Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Porozumejte svojim pneumatikám

Šírka pneumatiky

Šírka vašej pneumatiky v milimetroch meraná od bočnej steny po bočnú stenu.

Pomer strán

Pomer prierezu pneumatiky a jej šírky vyjadrený v percentách. Profilové číslo 70 napríklad znamená, že výška pneumatiky je 70 % jej šírky.

Priemer kolesa

Priemer (výška ) kolesa v palcoch.
Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad

Index záťaže

Index záťaže vašej pneumatiky prezrádza jej maximálnu kapacitu niesť náklad. Je dôležité, aby ste vybrali náhradnú pneumatiku, ktorá zodpovedá odporúčaniam výrobcu.

Pri výbere pneumatiky musíte brať ohľad na index nosnosti ako aj na rýchlostnú kategóriu. Index záťaže vašej pneumatiky nájdete na bočnej stene, hneď vedľa priemeru.

Rýchlostná kategória udáva maximálnu povolenú rýchlosť, ktorú pneumatika podporuje

Rýchlostná kategória pneumatiky

Rýchlostná kategória je zákonom povolená maximálna rýchlosť pre správne nahustenú pneumatiku používanú pod záťažou.

Rýchlostnú kategóriu vašich pneumatík reprezentovanú jedným písmenom nájdete vytlačenú na bočnej stene. Napríklad pneumatika s rýchlostnou kategóriou J má maximálnu rýchlosť 100 km/h.

Pri kúpe náhradných pneumatík je nevyhnutné, aby ich rýchlostná kategória zodpovedala rýchlostným schopnostiam vášho vozidla.

Skontrolujte maximálnu povolenú rýchlosť zadaním svojho rýchlostného indexu do aplikácie.

Čítanie vašej pneumatiky

Značky na bočnici pneumatiky pre nákladné vozidlá vám poskytnú všetky informácie o pneumatike. Popisujú presne veľkosť pneumatiky, jej konštrukciu a výkonnostné limity. Väčšina z týchto informácií sú povinné údaje a musia spĺňať medzinárodné požiadavky.

V Európe sú to európske predpisy ECE-R54 a všetky typy pneumatík pre úžitkové vozidlá prevádzkované v rozsahu rýchlostí 80 až 130 km/h musia mať servisný popis umiestnený v blízkosti označenia veľkosti pneumatiky.

Pneumatiky Goodyear pre prívesy vyrobené pre Európu, Stredný východ a Afriku majú označenie „FRT“ na bočnici. „FRT” je skratka pre „Free Rolling Tire” (pneumatika pre voľné otáčanie) a predstavuje platnú reguláciu UNECE číslo 54, čo znamená, že pneumatika je špeciálne navrhnutá a určená na montáž pre nápravu prívesu/návesu, alebo vlečenú nápravu a nie na hnanú, alebo riadenú nápravu.

Preto musia byť tieto návesové pneumatiky s označením „FRT” používané výhradne na nápravách prívesov/návesov a na nápravách motorových vozidiel, ktoré nie sú ani predné riadené, ani hnané. Nesmú byť montované na žiadne iné pozície. Goodyear neručí a nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s FRT pneumatikami namontovanými v rozpore s týmito odporúčaniami.

Umiestnenie hlavných údajov o pneumatike je ďalej znázornené

 1. Šírka prierezu pneumatiky (mm alebo palce)
 2. Pomer strán SH / SD radiálna konštrukcia
 3. (R=Radiálna)
 4. Priemer ráfika (palce)
 5. Záťažový index (Max. zaťaženie na pneumatiku - jednomontáž)
 6. Záťažový index (Max. zaťaženie na pneumatiku - dvojmontáž)
 7. Symbol rýchlosti
 8. Alternatívne indexy zaťaženia pri použití s alternatívnou rýchlosťou
 9. TWI - Indikátor opotrebovania dezénu
 10. ECE homologačné číslo
 11. Dátumový kód (týždeň, rok)
 12. DOT kód výrobcu
 13. Číslo hlučnosti - udáva, že pneumatika vyhovuje predpisom ECE o hlučnosti