Aké sú novinky v oblasti nariadení o pneumatikách?

Štítok EÚ na označenie pneumatík

Od mája 2021 platí nariadenie (EÚ) 2020/740, ktorým sa mení spôsob označovania pneumatík. Zistite viac o význame štítku na označenie pneumatík a čo je nové v oblasti energetických kategórií pneumatík.

Spoločnosť Goodyear úzko spolupracovala s európskymi inštitúciami na aktualizácii štítku pneumatík s cieľom podporiť inovácie v tomto odvetví a pomôcť spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia o svojich pneumatikách. Sme presvedčení, že nový štítok na označenie pneumatík v EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľné informácie o parametroch pneumatík, ktoré pomôžu koncovým používateľom rozhodnúť sa pri nákupe na základe dôveryhodných informácií. Nový štítok pneumatík v EÚ tiež poskytuje podrobnejšie informácie dostupné online, vďaka čomu spotrebitelia a odborníci môžu ľahšie prijať správne rozhodnutie. V nasledujúcich častiach sme pre vás pripravili podrobnejšie vysvetlenie štítkov pneumatík.

Štítok EÚ na označenie pneumatík: Prehľad

Štítok na označenie pneumatík v EÚ a triedy úspornosti majú nový dizajn a sú mierne zmenené, pretože sa vytvorila nová stupnica. Na predchádzajúcom štandardnom štítku boli uvedené triedy pneumatík týkajúce sa valivého odporu, priľnavosti v mokrých podmienkach a vonkajšieho valivého hluku. Nový štítok na označenie pneumatík v EÚ obsahuje ďalšie informácie o vlastnostiach pneumatík na snehu a na ľade. Stupnica tried označení pre priľnavosť a valivý odpor za mokra nemá teraz 7, ale 5 tried, ktoré sú označené písmenami A až E. 

Úspornosť paliva

 

Vedeli ste, že pneumatiky ovplyvňujú až 20 % spotreby paliva vo vozidle? Výberom pneumatík s vysokou palivovou úspornosťou vyťažíte z natankovanej nádrže kilometre navyše a znížite produkciu emisií CO2. V závislosti od valivého odporu pneumatiky sa jej palivová úspornosť bude zaraďovať od triedy A, ktorá znamená najlepšiu úsporu paliva, až po triedu E, v ktorej sa dosahuje najhoršia úspora paliva. Medzi jednotlivými triedami sa spotreba paliva zvyšuje približne o 0,1 litra na každých 100 km jazdy. Jednoducho povedané, pneumatiky, ktoré umožňujú úsporu paliva, spotrebúvajú menej energie na otáčanie. To sa v konečnom dôsledku premietne do menšieho množstva použitého paliva a zníži sa aj váš vplyv na životné prostredie!

Hodnotenie priľnavosti v mokrých podmienkach

„Priľnavosť v mokrých podmienkach“ je schopnosť pneumatiky priľnúť k vozovke v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa zameriava len na jeden aspekt priľnavosti v mokrých podmienkach – brzdné vlastnosti pneumatiky v mokrých podmienkach. Tieto vlastnosti sú odstupňované v triedach A až E. Pneumatiky s vysokou priľnavosťou v mokrých podmienkach rýchlejšie zastavia na mokrých cestách, keď brzdíte naplno. V núdzových situáciách môže byť veľmi dôležitých aj niekoľko metrov.

Poznámka: Pri jazde by ste mali vždy dodržiavať odporúčané brzdné vzdialenosti.

* Meranie prebieha podľa testovacích metód stanovených smernicou ES 1222/2009. Brzdná dráha sa môže líšiť podľa podmienok riadenia a iných ovplyvňujúcich faktorov.

Hodnotenie hluku

 

Pri hodnotení hluku v EÚ sa zohľadňuje aj vonkajší hluk, ktorý pneumatika vytvára počas jazdy. Výberom pneumatiky s dobrým hodnotením hlučnosti môžete znížiť vplyv vašej jazdy na okolité prostredie. Hladina hluku sa zaraďuje do triedy A, B alebo C. Valivý hluk pneumatiky sa meria v decibeloch a presné číslo je uvedené v spodnej časti štítka. Pneumatiky s nízkou hladinou hluku majú 67 až 71 dB. Najvyššia úroveň vykazuje zvukové vlny v rozsahu 72 až 77 dB. Nárast hluku len o niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v úrovni hluku. Rozdiel v hluku len 3 dB v skutočnosti až dvojnásobne zvyšuje úroveň vonkajšieho hluku, ktorý pneumatika vytvára.


Vysvetlenie nového štítka na označenie pneumatík v EÚ

V aktualizovanej verzii štítka na označenie pneumatík v EÚ nájdete niekoľko nových informácií. Tu je v skratke vysvetlený nový dizajn štítka pneumatík v EÚ:

 

 

QR kód:

Uvedenie QR kódu umožňuje jednoduchý prístup k detailom o výrobku vo verejnej časti databázy výrobkov v EÚ. Kód je možné naskenovať a umožňuje prístup k informačným listom výrobku a európskym štítkom na označenie pneumatík.

 

Identifikátor typu pneumatiky:

Každá pneumatika musí byť identifikovaná jedinečným označením pneumatiky.

 

Ikona pneumatiky na jazdu na snehu:

K dispozícii sú dve nové možnosti pridania ďalšej ikony. Ak je pneumatika vhodná na jazdu v náročných snehových podmienkach, uvedie sa ikona pneumatiky na jazdu na snehu. Je to symbol hory s tromi vrcholmi a snehovou vločkou (3PMSF), ktorý sa nachádza na bočných stenách týchto pneumatík. Tento piktogram sa udeľuje na základe merania brzdnej dráhy vozidla z rýchlosti 25 km/h na zhutnenom snehu alebo na základe merania ťažnej sily pneumatiky. Pre nákladné vozidlá sa tento piktogram udeľuje na základe merania zrýchlenia pneumatiky. Priľnavosť na snehu sa vo všeobecnosti testuje v súlade s prílohou 7 predpisu EHK OSN č. 117. V tomto predpise sú podrobne opísané faktory, ako je testovací povrch, teplota vzduchu, testovacie vozidlo, zaťaženie, tlak, rýchlosť a mnoho ďalších.

 

Ikona pneumatiky na jazdu na ľade:

Druhá nová ikona obsahuje symbol ľadových stalagmitov a označuje, že pneumatika má kratšiu brzdnú dráhu na zimných cestách pokrytých ľadom. Informácie o priľnavosti na ľade budú vychádzať z normy ISO (ISO 19447), ktorá by sa mala publikovať v júli 2021. V prípade pneumatík, ktoré spĺňajú technické požiadavky, sa piktogram priľnavosti na ľade bude nachádzať na novom štítku na označenie pneumatík v EÚ pre pneumatiku C1 (pneumatika pre osobné vozidlá), ktorá spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade uvedené v tejto norme ISO. Tento piktogram sa udeľuje na základe merania brzdnej dráhy vozidla z rýchlosti 20 km/h na čistom ľade. Normy pre pneumatiky C2 a C3 sa ešte budú definovať.

Pozrite si naše pneumatiky

Spoločnosť Goodyear tieto úpravy nariadenia o označovaní pneumatík plne podporuje a pri nákupe pneumatík ochotne poskytne svojim zákazníkom ďalšie relevantné informácie o ich parametroch. Sme pevne presvedčení, že našou úlohou je presadzovať pneumatiky, ktoré sú pre zákazníkov najbezpečnejšie, šetria palivo a chránia životné prostredie v celom odvetví výroby pneumatík. Naši odborníci vám radi odporučia ideálne pneumatiky pre vaše vozidlo a potreby!

Zhrnutie zmien

 • Menej úrovní hodnotenia: Spotreba paliva a priľnavosť v mokrých podmienkach sa v súčasnosti neuvádzajú v siedmich, ale v piatich úrovniach (od A po E).
 • Vonkajší valivý hluk je uvádzaný v hodnotení od A (najnižšia úroveň hluku) po C (najvyššia úroveň hluku)
 • Nový štítok na označenie pneumatík v EÚ obsahuje QR kód, ktorý je možné naskenovať a získať tak prístup k podrobnostiam o výrobku
 • Každý štítok na označenie pneumatiky musí obsahovať jedinečný identifikátor
 • Ak je pneumatika vhodná na jazdu v náročných snehových podmienkach, uvedie sa ikona pneumatiky na jazdu na snehu
 • Nová ikona priľnavosti na ľade označuje, či pneumatika C1 (pneumatika pre osobné vozidlá) spĺňa minimálne hodnoty indexu priľnavosti na ľade stanovené novou normou ISO 19447

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Štítok na označenie pneumatík, zavedený v roku 2012, poskytuje spotrebiteľom v celej Európe základné informácie o spotrebe paliva, bezpečnosti a hluku prostredníctvom podrobných informácií o valivom odpore, priľnavosti v mokrých podmienkach a vonkajšom valivom hluku pneumatík. Cieľom štítku na označenie pneumatík v EÚ je uľahčiť spotrebiteľom uskutočniť pri nákupe nových pneumatík informované rozhodnutie. Od 1. mája 2021 nadobudne účinnosť revidovaný štítok na označenie pneumatík.

Cieľom nariadenia o revidovanom štítku na označenie pneumatík je zvýšiť bezpečnosť, ako aj ekonomickú a environmentálnu efektivitu cestnej dopravy. Ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa si Európska komisia vybrala propagáciu bezpečných pneumatík s nízkou hlučnosťou a nízkou spotrebou paliva. Nový štítok obsahuje aj nové informácie pre spotrebiteľov s údajom, či je pneumatika vhodná na použitie v náročných snehových alebo ľadových podmienkach.

Spoločnosť Goodyear podporuje nariadenie o revidovanom štítku na označenie pneumatík a je odhodlaná plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jeho implementácie. Sme presvedčení, že nový štítok na označenie pneumatík v EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľné informácie o parametroch pneumatík, ktoré pomôžu koncovým používateľom rozhodnúť sa pri nákupe na základe dôveryhodných informácií.  Pomôže tiež s propagáciou pneumatík, ktoré poskytujú najlepšie vlastnosti vzhľadom na bezpečnosť a životné prostredie. Okrem toho Európska databáza výrobkov s energetickým označením (EPREL) záznamami všetkých pneumatík, ktoré sú v EÚ k dispozícii, prispeje k zlepšeniu sprostredkovania informácií medzi výrobcami pneumatík a úradmi a v konečnom dôsledku zlepší dohľad nad trhom.

Nové nariadenie o štítku na označovanie pneumatík začína platiť 1. mája 2021. Dovtedy sa bude používať aktuálny štítok na označenie pneumatík.

Nové nariadenie o štítku na označenie pneumatík sa vzťahuje len na nové pneumatiky osobných automobilov (pneumatiky C1), pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (pneumatiky C2) a pneumatiky ťažkých vozidiel (pneumatiky C3).

Nové nariadenie o štítku na označenie pneumatík sa vzťahuje len na nové pneumatiky osobných automobilov (pneumatiky C1), pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (pneumatiky C2) a pneumatiky ťažkých vozidiel (pneumatiky C3). Z rozsahu pôsobnosti nového nariadenia sú v súčasnosti vyňaté tieto kategórie: protektorované pneumatiky, terénne pneumatiky, závodné pneumatiky, pneumatiky s hrotmi, náhradné dojazdové pneumatiky, pneumatiky určené na vozidlá s prvou registráciou pred 1. októbrom 1990, pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou ako 80 km/h, pneumatiky, ktorých menovitý priemer ráfika nepresahuje 254 mm alebo naopak je väčší ako 635 mm.

 • Nové nariadenie sa bude vzťahovať aj na pneumatiky nákladných vozidiel, takže bude zahŕňať pneumatiky triedy C1 (pneumatiky osobných vozidiel), C2 (pneumatiky pre ľahké úžitkové vozidlá) a C3 (pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá).
 • Podľa nového nariadenia sa môžu okrem štandardného štítka (valivý odpor, priľnavosť v mokrých podmienkach a vonkajší valivý hluk) používať aj ikony: jedna z nich označuje vhodnosť pneumatiky na jazdu v náročných snehových podmienkach a druhá priľnavosť na ľade. Pneumatiky vhodné pre náročné snehové podmienky sú označené symbolom snehovej vločky uprostred kopca s tromi vrcholmi (3PMSF), ktorý sa nachádza na bočnej strane takýchto pneumatík. Na pneumatikách kategórie C1 (osobné vozidlá), ktoré spĺňajú požiadavky pripravovanej normy ISO pre vlastnosti na ľade, bude uvedený symbol ľadového stalagmitu.
 • V súvislosti s triedami štítkov pre valivý odpor a priľnavosť v mokrých podmienkach sa vykonala malá zmena: naplnili sa súčasné prázdne alebo neobsadené triedy pre pneumatiky C1 a C2 a odstránili sa nadbytočné triedy štítkov (ktoré už nie sú povolené podľa limitných hodnôt), aby sa vytvorila nová stupnica, ktorá má len 5 tried (A až E).
 • V spodnej časti bude vždy uvedená trieda hluku (A, B alebo C) a hodnota úrovne vonkajšieho hluku v decibeloch.
 • Podľa nového predpisu musí byť na štítku na označenie pneumatík uvedený aj názov výrobcu pneumatiky, ako aj jedinečný identifikátor a identifikátor typu pneumatiky.
 • Štítok na označenie pneumatík tiež bude musieť obsahovať QR kód, ktorý je určený na priame prepojenie s európskou databázou výrobkov s energetickým označením (EPREL).

Novým štítkom musia byť označené všetky pneumatiky kategórií C1, C2 a C3 vyrobené od 1. mája 2021 a tým pádom nutne uvedené na trh po tomto dátume. Nie je však povinnosťou predajcov zmeniť označenie pneumatík, ktoré budú mať po 1. máji na sklade, ak boli tieto pneumatiky uvedené na trh pred týmto dátumom (teda pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia o štítku na označenie pneumatík). Inými slovami, pneumatiky uvedené na trh pred 1. májom môžu byť označené starým štítkom až do ich predaja. Preto môžete na predajných miestach nájsť na pneumatikách aj po 1. máji 2021 starý aj nový štítok. Závisí to od dátumu uvedenia príslušných pneumatík na trh.

Výrobcovia pneumatík môžu nalepiť nálepku na dezén pneumatiky alebo dodať s každou dodávkou série rovnakých pneumatík predajcovi vytlačený štítok. Spoločnosť Goodyear zaistí, aby všetky pneumatiky dodávané predajcom boli označené štítkom. V prípade všetkých pneumatík musia byť informácie na štítku uvedené aj na webových stránkach výrobcu, v brožúrach a technickej propagačnej dokumentácii pre kupujúceho. Výrobcovia pneumatík musia od 1. mája 2021 pred uvedením pneumatiky na trh informácie požadované novým nariadením o štítku na označenie pneumatík zadať tiež do databázy výrobkov (EPREL).

EPREL je európska databáza výrobkov s energetickým označením, ktorá bola zriadená s cieľom poskytovať spotrebiteľom dôležité informácie o energetickej účinnosti. Jej cieľom je posilniť dohľad nad trhom a presadzovanie práva v EÚ.  Je zákonnou požiadavkou dodávateľov (výrobcov, dovozcov alebo oprávnených zástupcov) výrobkov, na ktoré sa vzťahujú nariadenia EÚ o energetickom označovaní (napr. domácich spotrebičov), aby pred uvedením týchto výrobkov na trh v EÚ nahrali do databázy informácie o svojich výrobkoch.  Podľa nového nariadenia o štítku na označenie pneumatík budú musieť aj výrobcovia pneumatík pred uvedením pneumatiky na trh v EÚ od 1. mája 2021 zadať informácie do databázy výrobkov.

Štítok poskytuje základné informácie o troch základných aspektoch pneumatiky (spotreba paliva, priľnavosť v mokrých podmienkach a vonkajší valivý hluk), aby spotrebitelia mohli učiniť informované rozhodnutie. Štítok však neuvádza všetky parametre týkajúce sa celkovej výkonnosti pneumatiky. Na porovnanie – nezávislé prieskumy, ktoré vykonávajú automobilové časopisy, sa venujú v priemere pätnástim aspektom pneumatík, zatiaľ čo spoločnosť Goodyear analyzuje viac ako päťdesiat kritérií vrátane odolnosti voči akvaplaningu, ovládania na suchej vozovke, brzdenia na suchej vozovke, stability pri vysokej rýchlosti, kilometrovej životnosti a mnohých ďalších. Preto štítok nemôže nahradiť skúšky kvality vykonané špecializovanými laboratóriami ani informácie poskytované výrobcami a ďalšími stranami, ktoré na posúdenie výkonnosti pneumatík používajú širší rozsah kritérií.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 1. Čo je štítok na označenie pneumatík?

  Štítok na označenie pneumatík zavedený v roku 2012 poskytuje spotrebiteľom v celej Európe základné informácie o spotrebe paliva, bezpečnosti a hluku prostredníctvom podrobných informácií o valivom odpore, priľnavosti v mokrých podmienkach a vonkajšom valivom hluku pneumatík. Cieľom štítku na označenie pneumatík v EÚ je uľahčiť spotrebiteľom uskutočniť pri nákupe nových pneumatík informované rozhodnutie. Od 1. mája 2021 nadobudne účinnosť revidovaný štítok na označenie pneumatík.

 2. Prečo Európska komisia mení existujúci štítok na označenie pneumatík?

  Cieľom nariadenia o revidovanom štítku na označenie pneumatík je zvýšiť bezpečnosť, ako aj ekonomickú a environmentálnu efektivitu cestnej dopravy. Ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa si Európska komisia vybrala propagáciu bezpečných pneumatík s nízkou hlučnosťou a nízkou spotrebou paliva. Nový štítok obsahuje aj nové informácie pre spotrebiteľov s údajom, či je pneumatika vhodná na použitie v náročných snehových alebo ľadových podmienkach.

 3. Aké je stanovisko spoločnosti Goodyear k nariadeniu o revidovanom štítku na označenie pneumatík?

  Spoločnosť Goodyear podporuje nariadenie o revidovanom štítku na označenie pneumatík a je odhodlaná plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jeho implementácie. Sme presvedčení, že nový štítok na označenie pneumatík v EÚ umožní spotrebiteľom získať relevantnejšie a porovnateľné informácie o parametroch pneumatík, ktoré pomôžu koncovým používateľom rozhodnúť sa pri nákupe na základe dôveryhodných informácií.  Pomôže tiež s propagáciou pneumatík, ktoré poskytujú najlepšie vlastnosti vzhľadom na bezpečnosť a životné prostredie. Okrem toho Európska databáza výrobkov s energetickým označením (EPREL) záznamami všetkých pneumatík, ktoré sú v EÚ k dispozícii, prispeje k zlepšeniu sprostredkovania informácií medzi výrobcami pneumatík a úradmi a v konečnom dôsledku zlepší dohľad nad trhom.

 4. Kedy nadobudne v EÚ účinnosť nový štítok na označenie pneumatík?

  Nové nariadenie o štítku na označenie pneumatík začína platiť 1. mája 2021. Dovtedy sa bude používať aktuálny štítok na označenie pneumatík.

 5. Vzťahuje sa nové nariadenie o štítku na označenie pneumatík na všetky pneumatiky?

  Nové nariadenie o štítku na označenie pneumatík sa vzťahuje len na nové pneumatiky osobných automobilov (pneumatiky C1), pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (pneumatiky C2) a pneumatiky ťažkých vozidiel (pneumatiky C3).

 6. Ktoré pneumatiky sú vyňaté z nového nariadenia o štítku na označenie pneumatík?

  Nové nariadenie o štítku na označenie pneumatík sa vzťahuje len na nové pneumatiky osobných automobilov (pneumatiky C1), pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel (pneumatiky C2) a pneumatiky ťažkých vozidiel (pneumatiky C3). Z rozsahu pôsobnosti nového nariadenia sú v súčasnosti vyňaté tieto kategórie: protektorované pneumatiky, terénne pneumatiky, závodné pneumatiky, pneumatiky s hrotmi, náhradné dojazdové pneumatiky, pneumatiky určené na vozidlá s prvou registráciou pred 1. októbrom 1990, pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou ako 80 km/h, pneumatiky, ktorých menovitý priemer ráfika nepresahuje 254 mm alebo naopak je väčší ako 635 mm.

 7. Čo sa mení na štítku na označenie pneumatík v EÚ?

  • Nové nariadenie sa bude vzťahovať aj na pneumatiky nákladných vozidiel, takže bude zahŕňať pneumatiky triedy C1 (pneumatiky osobných vozidiel), C2 (pneumatiky pre ľahké úžitkové vozidlá) a C3 (pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá).
  • Podľa nového nariadenia sa môžu okrem štandardného štítka (valivý odpor, priľnavosť v mokrých podmienkach a vonkajší valivý hluk) používať aj ikony: jedna z nich označuje vhodnosť pneumatiky na jazdu v náročných snehových podmienkach a druhá priľnavosť na ľade. Pneumatiky vhodné pre náročné snehové podmienky sú označené symbolom snehovej vločky uprostred kopca s tromi vrcholmi (3PMSF), ktorý sa nachádza na bočnej strane takýchto pneumatík. Na pneumatikách kategórie C1 (osobné vozidlá), ktoré spĺňajú požiadavky pripravovanej normy ISO pre vlastnosti na ľade, bude uvedený symbol ľadového stalagmitu.
  • V súvislosti s triedami štítkov pre valivý odpor a priľnavosť v mokrých podmienkach sa vykonala malá zmena: naplnili sa súčasné prázdne alebo neobsadené triedy pre pneumatiky C1 a C2 a odstránili sa nadbytočné triedy štítkov (ktoré už nie sú povolené podľa limitných hodnôt), aby sa vytvorila nová stupnica, ktorá má len 5 tried (A až E).
  • V spodnej časti bude vždy uvedená trieda hluku (A, B alebo C) a hodnota úrovne vonkajšieho hluku v decibeloch.
  • Podľa nového predpisu musí byť na štítku na označenie pneumatík uvedený aj názov výrobcu pneumatiky, ako aj jedinečný identifikátor a identifikátor typu pneumatiky.
  • Štítok na označenie pneumatík tiež bude musieť obsahovať QR kód, ktorý je určený na priame prepojenie s európskou databázou výrobkov s energetickým označením (EPREL).

 8. Musia predajcovia pneumatík zmeniť označenie pneumatík, ktoré majú na sklade a boli uvedené na trh pred 1. májom 2021?

  Novým štítkom musia byť označené všetky pneumatiky kategórií C1, C2 a C3 vyrobené od 1. mája 2021 a tým pádom nutne uvedené na trh po tomto dátume. Nie je však povinnosťou predajcov zmeniť označenie pneumatík, ktoré budú mať po 1. máji na sklade, ak boli tieto pneumatiky uvedené na trh pred týmto dátumom (teda pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia o štítku na označenie pneumatík). Inými slovami, pneumatiky uvedené na trh pred 1. májom môžu byť označené starým štítkom až do ich predaja. Preto môžete na predajných miestach nájsť na pneumatikách aj po 1. máji 2021 starý aj nový štítok. Závisí to od dátumu uvedenia príslušných pneumatík na trh.

 9. Aké sú povinnosti výrobcov pneumatík v súvislosti s novým nariadením o štítku na označenie pneumatík?

  Výrobcovia pneumatík môžu nalepiť nálepku na dezén pneumatiky alebo dodať s každou dodávkou série rovnakých pneumatík predajcovi vytlačený štítok. Spoločnosť Goodyear zaistí, aby všetky pneumatiky dodávané predajcom boli označené štítkom. V prípade všetkých pneumatík musia byť informácie na štítku uvedené aj na webových stránkach výrobcu, v brožúrach a technickej propagačnej dokumentácii pre kupujúceho. Výrobcovia pneumatík musia od 1. mája 2021 pred uvedením pneumatiky na trh informácie požadované novým nariadením o štítku na označenie pneumatík zadať tiež do databázy výrobkov (EPREL).

 10. Čo je to EPREL?

  EPREL je európska databáza výrobkov s energetickým označením, ktorá bola zriadená s cieľom poskytovať spotrebiteľom dôležité informácie o energetickej účinnosti. Jej cieľom je posilniť dohľad nad trhom a presadzovanie práva v EÚ.  Je zákonnou požiadavkou dodávateľov (výrobcov, dovozcov alebo oprávnených zástupcov) výrobkov, na ktoré sa vzťahujú nariadenia EÚ o energetickom označovaní (napr. domácich spotrebičov), aby pred uvedením týchto výrobkov na trh v EÚ nahrali do databázy informácie o svojich výrobkoch.  Podľa nového nariadenia o štítku na označenie pneumatík budú musieť aj výrobcovia pneumatík pred uvedením pneumatiky na trh v EÚ od 1. mája 2021 zadať informácie do databázy výrobkov.

 11. Poskytuje štítok na označenie pneumatík vyčerpávajúce informácie o vlastnostiach pneumatík?

  Štítok poskytuje základné informácie o troch základných aspektoch pneumatiky (spotreba paliva, priľnavosť v mokrých podmienkach a vonkajší valivý hluk), aby spotrebitelia mohli učiniť informované rozhodnutie. Štítok však neuvádza všetky parametre týkajúce sa celkovej výkonnosti pneumatiky. Na porovnanie – nezávislé prieskumy, ktoré vykonávajú automobilové časopisy, sa venujú v priemere pätnástim aspektom pneumatík, zatiaľ čo spoločnosť Goodyear analyzuje viac ako päťdesiat kritérií vrátane odolnosti voči akvaplaningu, ovládania na suchej vozovke, brzdenia na suchej vozovke, stability pri vysokej rýchlosti, kilometrovej životnosti a mnohých ďalších. Preto štítok nemôže nahradiť skúšky kvality vykonané špecializovanými laboratóriami ani informácie poskytované výrobcami a ďalšími stranami, ktoré na posúdenie výkonnosti pneumatík používajú širší rozsah kritérií.