Slovakia SK
Zmeniť krajinu

Štítok EÚ na označenie pneumatík: hluk

Výber pneumatík pre nákladné vozidlá s dobrým hodnotením hluku zníži vplyv vašej jazdy na okolie.

Čo meria hodnotenie hluku EÚ?

Hodnotenie EÚ meria externé emisie hluku pneumatiky v decibeloch.

Keďže väčšina ľudí nepozná hodnoty v decibeloch, uvádza sa i trieda hluku . Pneumatika sa kategorizuje podľa európskych limitov hluku pre pneumatiky.

  • 1 čierna vlna: 3 dB alebo nižšie pod úrovňou európskeho limitu
  • 2 čierne vlny: medzi úrovňou európskeho limitu a hodnotou nižšou o 3 dB
  • 3 čierne vlny: nad úrovňou európskeho limitu

Čo znamenajú tieto hodnotenia?

Úroveň decibelov sa meria pomocou logaritmickej stupnice. To znamená, že nárast hluku len niekoľko decibelov predstavuje veľký rozdiel v rámci úrovne hluku. Pneumatika s triedou hluku označenou troma čiernymi vlnami môže byť až štyrikrát hlučnejšia ako pneumatika s jednou čiernou vlnou.

Zobrazené hodnoty na štítku slúžia len na ilustračné účely. Hodnoty pre konkrétny rad/veľkosť pneumatík sa môžu líšiť.