Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Štítok EÚ na označenie pneumatík: priľnavosť v mokrých podmienkach

Pneumatiky pre nákladné vozidlá s vysokým hodnotením priľnavosti v mokrých podmienkach sa zastavia na mokrých vozovkách v kratšej vzdialenosti, keď sa použijú všetky brzdy.

Ako sa hodnotí priľnavosť v mokrých podmienkach?

Hodnotenie EÚ sa zameriava len na jeden aspekt priľnavosti v mokrých podmienkach – na brzdnú výkonnosť pneumatiky.

Priľnavosť v mokrých podmienkach sa hodnotí zaradením do kategórií A až F:
A = najvyššie hodnotenie
F = najnižšie hodnotenie

Hodnotenie G sa nepoužíva.

Čo znamenajú tieto hodnotenia?

V núdzových situáciách spraví rozdiel aj niekoľko metrov. Pri plnej brzdnej sile môže súprava pneumatík kategórie A zastaviť na vzdialenosti kratšej až o 30 % ako súprava pneumatík kategórie F. Pri jazde typickým nákladným vozidlom s rýchlosťou 80 km/h to znamená kratšiu brzdnú dráhu až o 25 m.*

Bez ohľadu na to, aký typ pneumatík používate, by ste pri jazde vždy mali dodržiavať odporúčané brzdné dráhy.

*Výpočet je založený na typickom nákladom vozidle s návesom s hrubou hmotnosťou 40 ton. Účinky sa môžu líšiť v závislosti od vozidla, jazdných podmienok a použitej testovacej metódy.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.