Goodyear DrivePoint Receiver

Goodyear DrivePoint: Automatická kontrola tlaku v pneumatikách

Význam údržby pneumatík

Údržba pneumatík je dôležitou súčasťou správy vozového parku, ale pre vozové parky úžitkových vozidiel ide o významnú každodennú výzvu.

 

Správna údržba pneumatík vyžaduje kvalifikovaný prevádzkový personál, administratívnu podporu a dôkladné plánovanie. Manuálna kontrola pneumatík je náchylná na ľudskú chybu a trvá dlho, takže nákladné vozidlá zostávajú stáť neproduktívne na odstavisku.

 

Odpoveďou je riešenie Goodyear DrivePoint. Ak vaše vozidlá jazdia často na kratšie vzdialenosti, je to jednoduchý a automatizovaný spôsob, ako presne kontrolovať tlak pneumatík pri každom príjazde a odjazde.


Prínosy a výhody

 

 

Rýchla a jednoduchá inštalácia bezdrôtovej technológie napájanej z batérie.

Inštalácia vrátane nastavenia prijímačov, ktorú je možné vykonať za menej ako 2 hodiny*.

Optimalizovaná údržba pneumatík.

Predĺžená životnosť pneumatík a zvýšená možnosť protektorovania.

Obmedzenie manuálnych zásahov a pracovných nákladov.

Znížená spotreba paliva a emisií C02.

Zníženie prestojov vozidiel a nákladov na poruchy.

Zvýšená bezpečnosť.

Zlepšená správa vozového parku.

Tieto prínosy a výhody využívajú zákazníci spoločnosti Goodyear, ale nie sú zaručené. Realizácia prínosov závisí od správnej preventívnej údržby založenej na údajoch, ktoré toto riešenie poskytuje.

 

* Čas inštalácie sa môže líšiť v závislosti od skladby vozového parku a vozidiel.

Čo je Goodyear DrivePoint?

Goodyear DrivePoint je prepojený systém kontroly pneumatík pri prejazde, ktorý umožňuje automatické a dynamické meranie tlaku v pneumatikách. 

Toto riešenie, ktoré sa ľahko nainštaluje prostredníctvom bezdrôtovej akumulátorovej technológie, umožňuje dynamické a rýchle kontroly veľkého množstva vozidiel, čo je ideálne pre vozové parky s vozidlami, ktoré sa často vracajú na odstavisko. 

V kombinácii s našimi používateľsky príjemnými mobilnými a webovými aplikáciami Goodyear DrivePoint podporuje okamžité zobrazenie stavu pneumatík. Budete tak môcť aktívne monitorovať svoj vozový park a zaistiť jeho údržbu.

 

A čo hardvér? Je jednoduchý a osvedčený, pričom pozostáva len z dvoch prvkov: snímačov na ventile, ktoré sa ľahko nasadzujú na ventily pneumatík, a prijímačov na zber a spracovanie údajov o pneumatikách.

Snímače DrivePoint na ventil

 • Okamžité monitorovanie tlaku v pneumatikách.
 • Rýchla a jednoduchá montáž: jednoducho naskrutkujte na ventil (nemusíte demontovať pneumatiku*).
 • Bezdrôtová akumulátorová technológia odolná voči poveternostným vplyvom (IP67).
 • Lítiové batérie pre maximálny výkon a životnosť (až 3 roky).
 • Vhodné pre všetky veľkosti a značky pneumatík.
 • Inteligentný dizajn umožňuje hustenie bez odstránenia snímača.

Prijímače DrivePoint

 • Dva akumulátorové prijímače**, ktoré počas prechodu čítajú a analyzujú údaje zo snímačov.
 • Prenos údajov zo snímačov prostredníctvom mobilnej siete do cloudu spoločnosti Goodyear.
 • Jednoduchá inštalácia na mieste podľa vášho výberu***.
 • Bezdrôtová technológia – nevyžaduje sa žiadny elektrický napájací zdroj ani drahé zemné práce.
 • Technológia odolná voči poveternostným vplyvom (IP66). 

* V prípade inštalácie snímača na ventil DrivePoint na nápravu s dvomi namontovanými pneumatikami je nutné odmontovať vonkajšiu pneumatiku. V závislosti od konfigurácie vozidla môže byť potrebné ďalšie príslušenstvo a adaptéry. 

** Očakávaná životnosť batérie 1 rok. 

*** Dosah prijímania signálu prijímačom môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi. Pri optimálnom použití nesmú byť prijímače umiestnené od seba viac ako 5 m. Odporúča sa zachovať minimálnu vzdialenosť 20 m od prijímačov po parkovisko pre vozidlá.

 

Ďalšie informácie získate od odborníka na službu Goodyear Proactive Solutions.

Ako to funguje

 

Pozrite sa, ako ľahko dokáže Goodyear DrivePoint zmeniť váš plán údržby pneumatík

 

1. KROK: DYNAMICKÝ PREJAZD

Prejdite cez prijímače Goodyear DrivePoint, aby ste okamžite skontrolovali tlak v pneumatikách. Pri prechode cez vyhradenú oblasť prijímača nie je potrebné zastavovať*.

 

2. KROK: ZÍSKAVANIE ÚDAJOV

Snímače DrivePoint na ventile ihneď získajú aktuálne údaje o tlaku v pneumatikách z každej polohy kolies**.

 

3. KROK: GOODYEAR CLOUD

Prijímače okamžite zaznamenajú údaje zo snímačov vrátane úrovne nabitia batérie a prenášajú ich prostredníctvom mobilnej siete do cloudu spoločnosti Goodyear na inteligentnú analýzu**.

 

4. KROK: OKAMŽITÉ VÝSLEDKY

Okamžité zobrazenie stavu pneumatík prostredníctvom našich mobilných a webových aplikácií na proaktívne monitorovanie vášho vozového parku. Rýchle a používateľsky prívetivé nahlasovanie a prijímanie automatických oznámení.

 

* Nemala by sa prekročiť maximálna rýchlosť 10 km/h. ** Ak sú údaje zo snímačov nad nastavenou prahovou hodnotou (o 20 % nižšia ako RCP), údaje sa uložia a každých 6 hodín sa odošlú do cloudu spoločnosti Goodyear. Bezpečné prostredie, ktoré je v súlade so všetkými príslušnými nariadeniami o ochrane údajov, napríklad všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov.

Okamžitý prístup k stavu vašich pneumatík

Web Goodyear Fleet Manager (webová platforma)

 • Prispôsobiteľná webová platforma.
 • Jeden ovládací panel vám poskytne úplný prehľad o stave vášho vozového parku.
 • Prehľady konfigurovateľné používateľom a nový ovládací panel s upozorneniami vám umožňujú spravovať vozový park podľa vašich predstáv.
 • Koordinujte svoju každodennú údržbu.
 • Vzdialený prístup k údajom o pneumatikách – kdekoľvek a kedykoľvek. 

Aplikácia Goodyear Fleet Manager (mobilná aplikácia)

 • Jeden panel s prehľadom všetkých vozidiel.
 • Prehľad pneumatík a údajov o vozidle vášho vozového parku.
 • Upozornenia a výstrahy, keď je potrebné na pneumatike urýchlene vykonať údržbu.
 • Identifikujte, ktorá pneumatika je poškodená.
 • Vzdialený prístup k údajom o pneumatikách – kdekoľvek a kedykoľvek.
 
  

Aplikácia Goodyear Driver Assist (mobilná aplikácia)

 • Najnovšie informácie pre vodiča
 • Aktuálne informácie o stave pneumatík vozidla
 • Okamžité upozornenie, ak sa zistí strata tlaku v pneumatikách alebo ak je pneumatika nedostatočne nahustená, aby nedošlo k nehodám