Zlepšite výsledky

Goodyear Total Mobility

Chcete zlepšiť výsledky? My tiež.

Ak chcete zlepšiť výkonnosť svojho nákladného vozového parku, máme na to vynikajúci spôsob. Prijmite výzvu so službou Goodyear Total Mobility a prekonajte konkurenciu, dodržte termíny a zaistite súlad s predpismi. Každý deň máte možnosť posunúť svoje podnikanie vpred a služba Goodyear Total Mobility vám umožní dosiahnuť požadované výsledky.

Čo je Goodyear Total Mobility?

Ide o ponuku integrovanej správy vozového parku, ktorá spája nákladné pneumatiky, riešenia a služby pre nákladné vozidlá, ktoré vás posunú na ďalšiu úroveň výkonnosti. Portfólio riešení prispôsobené na mieru, ktoré vám umožňuje zaujať strategický prístup k zlepšovaniu výsledkov a dosahovaniu merateľných požadovaných zlepšení z roka na rok.

 

 

Aké sú vaše priority?

Keď rozmýšľate o výkonnosti, máte na mysli najmä hospodárnosť, trvalú udržateľnosť alebo konkurencieschopnosť? Bez ohľadu na to, aké výsledky chcete dosiahnuť, služba Goodyear Total Mobility je tu na to, aby vás podporila pri ich dosahovaní.

 

Hospodárnejšie

Skrátené prestoje, nižšie náklady, zjednodušené činnosti. 

 

Dostaňte sa do formy

Udržateľnejšie

Nižšie emisie, zvýšená trvalá udržateľnosť, súlad s právnymi predpismi

 

Myslite ekologicky

Konkurencieschopnejšie

Lepšie služby zákazníkom, viac odporučených zákaziek, zlepšená vernosť zákazníkov

 

O úroveň vyššie