Poznajte svoje pneumatiky

Čítanie údajov pneumatiky

Označenia na bočnej stene pneumatiky nákladného vozidla uvádzajú všetko o danej pneumatike. Presne opisujú veľkosť pneumatiky, jej konštrukciu a výkonnostné limity. Mnohé z týchto údajov sa uvádzajú povinne zo zákona a musia spĺňať medzinárodné požiadavky.

 

V Európe sú relevantné európske nariadenia EHK-R54 a všetky pneumatiky pre úžitkové vozidlá jazdiace v rozsahu rýchlosti 80 – 130 km/h majú „prevádzkový popis“ umiestnený v blízkosti označenia rozmerov pneumatiky.

 

Pneumatiky Goodyear pre prívesy určené pre Európu, Stredný východ a Afriku majú na bočných stenách označenie „FRT“. „FRT“ znamená „voľne sa otáčajúca pneumatika“. Ide o právne označenie podľa nariadenia č. 54 Európskej hospodárskej komisie OSN, ktoré naznačuje, že pneumatika je špeciálne navrhnutá a určená pre nápravy prívesu a motorových vozidiel s iným než predným riadením alebo pohonom všetkých kolies.

 

Pneumatiky pre prívesy s označením „FRT“ by sa preto mali používať výlučne na nápravách prívesu a nemali by sa nasadiť na žiadnu inú polohu. Spoločnosť Goodyear neposkytuje záruku a nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek potenciálne nároky týkajúce sa pneumatík FRT namontovaných mimo týchto odporúčaní.

Poloha hlavných označení pneumatík je znázornená na obrázku

1. Šírka profilu pneumatiky (mm alebo palce)

2. Pomer strán SH/SD radiálnej konštrukcie

3. (R = radiálna)

4. Priemer ráfu (palce)

5. Index záťaže (maximálne zaťaženie na pneumatiku – jedna pneumatika)

6. Index záťaže (maximálne zaťaženie na pneumatiku – s dvomi namontovanými pneumatikami)

7. Symbol rýchlosti

8. Alternatívne indexy záťaže pri použití s alternatívnou rýchlosťou

9. TWI – indikátor opotrebovania dezénu

10. Homologizačné číslo EHK

11. Kód dátumu (týždeň, rok)

12. Výrobný kód DOT

13. Číslo hluku – označuje, že pneumatika vyhovuje predpisom EHK o hluku

Šírka pneumatiky

Šírka pneumatiky sa udáva v milimetroch a meria sa od jednej bočnej steny po druhú.

Pomer strán

Toto je pomer prierezu pneumatiky k jej šírke vyjadrený v percentách. Napríklad hodnota pomeru strán 70 znamená, že výška pneumatiky predstavuje 70 % jej šírky.

Priemer kolesa

Priemer (výška) kolesa v palcoch.

Index záťaže

Index záťaže pneumatiky vyjadruje jej maximálnu nosnosť. Je dôležité vybrať si náhradnú pneumatiku podľa odporúčaní výrobcu.

Pri výbere pneumatiky je potrebné posudzovať index záťaže a rýchlostnú kategóriu spoločne. Údaj o menovitej záťaži pneumatiky nájdete na jej bočnej stene, hneď vedľa hodnoty priemeru.