Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Štítok pneumatiky EÚ

Štítok EÚ na označenie pneumatík

Nový štítok EÚ na označenie pneumatík poskytuje dôležité informácie o aspektoch týkajúcich sa bezpečnosti a vplyvu pneumatiky na životné prostredie. Podobne ako pri energetických štítkoch domácich spotrebičov umožňuje aj tento štítok hodnotenia pneumatík EÚ jednoduché porovnávanie produktov z rôznych zdrojov. V prípade nákladných pneumatík patrí medzi porovnávané parametre priľnavosť za mokra, spotreba paliva a vonkajší hluk.

Kde môžem nájsť štítok EÚ na označenie pneumatík?

Od novembra 2012 disponujú všetky nové pneumatiky, až na pár výnimiek, štítkom pneumatiky EÚ. V prípade pneumatík pre úžitkové automobily musí byť štítok zobrazený v propagačných technických materiáloch a na internete. Hodnotenie EÚ je na našich internetových stránkach zobrazené u každej pneumatiky.

Úspora paliva

Úspora paliva je v priamom vzťahu s valivým odporom pneumatiky. Čím nižší valivý odpor, tým menší výkon je pre pohyb vozidla potrebný, čo sa odráža v nižšej spotrebe paliva.

Ako sa hodnotí úspora paliva?

Štítok pneumatiky zobrazuje spotrebu paliva v stupňoch od A do F (G sa u hodnotenia nákladných pneumatík nepoužíva) na farebne odlíšenej stupnici. A (zelená) predstavuje najlepšie hodnotenie spotreby paliva a F (červená) zase najhoršie hodnotenie spotreby paliva.

Čo toto hodnotenie znamená?

Najúspornejšou nákladnou pneumatikou Goodyear je rad FUELMAX. Rodina pneumatík FUELMAX ktorá je tvorená radmi FUELMAX S pre riadenú nápravu, FUELMAX D pre hnaciu nápravu a FUELMAX T pre nápravu prívesa, zahŕňa pneumatiky pre riadenú nápravu a pre príves, ktoré vykazujú najekonomickejšie hodnotenie spotreby paliva EÚ stupňa A. Pneumatika pre riadenú nápravu 385/55R22.5 FUELMAX S je pravdepodobne prvou nákladnou pneumatikou pre riadené nápravy na trhu, ktorá dosahuje stupňa spotreby paliva A. Finančná a ekologická úspora, ktorú FUELMAX poskytuje je významná. Prevádzkovateľ s flotilou 50 nákladných vozidiel môže ročne ušetriť na pohonných hmotách použitím pneumatík FUELMAX miesto iných pneumatík rovnakého rozmeru, avšak s hodnotením EÚ stupňa D až 230 000 eur. Táto úspora predstavuje až 4,655€ na jedno nákladné vozidlo ročne*. *Kalkulácia vychádza z typickej 40tunovej súpravy tvorenej ťahačom 4x2 a trojnápravovým návesom, a priemerného prebehu 100 000 km pri spotrebe 32,3 l/100 km a cene nafty 1,5 eur za liter. Skutočná spotreba paliva a úspora nákladov sa môžu líšiť v závislosti na stave vozovky, jazdnom štýle a ďalších premenných faktoroch.

Čo iné ešte ovplyvňuje úsporu paliva?

Pre optimálnu spotrebu paliva musia byť pneumatiky správne nahustené. Nízky tlak v pneumatikách zvyšuje valivý odpor a ovplyvňuje výkon na mokrom povrchu a samozrejme výrazne skracuje životnosť pneumatiky.

Priľnavosť v mokrých podmienkach

Priľnavosť za mokra je dôležitým faktorom pri výbere nových nákladných pneumatík. Pneumatiky s vysokým hodnotením priľnavosti v mokrých podmienkach sa zastavia na mokrých vozovkách v kratšej vzdialenosti, keď sa použijú všetky brzdy. Priľnavosť v mokrých podmienkach je schopnosť pneumatiky priľnúť k vozovke v mokrých podmienkach. Hodnotenie EÚ sa zameriava len na jeden aspekt priľnavosti v mokrých podmienkach – a síce brzdný výkon pneumatiky za mokra.

Ako sa hodnotí priľnavosť v mokrých podmienkach?

Priľnavosť za mokra sa hodnotí na škále od A do F, pričom A predstavuje najlepšie a F najhoršie hodnotenie. Hodnotenie stupňa G nie je u pneumatík pre úžitkové automobily používané.

Čo toto hodnotenie znamená?

U výkonu priľnavosti za mokra predstavuje rozdiel medzi pneumatikami stupňa A a F až o 30% kratšiu brzdnú dráhu. To znamená až o 25 metrov kratšiu brzdnú dráhu pri typickej súprave ťahača a návesu s celkovou hmotnosťou 40 ton pohybujúcej sa rýchlosťou 80 km/h. *

*Skutočná brzdná dráha sa môže líšiť v závislosti na stave vozovky, systému ABS, jazdnom štýle a ďalších premenných faktoroch.

Hluk

Pneumatiky prispievajú k množstvu hluku generovaného vozidlom počas jazdy. Voľbou pneumatík s nízkym hodnotením hlučnosti sa znižuje dopad hluku na okolité prostredie.

Čo znamená hodnotenie hlučnosti EÚ?

Hodnotenie EÚ meria emisie vonkajšieho hluku pneumatiky v decibeloch.

Keďže mnoho ľudí nepozná hodnoty v decibeloch, zobrazená je aj trieda hluku. Pneumatika sa kategorizuje podľa pripravovaných európskych limitov hluku pre pneumatiky.

  • 1 čierna vlna: tichá (3 alebo viac dB pod budúcimi európskymi limitmi, ktoré budú povinné pre všetky pneumatiky vyrobené po 31. októbri 2016)
  • 2 čierne vlny: stredne hlučné (medzi úrovňou budúceho európskeho limitu a hodnotou 3 dB)
  • 3 čierne vlny: hlučné (nad úrovňou budúceho európskeho limitu)

Čo znamenajú tieto hodnotenia?

Úroveň decibelov sa meria pomocou logaritmickej stupnice. To znamená, že nárast hluku len niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v rámci úrovne hluku. V skutočnosti rozdiel 3 dB zdvojnásobuje množstvo vonkajšieho hluku produkovaného pneumatikou.