne prelazi 254 mm ili iznosi 635 mm i više.
 7. U čemu je oznaka EU za gume sada drukčija?
  • Nova uredba primjenjivat će se i za teretne gume i obuhvaćat će kategorije guma C1 (gume za osobna vozila), C2 (gume za lagana gospodarska vozila) i C3 (gume za teška gospodarska vozila).
  • Prema novoj uredbi na oznaku se osim standardnih vrijednosti (otpor kotrljanja, prianjanje na mokroj podlozi i vanjska buka pri kotrljanju) može uključiti i ikona koja pokazuje da je guma primjerena za teške snježne uvjete, a također i nova ikona za prianjanje na ledu. Gume koje su pogodne za teške snježne uvjete imaju na oznaci simbol pahuljice u planini s tri vrha (3PMSF), koja se nalazi i na bočnici takvih guma. Kod guma C1 (za osobna vozila) koja udovoljavaju zahtjevima standarda ISO za učinkovitost na ledu na oznaci će biti novi simbol koji označava ledeni stalagmit.
  • Manja je promjena uvedena i kod kategorija na oznaci za otpor kotrljanja i prianjanje na mokroj podlozi: trenutačno su prazne, odnosno nepokrivene kategorije za gume C1 i C2 popunjene, a suvišne kategorije (koje s obzirom na granične vrijednosti više nisu dopuštene) izbrisane su pa nova ljestvica sada sadržava samo pet kategorija (od A do E)
  • Na donjem dijelu oznake osim vrijednosti vanjske buke pri kotrljanju u decibelima uvijek je navedena i kategorija buke (A, B ili C)
  • Prema novoj uredbi oznake guma moraju sadržavati i ime proizvođača gume i jedinstvenu identifikacijsku oznaku kojom će se obilježavati tip gume
  • Oznaka gume morat će sadržavati i QR-kod, a njegova je svrha neposredna poveznica do specifičnih podataka o gumi u europskom registru za označavanje energetske učinkovitosti (EPREL).
 8. Moraju li prodavači guma zamijeniti oznake guma na zalihama koje su poslane na tržište prije 1. svibnja 2021.?
  Sve gume C1, C2 i C3 koje budu proizvedene od 1. svibnja 2021. nadalje i poslane na tržište nakon toga datuma moraju imati novu oznaku. Prodavači međutim ne trebaju zamijeniti oznake na gumama koje su na zalihama nakon 1. svibnja 2021. ako su poslane na tržište prije toga datuma, dakle, prije nego što je počela vrijediti nova uredba. Drugim riječima, gume poslane na tržište prije 1. svibnja zadržavaju staru oznaku dok se ne prodaju. Nakon 1. svibnja 2021. na gumama na prodajnim mjestima bit će i nove i stare oznake, ovisno o tome kada su poslane na tržište.
 9. Kakve su obveze proizvođača guma u vezi s novom uredbom o označavanju guma?
  Na gazni sloj gume proizvođači guma mogu namjestiti oznaku u obliku naljepnice ili svakoj pošiljci serije identičnih guma poslati prodavaču otisnutu oznaku. Goodyear će se pobrinuti da sve gume isporučene prodavaču imaju naljepnicu s oznakom. Za sve gume podatci o oznaci moraju biti objavljeni i na internetskim mjestima proizvođača, u brošurama i tehničkim promotivnim materijalima koje dobije kupac. U skladu s novom uredbom o označavanju guma od 1. svibnja 2021. nadalje proizvođači guma moraju unijeti potrebne informacije u registar podataka (EPREL) i prije nego što pošalju gume na tržište.
 10. Što je EPREL?
  EPREL je europski registar o energetskom označavanju proizvoda koji je uspostavljen da bi potrošačima omogućio važne podatke o energetskoj učinkovitosti. Njegova je svrha poboljšati aktivnosti i izvršavanje kontrole tržišta u EU. Zakon obvezuje sve dobavljače (proizvođače, uvoznike ili ovlaštene zastupnike) proizvoda obuhvaćenih propisima EU o označavanju energetskim naljepnicama (npr. kućanski aparati) da upišu podatke o svojim proizvodima u spomenuti registar prije slanja tih proizvoda na tržište EU. U skladu s novom uredbom o označavanju guma od 1. svibnja 2021. proizvođači guma morat će upisati potrebne informacije u energetski registar prije nego što pošalju gume na tržište EU.
 11. Osigurava li oznaka iscrpne informacije o učinkovitosti guma?
  Oznaka pruža osnovne podatke o trima važnim vidicima učinkovitosti gume (iskoristivost goriva, prianjanje na mokroj podlozi i vanjska buka pri kotrljanju) da potrošačima omogući osviješteni izbor. Međutim, ta oznaka ne uključuje sve parametre povezane s općom učinkovitošću gume. Kao usporedbu možemo navesti da neovisna ispitivanja koja provode automobilski časopisi prosječno obuhvaćaju petnaest kriterija učinkovitosti gume, a Goodyearove analize uvažavaju više od pedeset mjerila, između ostalih otpornost na akvaplaning, upravljivost na suhoj podlozi, kočenje na suhoj podlozi, stabilnost kod velike brzine, kilometarski potencijal i mnoga druga. Oznaka dakle ne može zamijeniti testiranja kvalitete u specijaliziranim laboratorijima ili informacije koje daju proizvođači i drugi koji u obzir uzimaju širi raspon kriterija za ocjenjivanje učinkovitosti guma.


Prava guma za vas

Pronađite prodavca

Tehnologija i inovacije