pre nákladné vozidlá, mestské a diaľkové autobusy

Zimný sprievodca Goodyear

Čo sú zimné pneumatiky?

Zimné pneumatiky, alebo “pneumatiky pre jazdu na snehu” definuje nariadenie EU 661/2009 ako “pneumatiky, ktorých dezén, zloženie behúňovej zmesi alebo štruktúra sú primárne navrhnuté tak, aby v zimných podmienkach dosahovali lepšie vlastnosti ako normálne pneumatiky, pokiaľ ide o ich schopnosť uviesť vozidlo do pohybu, alebo ho v pohybe udržať.”

 Značenie zimných pneumatík

Značenie zimných pneumatík

M+S (aj M.S alebo M&S) je bežne používané označenie zimných pneumatík na základe právnych predpisov EU1.

Nariadenie 117 z 1. novembra 2012 v Európskej únii zaviedlo nové oficiálne označenie v podobe “alpského” symbolu čiže snehovej vločky v skalnom masíve s tromi vrcholmi (“3PMSF”). Na rozdiel od označenia M+S možno symbol 3PMSF na označovanie pneumatík legálne používať len v prípade, že spĺňajú minimálny limit úžitkových vlastností na snehu, tzv. index priľnavosti na snehu.

Označenie M+S je naďalej povolené, ale z právneho hľadiska nezaručuje minimálnu požadovanú výkonnosť v zimných podmienkach. Pneumatiky M+S majú lepšiu trakciu na snehu než bežné pneumatiky, ale nemusia nevyhnutne spĺňať minimálnu hodnotu priľnavosti na snehu, ktorá je zo zákona nutná na splnenie požiadavky na označenie symbolom snehovej vločky v skalnom masíve s tromi vrcholmi.

three-peak snowflake identification 1 Smernica 92/23/EHS zo dňa 31. marca 1992 o pneumatikách pre motorové vozidlá a ich návesy a o ich montáži.
Prednosti zimných pneumatík

Prednosti zimných pneumatík

Pri použití zimných pneumatík je zaručené, že úžitkové vlastnosti vozidla sú optimalizované pre prevádzku pri nízkych teplotách, najmä ak sú cesty pokryté snehom alebo ľadom. Pneumatiky sa pri rôznych teplotách správajú rozdielne, preto je nevyhnutné prispôsobiť zloženie behúňovej zmesi a dezénu behúňa pneumatík zimným podmienkam. Dobrá priľnavosť je nevyhnutná na ovládanie vozidla a jeho správania pri brzdení, ale i pre jeho trakciu. Pri nižších teplotách niektoré iné pneumatiky nepodávajú rovnaké úžitkové vlastnosti ako v ich normálnom teplotnom rozsahu. Nevyhnutný je aj výraznejší dezén behúňa, a to nielen z hľadiska dobrej priľnavosti na snehu, ale aj na ľadovej pokrývke a pre účinný odvod vody na povrchu vozovky.

Výhody zimných pneumatík pre úžitkové vozidlá sú prínosom najmä pri prevádzke v premenlivých poveternostných podmienkach. Prevencia pred neprejazdnou komunikáciou má v neposlednom rade i pozitívne hospodárske aspekty, napríklad aj vďaka obmedzeniu strát z oneskorenia dodávok, pokazeného tovaru atď.

Goodyear winter tyre ranges.

Ready to meet all winter conditions.

 

Goodyear’s winter truck, coach and bus tyre ranges are developed to cope with today’s demanding winter transport operations.

ULTRA GRIP WTS, WTS City, WTD, WTT, ULTRA GRIP Coach and ULTRA GRIP MAX S, D and T have been specifically designed to provide excellent winter capabilities to face the toughest and most extreme winter conditions.

All tyre designs below are M+S and 3PMSF marked and comply with the most restrictive European winter tyre regulations.

Zimné značenie na pneumatikách Goodyear

Takmer všetky pneumatiky Goodyear pre nákladné vozidlá a autobusy sú označené symbolmi M+S a 3PMSF. Nasledujúce pneumatiky Goodyear spĺňajú požiadavky na označenie 3PMSF:

Náš špeciálny zimný rad

ULTRA GRIP MAX S

ULTRA GRIP MAX S

Špecializovaná pneumatika pre riadiacu nápravu určená na zimné a horské použitie, ktorá ponúka lepšiu bočnú stabilitu na ľade a snehu, ako aj vynikajúcu kilometrovú životnosť.

ULTRA GRIP MAX D

ULTRA GRIP MAX D

Špecializovaná pneumatika pre hnaciu nápravu určená na zimné a horské použitie, ktorá ponúka lepšiu trakciu na ľade a snehu, ako aj vynikajúcu kilometrovú životnosť.

ULTRA GRIP MAX T

ULTRA GRIP MAX T

Špecializovaná pneumatika pre nápravu prívesu určená na zimné a horské použitie, ktorá ponúka lepšiu bočnú stabilitu na ľade a snehu, ako aj vynikajúcu kilometrovú životnosť.

Požiadavky na zimné pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá v Európe

Krajiny bez špeciálnych požiadaviek na zimné pneumatiky

Krajiny s miestnymi požiadavkami na zimné pneumatiky/použitie reťazí

Krajiny s požiadavkami na zimné pneumatiky a/alebo iné zimné vybavenie za určitých okolností alebo na vybraných komunikáciách (tzn. “s čiastočnou povinnosťou zimných pneumatík”)

Krajiny s legislatívou zavádzajúcou povinné zimné pneumatiky v danom období a na všetkých cestách, bez ohľadu na to, či sú pokryté snehom alebo ľadom (tzn. “so všeobecnou povinnosťou zimných pneumatík”))

Zimné podmienky, rôzne podľa regiónu/cesty

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Povinné reťaze v niektorých regiónoch Táto povinnosť sa vzťahuje na hnané nápravy nákladných vozidiel a na prívesové nápravy

15. novembra až 15. apríla + v zimných podmienkach

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  M+S na najmenej jednej hnanej náprave a s minimálnou hĺbkou behúňa 6 mm na diagonálnych a 5 mm na radiálnych pneumatikách
 • Použitie reťazí
  Platí povinnosť viezť so sebou reťaze pre najmenej dve pneumatiky na hnanej náprave

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

15. novembra až 15. apríla

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách s hĺbkou behúňa minimálne 4 mm
 • Použitie reťazí
  Na hnanej náprave povolené letné pneumatiky s minimálnou hĺbkou behúňa 4 mm a reťaze

15. novembra až 1. marca

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Povinné pneumatiky M+S s hĺbkou behúňa do 1,6mm; alternatívne letné pneumatiky s hĺbkou behúňa 4mm
 • Použitie reťazí
  V období od 1. novembra do 31. marca platí na značkami označených úsekoch povinnosť vo vozidle prepravovať reťaze

15. novembra až 15. apríla

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách s minimálnou hĺbkou behúňa 4mm
 • Použitie reťazí
  Alternatívne na hnaných nápravách letné pneumatiky s hĺbkou behúňa minimálne 4mm a s reťazami

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

1. novembra až 31. marca + v zimných podmienkach

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách s hĺbkou behúňa minimálne 6mm
 • Použitie reťazí
  Povinné na najmenej dvoch pneumatikách hnanej nápravy, pokiaľ tak stanovia dopravné značky

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

1. decembra až 1. marca

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Len vozidlá do 3.5 tony:
  • Zimné pneumatiky (s označením M+S, MS, M.S. alebo M&S) sa používajú od 1. decembra do 1. marca na vozidlách kategórie GVW • Od 1. decembra 2022 musí mať zimné pneumatiky bez hrotov označenie 3PMSF (s výnimkou pneumatík s označením POR)
  • Pneumatiky s hrotmi sa môžu používať na vozidlách od 15. októbra do 31. marca. V prípade zimných podmienok na ceste a poveternostných podmienok možno pneumatiky s hrotmi používať od 15. októbra do 30. apríla
  • Platia pravidlá pre minimálnu hĺbku dezénu

1. decembra až 1. marca

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S s hĺbkou behúňa minimálne 5mm na hnaných a 3mm na všetkých ostatných nápravách

1. novembra až 31. marca

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Od 1. novembra 2021 sa vyžaduje M+S alebo 3PMSF (okrem pneumatík pre prívesy).
  Pravidlá platia len pre horské oblasti. Rozhodnutie prijmú miestne orgány.
  Prechodné obdobie pre M+S alebo 3PMSF do 31. októbra 2024; Označenie 3PMSF bude povinné od 1. novembra 2024.
 • Použitie reťazí
  Žiadne požiadavky na zimné značenie, ak sú reťaze namontované na hnacej náprave

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

V zimných podmienkach

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky s označením 3PMSF na riadených hnaných nápravách; prechodné obdobie pre pneumatiky na riadenú nápravu s označením M+S do DOT 5217 do 30. septembra 2024.
 • Použitie reťazí
  Alternatíva s rýchlostným limitom 50km/h

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Povinné používanie reťazí v závislosti od poveternostných podmienok

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

15. novembra až 15. apríla v zimných podmienkach (vyznačené značkami)

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách
 • Použitie reťazí
  Musia byť prepravované vo vozidle pri jazde po horských cestách s pneumatikami bez označenia M+S

V zimných podmienkach

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách
 • Použitie reťazí
  Povinnosť reťazí na hnaných nápravách tam, kde je tak stanovené

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Nie je povolené

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Nie je povolené

V zimných podmienkach

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách
 • Použitie reťazí
  Alternatívne letné pneumatiky s hĺbkou behúňa minimálne 6mm a s reťazami na všetkých nápravách

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

1. decembra až 31. marca, ak je cesta zľadovatená alebo so snehovou pokrývkou

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách
 • Použitie reťazí
  Povolené

15. novembra až 31. marca

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách
 • Použitie reťazí
  Alternatívne letné pneumatiky s hĺbkou behúňa minimálne 4mm a reťaze

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Nie je povolené

15. novembra až 15. apríla

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách s minimálnou hĺbkou behúňa 6mm
 • Použitie reťazí
  Nie sú

15. novembra až 31. marca
16. októbra až 30. apríla v regiónoch Nordland, Tromms a Finnmark

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  3PMSF na predných riadiacich a hnaných nápravách (prechodné obdobie pre prechod z M+S na 3PMSF vypršalo 15. novembra 2020), M+S na všetkých ostatných nápravách vrátane náprav návesov; pneumatiky POR pre nákladné vozidlá sa považujú za zimné pneumatiky
  Minimálna hĺbka behúňa 5 mm od 1. novembra do prvého pondelka po Veľkonočných sviatkoch / od 16. októbra do 30. apríla v regiónoch Nordland, Tromms a Finnmark
 • Použitie reťazí
  Povinnosť voziť 3 až 7 súprav reťazí v závislosti od počtu náprav (od 1. novembra do prvého pondelka po Veľkonočných sviatkoch / od 16. októbra do 30. apríla v regiónoch Nordland, Tromms a Finnmark)

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Povinné reťaze, pokiaľ sú stanovené dopravnými značkami

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Povolené dopravnými značkami

V zimných podmienkach (sneh a ľad)

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách s hĺbkou behúňa minimálne 6mm
 • Použitie reťazí
  Alternatívne letné pneumatiky + reťaze na hnaných nápravách

Od 1. decembra do 28. februára; toto obdobie môže byť predĺžené v závislosti od počasia alebo od klimatických podmienok

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S alebo 3PMSF na všetkých nápravách s hĺbkou behúňa minimálne 4mm
 • Použitie reťazí
  Nie je povolené

1. novembra až 1. apríla

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnacích nápravách s hĺbkou behúňa minimálne 4mm
 • Použitie reťazí
  Letné pneumatiky s hĺbkou behúňa 4mm a reťaze na hnaných nápravách

15. novembra až 31. marca + v zimných podmienkach

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnacích nápravách s hĺbkou behúňa minimálne 3mm
 • Použitie reťazí
  Na prepravu vo vozidle; používanie označené dopravnými značkami

15. novembra až 15. marca

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Pneumatiky M+S na hnaných nápravách s hĺbkou behúňa minimálne 3mm
 • Použitie reťazí
  Alternatívne letné pneumatiky s hĺbkou behúňa minimálne 3mm a reťazami na hnaných nápravách

V závislosti od poveternostných podmienok alebo od dopravných značiek

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  M+S na hnaných nápravách, pokiaľ sa vyžadujú zimné pneumatiky
 • Použitie reťazí
  Povinnosť reťazí, pokiaľ je uvedená na cestách

1. decembra až 31. marca v zimných podmienkach

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  3PMSF na všetkých nápravách (prechodné obdobie pre prechod z M+S na 3PMSF do 30. novembra 2024), M+S na všetkých ostatných nápravách vrátane náprav návesov. Pneumatiky POR alebo pneumatiky s hrotmi sa považujú za zimné pneumatiky. Minimálna hĺbka behúňa 5mm pri nákladných vozidlách (celková hmotnosť > 3 500 kg), 1,6mm na návesoch
 • Použitie reťazí
  Povolené ako alternatívna výbava

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

1. decembra až 1. apríla + v zimných podmienkach (obdobie môže byť predĺžené až o mesiac, pokiaľ to poveternostné podmienky vyžadujú)

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  M+S a/alebo 3PMSF na hnaných nápravách nákladných vozidiel, odťahových vozidiel, cisterien, autobusov s hĺbkou behúňa minimálne 4mm
 • Použitie reťazí
  Reťaze povolené, ale nie ako alternatíva zimných pneumatík

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú
 • Použitie reťazí
  Reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom

 • Predpisy pre použitie zimných pneumatík
  Nie sú

Zdroj: Goodyear Dunlop. Údaje k októbru 2021. Pred vstupom do krajiny si prosím overte možné zmeny v miestnej legislatíve.