Zistite, ako môže Goodyear Total Mobility podnietiť lepšiu hospodárnosť prevádzky vášho vozového parku

Zlepšite hospodárnosť

Takže chcete, aby bol váš vozový park čo najefektívnejší?

Práve to je vaším cieľom. Pretože neradi plytváte palivom. Chcete získať maximálnu hodnotu zo všetkých aktív/investícií. Chcete vidieť svoje nákladné vozidlá na cestách. A samozrejme, chcete znižovať svoje celkové náklady.

 

Ak ste sa v tomto opise spoznali, na 100 % vás v tom podporujeme. Teraz sa pozrime, ako môže pomôcť Goodyear Total Mobility. Myslíme si, že podstata hospodárnosti spočíva v troch oblastiach:

Optimalizujte spotrebu paliva nákladných vozidiel

Úspora paliva

Zvýšte prevádzkyschopnosť vozového parku nákladných vozidiel

Používanie vozidiel

Zjednodušená správa nákladného vozového parku

Hospodárnosť procesov